Đề kiểm tra môn Tin học - Mã đề: 001

Đề kiểm tra môn Tin học - Mã đề: 001

Câu 1: Thứ tự nào xuất hiện theo thời gian của các HĐH:

 A. MSDOS - Unix - Windows - Linux B. Unix - MSDOS - Windows - Linux

 C. MSDOS - Windows - Unix - Linux D. MSDOS - Unix - Linux - Windows

Câu 2: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện:

 A. Tên thư mục chứa tệp B. Kiểu tệp C. Kích thước tệp D. Ngày/giờ thay đổi tệp

Câu 3: Tìm câu sai trong các câu sau:

 A. Hệ quản lý tệpquản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục

 B. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục

 C. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xoá, di chuyển tệp

Câu 4: Thành phần nào sau đây của HĐH thực hiện việc quản lý tệp:

 A. Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài

 B. Các chương trình điều khiển và tiện ích

 C. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống

 D. Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím

Câu 5: HĐH được khởi động:

 A. Trước khi các chương trình ứng dụng được khởi động

 B. Trong khi các chương trình ứng dụng được khởi động

 C. Sau khi các chương trình ứng dụng được khởi động

 

doc 9 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1790Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Tin học - Mã đề: 001", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hä vµ tªn: ..
Líp: ..
MÃ ĐỀ: 001
Câu 1: Thứ tự nào xuất hiện theo thời gian của các HĐH:
	A. MSDOS - Unix - Windows - Linux	B. Unix - MSDOS - Windows - Linux	
	C. MSDOS - Windows - Unix - Linux	D. MSDOS - Unix - Linux - Windows
Câu 2: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện:
	A. Tên thư mục chứa tệp	B. Kiểu tệp	C. Kích thước tệp	D. Ngày/giờ thay đổi tệp
Câu 3: Tìm câu sai trong các câu sau: 
	A. Hệ quản lý tệpquản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục	
	B. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục	
	C. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xoá, di chuyển tệp
Câu 4: Thành phần nào sau đây của HĐH thực hiện việc quản lý tệp:
	A. Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài	
	B. Các chương trình điều khiển và tiện ích	
	C. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống	
	D. Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím
Câu 5: HĐH được khởi động: 
	A. Trước khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	B. Trong khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	C. Sau khi các chương trình ứng dụng được khởi động
Câu 6: Để đổi tên một một thư mục:
	A. Nháy đúp chuột lên tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới	
	B. Nháy chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới	
	C. Nháy phải chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới
Câu 7: Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:
	A. Họ tên người dùng và mật khẩu	B. Tên máy tính và mật khẩu	
	C. Họ tên người dùng và tên máy tính	D. Tên và mật khẩu của người dùng
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng:
	A. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	B. Bảng chọn Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	C. Thanh Taskbar chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows
Câu 9: Để xoá vĩnh viễn không đưa vào thùng rác các tệp và thư mục, làm theo cách nào:
