Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 43: Bài tập

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 43: Bài tập

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Ôn tập các kiến thức cơ bản về định luật Ô cho toàn mạch.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng tốt các công thức để tính các đại lượng điện.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- một số bài tập bổ sung

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Giải các bài tập ở nhà

III. Tổ chức dạy học :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 43: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 43: 	 	bàI TậP	
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Ôn tập các kiến thức cơ bản về định luật Ô cho toàn mạch.
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng tốt các công thức để tính các đại lượng điện.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- một số bài tập bổ sung
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Giải các bài tập ở nhà
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1: 
	* Mục tiêu: Giải bài tập 2 SGK
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.
- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa,bổ sung
- Nhắc lại các công thức tính công và công suất của dòng điện. 
- Nhận xét chung, bổ sung, sửa chữa nếu thấy cần thiết để hoàn thiện.
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: Giải bài tập 3 SGK
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Gọi học sinh giải bài.
- Các học sinh khác nhận xét sửa chữa, bổ sung
- Để tính đựơc suất điện động và điện trở trong của nguồn đien cần phải căn cứ vào cái gì ?
- Bài toán đang chia thành mấy trường hợp.
- Nên giải bài như thế nào? 
- Nhận xét bài làm của học sinh
- Điều chỉnh sửa chữa hoàn chỉnh.
	Hoạt động 3: 
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
	Hoạt động 4: Giao các bài tập cùng dạng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 43 - Bai tap.doc