Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 45: Từ thông. cảm ứng điện từ (tiếp)

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 45: Từ thông. cảm ứng điện từ (tiếp)

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

 -Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông.

 -Phát biểu được định nghĩa và hiểu được khi nào thì có hiện tượng cảm ứng điện từ.

 -Phát biểu được định luật Len-xơ theo những cách khác nhau và biết vận dụng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.

 -Phát biểu được định nghĩa và nêu được một số tính chất của dòng điện Fu-cô.

2.Kỉ năng:

 -Nắm vững kiến thức để vận dụng vào giải các bài tập cơ bản

3.Thái độ:

 -Nghim tc trong học tập, yu thích bộ mơn.

4.Trọng tm:

 -Định luật Len và dịng Fuco.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: + Chuẩn bị các hình vẽ về các đường sức từ trong nhiều ví dụ khác nhau.

 + Chuẩn bị các thí nghiệm về cảm ứng từ.

Học sinh: + Ôn lại về đường sức từ.

 + So sánh đường sức điện và đường sức từ.

III. HOẠT ĐỘNG

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1513Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 45: Từ thông. cảm ứng điện từ (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 45 theo ppct	 Ngày soạn 26/01//2010
TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (TT)
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
	-Viết được công thức và hiểu được ý nghĩa vật lý của từ thông.
	-Phát biểu được định nghĩa và hiểu được khi nào thì có hiện tượng cảm ứng điện từ.
	-Phát biểu được định luật Len-xơ theo những cách khác nhau và biết vận dụng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.
	-Phát biểu được định nghĩa và nêu được một số tính chất của dòng điện Fu-cô.
2.Kỉ năng:
	-Nắm vững kiến thức để vận dụng vào giải các bài tập cơ bản
3.Thái độ: 
	-Nghiêm túc trong học tập, yêu thích bộ mơn.
4.Trọng tâm:
	-Định luật Len và dịng Fuco.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 	+ Chuẩn bị các hình vẽ về các đường sức từ trong nhiều ví dụ khác nhau.
	+ Chuẩn bị các thí nghiệm về cảm ứng từ.
Học sinh: 	+ Ôn lại về đường sức từ.
	+ So sánh đường sức điện và đường sức từ.
III. HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động 1(5 phút) : Bài cũ
Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Trình bày phương pháp khảo sát qui luật xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín
 Giới thiệu định luật.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C3.
 Giới thiệu trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của chuyển động.
 Giới thiệu định luật.
 Nghe và liên hệ với trường hợp các thí nghiệm vừa tiến hành.
 Ghi nhận định luật.
 Thực hiện C3.
 Ghi nhận cách phát biểu định luật trong trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của chuyển động.
III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng
 Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
 Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.
Hoạt động 3 (20 phút) : Tìm hiểu dòng điện Fu-cô.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Giới thiệu hình vẽ 23.6 và thí nghiệm 1.
 Giới thiệu hình vẽ 23.6 và thí nghiệm 2.
 Yêu cầu học sinh giải thích kết quả các thí nghiệm.
 Nhận xét các câu thực hiện của học sinh.
 Giải thích đầy đủ hiện tượng và giới thiệu dòng Fu-cô.
 Giới thiệu tính chất của dòng Fu-cô gây ra lực hãm điện từ.
 Yêu cầu học sinh nêu ứng dụng.
 Giới thiệu tính chất của dòng Fu-cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt.
 Yêu cầu học sinh nêu các ứng dụng của tính chất này.
 Giới thiệu tác dụng có hại của dòng điện Fu-cô.
 Yêu cầu học sinh nêu các cách làm giảm điện trở của khối kim loại.
 Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét.
 Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét.
 Giải thích kết quả các thí nghiệm.
 Ghi nhận khái niệm.
 Ghi nhận tính chất.
 Nêu ứng dụng.
 Ghi nhận tính chất.
 Nêu ứng dụng.
 Ghi nhận tác dụng có hại của dòng điện Fu-cô.
 Nêu các cách làm giảm điện trở của khối kim loại.
IV. Dòng điện Fu-cô
1. Thí nghiệm 1
 Một bánh xe kim loại có dạng một đĩa tròn quay xung quanh trục O của nó trước một nam châm điện. Khi chưa cho dòng điện chạy vào nam châm, bánh xe quay bình thường. Khi cho dòng điện chạy vào nam châm bánh xe quay chậm và bị hãm dừng lại.
2. Thí nghiệm 2
 Một khối kim loại hình lập phương được đặt giữa hai cực của một nam châm điện. Khối ấy được treo bằng một sợi dây một đầu cố dịnh; trước khi đưa khối vào trong nam châm điện, sợi dây treo được xoắn nhiều vòng. Nếu chưa có dòng điện vào nam châm điện, khi thả ra khối kim loại quay nhanh xung quanh mình nó.
 Nếu có dòng điện đi vào nam châm điện, khi thả ra khối kim loại quay chậm và bị hãm dừng lại.
3. Giải thích
 Ở các thí nghiệm trên, khi bánh xe và khối kim loại chuyển động trong từ trường thì trong thể tích của chúng cuất hiện dòng điện cảm ứng – những dòng điện Fu-cô. Theo định luật Len-xơ, những dòng điện cảm ứng này luôn có tác dụng chống lại sự chuyển dơiø, vì vậy khi chuyển động trong từ trường, trên bánh xe và trên khối kim loại xuất hiện những lực từ có tác dụng cản trở chuyển động của chúng, những lực ấy gọi là lực hãm điện từ.
4. Tính chất và công dụng của dòng Fu-cô
+ Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của những lực hãm điện từ. Tính chất này được ứng dụng trong các bộ phanh điện từ của những ôtô hạng nặng.
+ Dòng điện Fu-cô gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ trong khối kim loại đặt trong từ trường biến thiên. Tính chất này được ứng dụng trong các lò cảm ứng để nung nóng kim loại.
+ Trong nhiều trường hợp dòng điện Fu-cô gây nên những tổn hao năng lượng vô ích. Để giảm tác dụng của dòng Fu-cô, người ta có thể tăng điện trở của khối kim loại.
+ Dòng Fu-cô cũng được ứng dụng trong một số lò tôi kim loại.
Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản.
 Yêu cầu học sinh về nhà thực hiện các câu hỏi và làm các bài tập trang 147, 148 sgk các bài tập 23.1, 23.6 sbt.
 Tóm tắt những kiến thức cơ bản.
 Ghi các bài tập về nhà.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
V. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Dịng điện cảm ứng trong mạch là dịng điện xoay chiều khi:
a.Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luơn tăng.
b.Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luơn giảm.
c.Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luơn phiên tăng giảm.
d. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luơn khơng đổi
Câu 2: Cách nào dưới đây cĩ thể tạo ra dịng điện cảm ứng?
a.Nối hai cực của Pin vào hai đâu3 cuộn dây.
b.Nối hai cực của nam châm với hai đầu của cuộn dây.
c.Đưa hai đầu của pin vào cuộn dây.
d.Đưa một thanh nam châm lại gần một cuộn dây.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 45 Cảm ứng từ-từ thông.doc