	A. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete	B. Không có cách nào cả	
	C. Giữ Shift trong khi nhấn phím Delete	D. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete
Câu 10: Câu phát biểu nào không đúng với xu hướng phát triển của HĐH:
	A. HĐH có nhiều tính năng hơn	B. HĐH khai thác tài nguyên của máy tốt hơn	C. HĐH trở nên đơn giản hơn	D. HĐH có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn
Câu 11: Hãy chọ phương án đúng: HĐH là:
	A. (4) Có chức năng tổ chức khai thác các tài nguyên của máy một cách hiệu quả	
	B. Cả (1), (2), (3), (4)	
	C. (1) Tập hợp các chương trình đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và máy tính	
	D. (2) Một hệ thống chương trình cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện các chương trình khác
	E. (3) Có chức năng quản lý các tài nguyên của máy
Câu 12: Trong HĐH MS-DOS, tên tệp kể cả phần mở rộng không được quá bao nhiêu kí tự:
	A. 7	B. 11	C. 8	D. 255
Câu 13: Hệ điều hành thường được lưu trữ ở đâu:
	A. USB	B. Bộ nhớ ngoài	C. Đĩa mềm	D. Bộ nhớ trong
Câu 14: Chức năng nào sau đây không được coi là chức năng chính của HĐH:
	A. Biên dịch chương trình	 B. Quản lý tệp	
	C. Điều khiển các thiết bị ngoại vi	D. Giao tiếp với người dùng
Câu 15: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không được coi là thành phần của HĐH:
	A. Hệ quản lý tệp	B. Soạn thảo văn bản	C. Chương trình quản lý giao diện đồ hoạ	
	D. Chương trình quản lý các thiết bị ngoại vi
Câu 16: Tìm câu đúng trong các câu sau:
	A. HĐH là phần mềm hệ thống nên luôn được lưu trữ thường trực trong RAM	
	B. HĐH có các chương trình để quản lý bộ nhớ	
	C. Dịch vụ kết nối internet, trao đổi thư điện tử là thành phần không thể thiếu của HĐH
Câu 17: Trong tin học tệp là:
	A. Một văn bản B. Một gói tin C. Một trang web	D. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
Câu 18: Tìm câu sai trong các câu sau:
	A. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ 2 tệp cùng tên nhưng có phần mở rộng khác nhau	
	B. Hai thư mục cùng tên phải ở 2 thư mục mẹ khác nhau	
	C. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó	
	D. Để chỉ một tệp ở thư mục nào, người ta thường lấy tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ sung thêm phần mở rộng
Câu 19: Trong tin học thư mục là một:
	A. Tập hợp các tệp và thư mục con	B. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng	
	C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp	D. Mục lục để tra cứu thông tin
Câu 20: Trong các phát biểu sau về hệ quản lý tệp, phát biểu nào sai:
	A. Là một thành phần của HĐH	
	B. Có các cơ chế để tăng hiệu quả khai thác của hệ thống	
	C. Đảm bảo kết nối máy tính với chương trình ứng dụng	
	D. Đảm bảo độc lập giữa phương pháp xử lý và phương pháp lưu trưc thông tin
Câu 21: Phát biểu nào đúng nhất khi nói về bảng chọn:
	A. Chỉ chọn được bằng thiết bị chuột	B. Dễ dàng thao tác	
	C. Chỉ có trên HĐH Windows	D. Cần phải nhập lệnh từ bàn phím
Câu 22: Hệ điều hành nào sau đây không phải là HĐH đa nhiệm nhiều người dùng:
	A. UNIX	B. Linux	C. MS - DOS	D. Windows 2003
Câu 23: Trong tin học OS là chữ viết tắt của cụm từ nào:
	A. Operating System	B. Online System	C. Open Source
Câu 24: Trong các phát biểu về chức năng cơ bản của HĐH, phát biểu nào sai:
	A. Quản lý giao tiếp với các máy tính khác trên mạng	
