Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 47+48+49: Ôn tập chương 3, 4 - Năm học 2021-2022

Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 47+48+49: Ôn tập chương 3, 4 - Năm học 2021-2022

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Mức độ cần đạt:

- Hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.

- Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản

1. Về kiến thức

- Hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.

- Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản

2. Năng lực hình thành và phát triển: năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, hợp tác, tự học, giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 

docx 5 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 11 - Tiết 47+48+49: Ôn tập chương 3, 4 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày dạy
Kiểm diện
11A
 / /202...
11B
/ /202...
11A
 / /202...
11B
/ /202...
11A
 / /202...
11B
/ /202...
Tiết 47, 48, 49 – ÔN TẬP CHƯƠNG 3, 4
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Mức độ cần đạt: 
- Hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.
- Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản
1. Về kiến thức
- Hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản.
- Hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản
2. Năng lực hình thành và phát triển: năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, hợp tác, tự học, giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ..
3. Phẩm chất
- Phẩm chất: Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên 
- Kế hoạch bài dạy. 
2. HS	
- Theo hướng dẫn về nhà của giáo viên
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề về bản vẽ Xây dựng 
b) Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của từng cá nhân và của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên chia mỗi bàn là 1 nhóm làm việc.
- Hướng dẫn các em đọc sách giáo khoa, quan sát hình ảnh hoặc video trả lời các câu hỏi của giáo viên:
+ Em hãy cho biết hình ảnh trên cho biết việc gì?
- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động để làm cơ sở đánh giá học sinh.
Sản phẩm của từng cá nhân và của nhóm.
Học sinh thống nhất phần đáp án và trình bày vào vở ghi của mình.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đọc bản vẽ mặt bằng và mặt bằng tổng thể 
a) Mục tiêu: HS biết đọc bản vẽ mặt bằng và mặt bằng tổng thể
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
Ho¹t ®éng cña GVvµ HS
Néi dung bµi häc
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu học sinh quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi
? Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà? Nêu chức năng từng ngôi nhà hình 12.1?
? Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh hình 12.2?
? Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng các ngôi nhà của trạm xá trên hình 12.3?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
Thảo luận nhóm và làm trực tiếp trên sách giáo khoa
GV quan sát, định hướng, hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
Gọi một số học sinh đại diện nhóm lên phân tích bản vẽ mặt bằng tổng thể trạm xá xã
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV nhận xét, đánh giá nội dung hoạt động 1
Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể
Cho bản vẽ mặt bằng tổng thể và hình chiếu phối cảnh của 1 trạm xá xã.
Hình 12.1 Mặt bằng tổng thể trạm xá
Ghi chú:
1: Nhà khám bệnh
2: Nhà điều trị
3: Nhà kế hoạch hóa gia đình
4: Khu vệ sinh
Hình 12.2 Hình chiếu phối cảnh trạm xá
Hoạt động 2: Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
Mục tiêu: Đọc được bản vẽ mặt bằng tầng 2 nhà ở
Phương pháp: Tính toán kích thước, tính diện tích các phòng
Ho¹t ®éng cña GVvµ HS
Néi dung bµi häc
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
GV: Quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản trong hình 12.4. Thực hiện các yêu cầu:
 Phân tích kích thước, tính toán và dùng bút chì ghi các kích thước còn thiếu?
 Tính toán diện tích các phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện theo yêu cầu của GV
GV quan sát gợi mở
Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận:
Các nhóm trao đổi, thảo luận kết quả
GV nhận xét, đưa ra đáp án 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV Nhận xét, đánh giá hoạt động các nhóm
GV Mở rộng : Trên cơ sở diện tích các phòng tiến hành lát gạch hoa như sau : Phòng SHC lát gạch 40 ; phòng ngủ lát gạch 30 ; phòng vệ sinh lát gạch 10. Tính số gạch trong các phòng
2. Đọc bản vẽ mặt bằng
10000
2400
940
Quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản 
Cho các kích thước:tường bao dày 0,22m, tường ngăn các phòng dày 0,11m, cửa sổ phòng sinh hoạt trung 2,2m, các cửa sổ khác rộng1,4m, cửa đi rộng 0,8m.
1. Tính toán, điền đầy đủ kích thước còn thiếu và hình 12.4
2. Tính diện tích các phòng
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức và giải bài tập vận dụng
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
- Chiếu một vài bản vẽ mặt bằng tổng thể cho học sinh quan sát và yêu cầu đọc bản vẽ?
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tổng hợp lại kiến thức và ghi nội dung chính vào vở ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 
Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động để làm cơ sở đánh giá học sinh.
Sản phẩm của từng cá nhân và của nhóm.
Học sinh thống nhất phần đáp án và trình bày vào vở ghi của mình.
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Tìm hiểu vai trò của thiết kế và bản vẽ kĩ thuật 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS làm các bài tập 
d) Tổ chức thực hiện: Làm bài tập vận dụng

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_11_tiet_474849_on_tap_chuong_3_4_nam_h.docx