Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 5: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 5: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức

2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng: y = ax4 + bx2 + c (a  0)

3. Tư duy, thái độ:

- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học, và có những đóng góp sau này cho xã hội.

 - Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.

II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.

- Làm các bài tập về nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ: Kết hợp trong tiết học

3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1221Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 5: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 5	Ngaøy soaïn: 13/9/2009
Tiết: 5	Ngày dạy: 19/9/2009
Chủ đề: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU: 
 	1. Kiến thức: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức
2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng: y = ax4 + bx2 + c (a ¹ 0)
3. Tư duy, thái độ: 
- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học, và có những đóng góp sau này cho xã hội.
	- Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.
II-CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.
Chuẩn bị của học sinh: 
SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.
Làm các bài tập về nhà.
III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài củ: Kết hợp trong tiết học
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV: Gọi học sinh nêu tập xác định của hàm số
Hỏi: Tính đạo hàm y’ và tìm nghiệm của đạo hàm
 y’ = 0
Hỏi: Dựa vào dấu của đạo hàm y’ nêu tính đồng biến và nghịch biến của hàm số
GV: Yêu cầu hs Dựa vào chiều biến thiên
Tìm điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số
Tính các giới hạn tại vô
cực
GV: Yêu cầu HS lập bảng biến thiên và tìm giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ
GV: Yêu cầu hs tính đạo hàm cấp hai và lập BXD y’’?
GV: Yêu cầu hs vẽ đồ thị
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Giới thiệu bài tập 2. 
GV: Yêu cầu hs lên bảng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hs ở câu b.
GV: Nhận xét, đánh giá.
HS: Phát biểu tập xác định của hàm số
HS: Tính y’và giải pt y’ = 0.
HS: Nêu các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
HS: Nêu điểm cực đại , cực tiểu
của đồ thị hàm số
Tính các giới hạn tại vô cực
HS: Lập bảng biến thiên.
HS: HS tìm giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ
HS: Tính đạo hàm cấp hai: 
y’’= 6x2-2 
HS: Lập BXD y’’
HS: Vẽ đồ thị.
HS: Nhận xét.
HS: Thực hiện: 
Đồ thị: 
HS: Nhận xét.
Bài 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
 a. y = f(x) = 
a. TXĐ : R
b. Sự biến thiên :
* Chiều biến thiên y' = 2x3-2x
 y' = 0 
Hàm số nghịch biến trên : 
và 
 Hàm số đồng biến ( – 1;0) 
 * Cực trị :
 Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1, 
 yCT = 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0; yCĐ = 1
Ta có: 
*Bảng biến thiên 
x
 -1 0 1 +
y’
 - 0 + 0 - 0 +
y
+ 1 -
Ta có y’’=6x2-2=0
BXD:
x
 +
y’’
 + 0 - 0 + 
y
 Lõm Lồi Lõm 
c. Đồ thị
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
Cũng cố: Qua tiết học này cần nắm: Sơ đồ khảo sát hàm số dạng y = ax4 + bx2 + c (a ¹ 0)

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 5.doc