	B. Cung cấp môi trường giao tiếp NGƯỜI - MÁY	C. Quản lý thông tin trên bộ nhớ ngoài	
	D. Quản lý (phân phối, thu hồi) các tài nguyên của máy cho các chương trình
Câu 25: Hệ điều hành là:
	A. Phần mềm ứng dụng	B. Phần mềm văn phòng (2) C. Cả (1) và (2) D. Phần mềm hệ thống (1)
Câu 26: Tên tệp nào không hợp lệ trong HĐH Windows:
	A. BAI TAP.PAS	B. THUAT TOAN	C. ABC.DEF	D. DETHI.*
Câu 27: Chọn câu đúng trong các câu sau:
	A. Windows là HĐH đơn nhiệm	
	B. Chuột là công cụ duy nhất giúp con người giao tiếp với hệ thống	
	C. HĐH Windows không cung cấp khả năng làm việc trong mội trường mạng	
	D. HĐH Windows có giao diện đồ hoạ
Câu 28: Quy ước ký tự ? để chỉ một ký tự bất kỳ và ký tự * để chỉ một xâu ký tự, Xâu ký tự nào viết dưới dạng A*.B??
	A. AAA.BB	B. BABA.BAB	C. ABA.BAB	D. AB.ABB
Câu 29: Khi khởi động máy tính, thông thường HĐH được đọc từ thiết bị nào:
	A. Đĩa CD B. Đĩa mềm	C. USB D. Đĩa cứng E. ROM F. RAM
Câu 30: Khi kết thúc phiên làm việc, phải xác lập chế độ ra khỏi hệ thống để:
	A. Ngắt nguồn điện, tránh sự cố về điện làm hỏng máy tính	B. Tiết kiệm năng lượng	C. Tránh truy cập bất hợp pháp từ máy tính khác, do máy được kết nối mạng	
	D. Hệ thống lưu được trạng thái hiện thời và khởi động lại một cách bình thường
MÃ ĐỀ: 001
	01. A B C D 	09. A B C D 	17. A B C D 	25. A B C D 
	02. A B C D 	10. A B C D 	18. A B C D 	26. A B C D 
	03. A B C 	11. A B C D E 	19. A B C D 	27. A B C D 
	04. A B C D 	12. A B C D 	20. A B C D 	28. A B C D 
	05. A B C 	13. A B C D 	21. A B C D 29. A B C D E F 
	06. A B C 	14. A B C D 	22. A B C D 	30. A B C D 
	07. A B C D 	15. A B C D 	23. A B C 
	08. A B C 	16. A B C 	24. A B C D 
Hä vµ tªn: ..
Líp: ..
MÃ ĐỀ: 002
Câu 1: Tìm câu sai trong các câu sau: 
	A. Hệ quản lý tệpquản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục	
	B. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục	
	C. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xoá, di chuyển tệp
Câu 2: Quy ước ký tự ? để chỉ một ký tự bất kỳ và ký tự * để chỉ một xâu ký tự, Xâu ký tự nào viết dưới dạng A*.B??
	A. BABA.BAB	B. ABA.BAB	C. AB.ABB	D. AAA.BB
Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau:
	A. HĐH Windows có giao diện đồ hoạ	B. Windows là HĐH đơn nhiệm	
	C. Chuột là công cụ duy nhất giúp con người giao tiếp với hệ thống	
	D. HĐH Windows không cung cấp khả năng làm việc trong mội trường mạng
Câu 4: Trong tin học tệp là:
	A. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài B. Một văn bản C. Một gói tin	 D. Một trang web
Câu 5: Tìm câu sai trong các câu sau:
	A. Để chỉ một tệp ở thư mục nào, người ta thường lấy tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ sung thêm phần mở rộng	
	B. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ 2 tệp cùng tên nhưng có phần mở rộng khác nhau	
	C. Hai thư mục cùng tên phải ở 2 thư mục mẹ khác nhau	
	D. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó
Câu 6: Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:
	A. Tên và mật khẩu của người dùng	B. Họ tên người dùng và mật khẩu	
	C. Tên máy tính và mật khẩu	D. Họ tên người dùng và tên máy tính
Câu 7: Trong HĐH MS-DOS, tên tệp kể cả phần mở rộng không được quá bao nhiêu kí tự:
	A. 8	B. 255	C. 7	D. 11
Câu 8: Hệ điều hành là:
	A. Cả (1) và (2) B. Phần mềm hệ thống (1) C. Phần mềm ứng dụng D. Phần mềm văn phòng (2)
