Đề thi học kỳ II môn Vật lý 11 (nâng cao) - Năm học 2009 - 2010

Đề thi học kỳ II môn Vật lý 11 (nâng cao) - Năm học 2009 - 2010

Câu 1 (2,0đ): Một chậu chất lỏng trong suốt có chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí có chiết suất n0 = 1,0.

a) Viết công thức định luật khúc xạ cho trường hợp một chùm sáng truyền từ chất lỏng sang không khí và tính góc tới nếu góc khúc xạ trong không khí là 450 ?

b) Với điều kiện nào thì tia sáng không truyền từ chất lỏng sang không khí ?

Câu 2(1,5đ). Chiếu một chùm sáng hẹp, song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang A rất bé. Chùm tới vuông góc với phân giác của A, có một phần chùm sáng đi trượt qua đỉnh lăng kính và một phần đi qua lăng kính. Đặt một màn để hứng chùm sáng ở sau lăng kính.

a) Vẽ hình để mô tả hiện tượng trên và vẽ góc lệch của chùm sáng sau khi đi qua lăng kính ?

b) Viết công thức tính góc lệch của chùm sáng sau khi đi qua lăng kính nói trên ?

Câu 3(1,5đ). Hãy cho biết

a) Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài ?

b) Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây dẫn hình trụ tròn nhiều vòng ?

c) Công thức tính bán kính quỷ đạo của electron đang chuyển động tròn dưới tác dụng của lực từ ?

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1286Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ II môn Vật lý 11 (nâng cao) - Năm học 2009 - 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 11 NC - NĂM HỌC 2009-2010
Thời gian làm bài 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .Số báo danh . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Lớp . . . . . . .
Câu 1 (2,0đ): Một chậu chất lỏng trong suốt có chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí có chiết suất n0 = 1,0.
a) Viết công thức định luật khúc xạ cho trường hợp một chùm sáng truyền từ chất lỏng sang không khí và tính góc tới nếu góc khúc xạ trong không khí là 450 ?
b) Với điều kiện nào thì tia sáng không truyền từ chất lỏng sang không khí ?
Câu 2(1,5đ). Chiếu một chùm sáng hẹp, song song vào đỉnh của một lăng kính có góc chiết quang A rất bé. Chùm tới vuông góc với phân giác của A, có một phần chùm sáng đi trượt qua đỉnh lăng kính và một phần đi qua lăng kính. Đặt một màn để hứng chùm sáng ở sau lăng kính.
a) Vẽ hình để mô tả hiện tượng trên và vẽ góc lệch của chùm sáng sau khi đi qua lăng kính ?
b) Viết công thức tính góc lệch của chùm sáng sau khi đi qua lăng kính nói trên ?
Câu 3(1,5đ). Hãy cho biết 
a) Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài ?
b) Công thức tính cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây dẫn hình trụ tròn nhiều vòng ?
c) Công thức tính bán kính quỷ đạo của electron đang chuyển động tròn dưới tác dụng của lực từ ?
Câu 4 (2,0đ). Hai dây dẫn song song đi qua hai điểm M và N, dòng điện chạy trong hai dây cùng chiều và có độ lớn IM = 10A, IN = 8A, đoạn MN = 6cm và vuông góc với hai dây. 
a) Giải thích tại sao hai dòng điện tác dụng vào nhau ?
b) Xác định lực từ mà dây dẫn có dòng điện IM tác dụng lên 1,5m dây dẫn có dòng điện IN ?
c) Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm O cách dòng IM đoạn 10cm và cách dòng IN đoạn 4cm ?
Câu 5(1,5đ). Một người chỉ nhìn được các vật nằm trong khoảng cách mắt từ 12,5cm đến cách mắt 25cm. Hỏi:
a) Mắt của người đó bị tật gì ? vì sao ? khi khắc phục tật này thì phải đeo kính loại gì ?
b) Độ tụ của kính phải đeo để nhìn được vật ở vô cực mà không điều tiết ?
c) Khi đeo kính trên sát mắt thì có thể nhìn thấy vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
Câu 6(1,5đ): Một ống dây có độ tự cảm L = 2,5mH được nối với nguồn điện có cường độ 2A.
a) Tìm năng lượng từ trường tích lũy trong ống dây ?
b) Trong khoảng thời gian 0,05s, dòng điện giảm đều về 0. Tìm suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây ?
c) Tính số vòng dây của ống nếu diện tích mặt ống 4cm2, chiều dài của ống 2,5cm ?
ĐÁP ÁN THI KỲ II MÔN VẬT LÝ 11 NC - NĂM HỌC 2009-2010
Câu 1
(2,0đ)
Viết được định luật khúc xạ: n sini = n0 sin450 ; hoặc : 1,5sini = sin450
0,5đ
Viết và tính được: I = SHIFT sin (sin450/1,5) = SHIFT sin (.sin450/1,5) = 2807' 
0,5đ
Nêu được điều kiện phản xạ toàn phần về chiết suất và góc giới hạn.
0,5đ
sinigh = à igh = 41,80 => 	i 41,80
0, 5đ
Câu 2
(1,5đ)
Vẽ được hình
0,5đ
Chỉ được góc lệch D
0,5đ
Viết được công thức D = A(n - 1)
0,5đ
Câu 3
(1,5đ)
a) B = 2.10-7. 
0,5đ
b) B = 4π.10-7 hoặc là B = 4π.10-7.nI
0,5đ
c) R = 
0,5đ
Câu 4
(2,0đ)
a) Dòng điện IM trong dây 1 sinh ra từ trường và hút dòng điện IN trong dây 2.
0,5đ
b) F = 2.10-7 thay số đúng và có đáp số 4.10-4 N
0,5đ
c) B1 = 2.10-7 = 2.10-5 T	và	B2 = 2.10-7 = 4.10-5 T
0,5đ
B = B1 + B2 = 6.10-5 T	và 	Hình vẽ đúng 	
0,5đ
Câu 5
(1,5đ)
a) Vì OCC = 12,5cm mắt này bị tật cận thị;
Khi khắc phục tật này thì phải đeo kính phân kì; 
0,5đ
b) fk = - OCV = -25cm = - 0,25m	 => Dk = = - 4 điôp
Nếu có lập luận Vật ở ảnh ảo ở Cv thì nên lưu ý để cho thêm điểm.
0,5đ
c) Lập luận Vật có dmin ảnh ảo ở Cc có d’ = - OCC = - 12,5cm	
Thay các số liệu đúng để có dmin = = 25 cm.
0,5đ
Câu 6
(1,5đ)
a) W = = 5 mJ 
0,5đ
b) etc = - L = 0,1V
0,5đ
c) L = 4π.10-7. n2.V=> n = =14105 vòng/m
 => N = n.ℓ = 353 vòng
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe mau Ly_11 HK II so 7.doc