Câu 9: Tên tệp nào không hợp lệ trong HĐH Windows:
	A. ABC.DEF	B. DETHI.*	C. BAI TAP.PAS	D. THUAT TOAN
Câu 10: Khi kết thúc phiên làm việc, phải xác lập chế độ ra khỏi hệ thống để:
	A. Tiết kiệm năng lượng	
	B. Tránh truy cập bất hợp pháp từ máy tính khác, do máy được kết nối mạng	
	C. Hệ thống lưu được trạng thái hiện thời và khởi động lại một cách bình thường	
	D. Ngắt nguồn điện, tránh sự cố về điện làm hỏng máy tính
Câu 11: Thứ tự nào xuất hiện theo thời gian của các HĐH:
	A. MSDOS - Unix - Windows - Linux	B. Unix - MSDOS - Windows - Linux	
	C. MSDOS - Windows - Unix - Linux	D. MSDOS - Unix - Linux - Windows
Câu 12: Phát biểu nào đúng nhất khi nói về bảng chọn:
	A. Chỉ chọn được bằng thiết bị chuột	B. Dễ dàng thao tác	
	C. Chỉ có trên HĐH Windows	D. Cần phải nhập lệnh từ bàn phím
Câu 13: Câu phát biểu nào không đúng với xu hướng phát triển của HĐH:
	A. HĐH có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn	B. HĐH có nhiều tính năng hơn	
	C. HĐH khai thác tài nguyên của máy tốt hơn	D. HĐH trở nên đơn giản hơn
Câu 14: Khi khởi động máy tính, thông thường HĐH được đọc từ thiết bị nào:
	A. Đĩa cứng B. ROM C. RAM D. Đĩa CD E. Đĩa mềm F. USB
Câu 15: Trong tin học OS là chữ viết tắt của cụm từ nào:
	A. Online System	B. Open Source	C. Operating System
Câu 16: Hệ điều hành nào sau đây không phải là HĐH đa nhiệm nhiều người dùng:
	A. UNIX	B. Linux	C. MS - DOS	D. Windows 2003
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng:
	A. Thanh Taskbar chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	B. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	C. Bảng chọn Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows
Câu 18: Để xoá vĩnh viễn không đưa vào thùng rác các tệp và thư mục, làm theo cách nào:
	A. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete	B. Không có cách nào cả	
	C. Giữ Shift trong khi nhấn phím Delete	D. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete
Câu 19: Hệ điều hành thường được lưu trữ ở đâu:
	A. Bộ nhớ ngoài	B. Đĩa mềm	C. Bộ nhớ trong	D. USB
Câu 20: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện:
	A. Kiểu tệp	B. Kích thước tệp	C. Ngày/giờ thay đổi tệp	D. Tên thư mục chứa tệp
Câu 21: Hãy chọ phương án đúng: HĐH là:
	A. (4) Có chức năng tổ chức khai thác các tài nguyên của máy một cách hiệu quả	
	B. Cả (1), (2), (3), (4)	
	C. (1) Tập hợp các chương trình đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và máy tính	
	D. (2) Một hệ thống chương trình cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện các chương trình khác
	E. (3) Có chức năng quản lý các tài nguyên của máy
Câu 22: Tìm câu đúng trong các câu sau:
	A. HĐH có các chương trình để quản lý bộ nhớ	
	B. Dịch vụ kết nối int ... HĐH Windows:
	A. DETHI.*	B. BAI TAP.PAS	C. THUAT TOAN	D. ABC.DEF
Câu 14: Chọn câu đúng trong các câu sau:
	A. HĐH Windows có giao diện đồ hoạ	B. Windows là HĐH đơn nhiệm	
	C. Chuột là công cụ duy nhất giúp con người giao tiếp với hệ thống	
	D. HĐH Windows không cung cấp khả năng làm việc trong mội trường mạng
Câu 15: Quy ước ký tự ? để chỉ một ký tự bất kỳ và ký tự * để chỉ một xâu ký tự, Xâu ký tự nào viết dưới dạng A*.B??
	A. ABA.BAB	B. AB.ABB	C. AAA.BB	D. BABA.BAB
Câu 16: Tìm câu đúng trong các câu sau:
	A. Dịch vụ kết nối internet, trao đổi thư điện tử là thành phần không thể thiếu của HĐH	
	B. HĐH là phần mềm hệ thống nên luôn được lưu trữ thường trực trong RAM	
	C. HĐH có các chương trình để quản lý bộ nhớ
Câu 17: Hãy chọ phương án đúng: HĐH là:
	A. (1) Tập hợp các chương trình đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và máy tính	
	B. (2) Một hệ thống chương trình cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện các chương trình khác
	C. (3) Có chức năng quản lý các tài nguyên của máy	
	D. (4) Có chức năng tổ chức khai thác các tài nguyên của máy một cách hiệu quả E. Cả (1), (2), (3), (4)
Câu 18: Phát biểu nào đúng nhất khi nói về bảng chọn:
	A. Chỉ có trên HĐH Windows	B. Cần phải nhập lệnh từ bàn phím	
	C. Chỉ chọn được bằng thiết bị chuột	D. Dễ dàng thao tác
Câu 19: Tìm câu sai trong các câu sau: 
	A. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục	
	B. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xoá, di chuyển tệp	
	C. Hệ quản lý tệpquản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục
Câu 20: Tìm câu sai trong các câu sau:
	A. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ 2 tệp cùng tên nhưng có phần mở rộng khác nhau	
	B. Hai thư mục cùng tên phải ở 2 thư mục mẹ khác nhau	
	C. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó	
	D. Để chỉ một tệp ở thư mục nào, người ta thường lấy tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ sung thêm phần mở rộng
Câu 21: Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:
	A. Họ tên người dùng và mật khẩu	B. Tên máy tính và mật khẩu	
	C. Họ tên người dùng và tên máy tính	D. Tên và mật khẩu của người dùng
Câu 22: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện:
	A. Tên thư mục chứa tệp	B. Kiểu tệp	C. Kích thước tệp	D. Ngày/giờ thay đổi tệp
Câu 23: HĐH được khởi động: 
	A. Trong khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	B. Sau khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	C. Trước khi các chương trình ứng dụng được khởi động
Câu 24: Trong các phát biểu về chức năng cơ bản của HĐH, phát biểu nào sai:
	A. Quản lý thông tin trên bộ nhớ ngoài	
	B. Quản lý (phân phối, thu hồi) các tài nguyên của máy cho các chương trình	
	C. Quản lý giao tiếp với các máy tính khác trên mạng	
	D. Cung cấp môi trường giao tiếp NGƯỜI - MÁY
Câu 25: Khi khởi động máy tính, thông thường HĐH được đọc từ thiết bị nào:
	A. Đĩa cứng B. ROM C. RAM D. Đĩa CD E. Đĩa mềm F. USB
Câu 26: Trong tin học OS là chữ viết tắt của cụm từ nào:
	A. Online System	B. Open Source	C. Operating System
Câu 27: Trong tin học tệp là:
	A. Một văn bản	B. Một gói tin	C. Một trang web	
	D. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
Câu 28: Trong các phát biểu sau về hệ quản lý tệp, phát biểu nào sai:
	A. Đảm bảo kết nối máy tính với chương trình ứng dụng	
	B. Đảm bảo độc lập giữa phương pháp xử lý và phương pháp lưu trưc thông tin	
	C. Là một thành phần của HĐH	
	D. Có các cơ chế để tăng hiệu quả khai thác của hệ thống
Câu 29: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không được coi là thành phần của HĐH:
	A. Chương trình quản lý các thiết bị ngoại vi	B. Hệ quản lý tệp	C. Soạn thảo văn bản	D. Chương trình quản lý giao diện đồ hoạ
Câu 30: Câu phát biểu nào không đúng với xu hướng phát triển của HĐH:
	A. HĐH có nhiều tính năng hơn	B. HĐH khai thác tài nguyên của máy tốt hơn	C. HĐH trở nên đơn giản hơn	D. HĐH có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn
MÃ ĐỀ: 003
	01. A B C 	09. A B C D 17. A B C D E 25. A B C D E F 
	02. A B C D 	10. A B C D 	18. A B C D 	26. A B C 
	03. A B C D 	11. A B C D 	19. A B C 	27. A B C D 
	04. A B C D 	12. A B C 	20. A B C D 	28. A B C D 
	05. A B C D 	13. A B C D 	21. A B C D 	29. A B C D 
	06. A B C D 	14. A B C D 	22. A B C D 	30. A B C D 
	07. A B C D 	15. A B C D 	23. A B C 
	08. A B C D 	16. A B C 	24. A B C D 
Hä vµ tªn: ..
Líp: ..
MÃ ĐỀ: 004
Câu 1: Quy ước ký tự ? để chỉ một ký tự bất kỳ và ký tự * để chỉ một xâu ký tự, Xâu ký tự nào viết dưới dạng A*.B??
	A. BABA.BAB	B. ABA.BAB	C. AB.ABB	D. AAA.BB
Câu 2: Chức năng nào sau đây không được coi là chức năng chính của HĐH:
	A. Biên dịch chương trình	B. Quản lý tệp	
	C. Điều khiển các thiết bị ngoại vi	D. Giao tiếp với người dùng
Câu 3: Hệ điều hành là:
	A. Phần mềm hệ thống (1)	 B. Phần mềm ứng dụng	C. Phần mềm văn phòng (2)	 D. Cả (1) và (2)
Câu 4: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào không được coi là thành phần của HĐH:
	A. Chương trình quản lý các thiết bị ngoại vi	B. Hệ quản lý tệp	C. Soạn thảo văn bản	D. Chương trình quản lý giao diện đồ hoạ
Câu 5: Trong các phát biểu sau về hệ quản lý tệp, phát biểu nào sai:
	A. Đảm bảo độc lập giữa phương pháp xử lý và phương pháp lưu trưc thông tin	
	B. Là một thành phần của HĐH	
	C. Có các cơ chế để tăng hiệu quả khai thác của hệ thống	
	D. Đảm bảo kết nối máy tính với chương trình ứng dụng
Câu 6: Tên tệp nào không hợp lệ trong HĐH Windows:
	A. BAI TAP.PAS	B. THUAT TOAN	C. ABC.DEF	D. DETHI.*
Câu 7: Chọn câu đúng trong các câu sau:
	A. Chuột là công cụ duy nhất giúp con người giao tiếp với hệ thống	
	B. HĐH Windows không cung cấp khả năng làm việc trong mội trường mạng	
	C. HĐH Windows có giao diện đồ hoạ	D. Windows là HĐH đơn nhiệm
Câu 8: Phát biểu nào đúng nhất khi nói về bảng chọn:
	A. Cần phải nhập lệnh từ bàn phím	B. Chỉ chọn được bằng thiết bị chuột	
	C. Dễ dàng thao tác	D. Chỉ có trên HĐH Windows
Câu 9: Thứ tự nào xuất hiện theo thời gian của các HĐH:
	A. MSDOS - Unix - Windows - Linux	B. Unix - MSDOS - Windows - Linux	
	C. MSDOS - Windows - Unix - Linux	D. MSDOS - Unix - Linux - Windows
Câu 10: Khi kết thúc phiên làm việc, phải xác lập chế độ ra khỏi hệ thống để:
	A. Tránh truy cập bất hợp pháp từ máy tính khác, do máy được kết nối mạng	
	B. Hệ thống lưu được trạng thái hiện thời và khởi động lại một cách bình thường	
	C. Ngắt nguồn điện, tránh sự cố về điện làm hỏng máy tính	D. Tiết kiệm năng lượng
Câu 11: Trong tin học tệp là:
	A. Một văn bản	B. Một gói tin	C. Một trang web	
	D. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
Câu 12: Trong tin học OS là chữ viết tắt của cụm từ nào:
	A. Operating System	B. Online System	C. Open Source
Câu 13: Tìm câu đúng trong các câu sau:
	A. HĐH có các chương trình để quản lý bộ nhớ	
	B. Dịch vụ kết nối internet, trao đổi thư điện tử là thành phần không thể thiếu của HĐH	
	C. HĐH là phần mềm hệ thống nên luôn được lưu trữ thường trực trong RAM
Câu 14: Hãy chọ phương án đúng: HĐH là:
	A. (2) Một hệ thống chương trình cung cấp các phương tiện và dịch vụ để thực hiện các chương trình khác	B. (3) Có chức năng quản lý các tài nguyên của máy	
	C. (4) Có chức năng tổ chức khai thác các tài nguyên của máy một cách hiệu quả	
	D. Cả (1), (2), (3), (4)
	E. (1) Tập hợp các chương trình đảm bảo sự tương tác giữa người dùng và máy tính
Câu 15: Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:
	A. Họ tên người dùng và tên máy tính	B. Tên và mật khẩu của người dùng	
	C. Họ tên người dùng và mật khẩu	D. Tên máy tính và mật khẩu
Câu 16: Trong tin học thư mục là một:
	A. Mục lục để tra cứu thông tin	B. Tập hợp các tệp và thư mục con	
	C. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng	D. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp
Câu 17: Hệ điều hành thường được lưu trữ ở đâu:
	A. Bộ nhớ trong	B. USB	C. Bộ nhớ ngoài	D. Đĩa mềm
Câu 18: Câu phát biểu nào không đúng với xu hướng phát triển của HĐH:
	A. HĐH trở nên đơn giản hơn	B. HĐH có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn
	C. HĐH có nhiều tính năng hơn	D. HĐH khai thác tài nguyên của máy tốt hơn
Câu 19: Tìm câu sai trong các câu sau: 
	A. Hệ quản lý tệpquản lý những người dùng là chủ sở hữu các tệp và thư mục	
	B. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng xem nội dung thư mục	
	C. Hệ quản lý tệp cho phép người dùng tạo thư mục, đổi tên, xoá, di chuyển tệp
Câu 20: Tìm câu sai trong các câu sau:
	A. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó	
	B. Để chỉ một tệp ở thư mục nào, người ta thường lấy tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ sung thêm phần mở rộng C. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ 2 tệp cùng tên nhưng có phần mở rộng khác nhau	
	D. Hai thư mục cùng tên phải ở 2 thư mục mẹ khác nhau
Câu 21: Trong các phát biểu về chức năng cơ bản của HĐH, phát biểu nào sai:
	A. Quản lý giao tiếp với các máy tính khác trên mạng	
	B. Cung cấp môi trường giao tiếp NGƯỜI - MÁY	C. Quản lý thông tin trên bộ nhớ ngoài	
	D. Quản lý (phân phối, thu hồi) các tài nguyên của máy cho các chương trình
Câu 22: Thành phần nào sau đây của HĐH thực hiện việc quản lý tệp:
	A. Các chương trình phục vụ việc tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài	
	B. Các chương trình điều khiển và tiện ích	
	C. Chương trình đảm bảo đối thoại giữa người dùng và hệ thống	
	D. Chương trình hỗ trợ chuột và bàn phím
Câu 23: Trong HĐH MS-DOS, tên tệp kể cả phần mở rộng không được quá bao nhiêu kí tự:
	A. 255	B. 7	C. 11	D. 8
Câu 24: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện:
	A. Kích thước tệp	B. Ngày/giờ thay đổi tệp	C. Tên thư mục chứa tệp	D. Kiểu tệp
Câu 25: HĐH được khởi động: 
	A. Sau khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	B. Trước khi các chương trình ứng dụng được khởi động	
	C. Trong khi các chương trình ứng dụng được khởi động
Câu 26: Để đổi tên một một thư mục:
	A. Nháy chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới	
	B. Nháy phải chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới	
	C. Nháy đúp chuột lên tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng:
	A. Bảng chọn Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	B. Thanh Taskbar chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows	
	C. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows
Câu 28: Để xoá vĩnh viễn không đưa vào thùng rác các tệp và thư mục, làm theo cách nào:
	A. Giữ Shift trong khi nhấn phím Delete	B. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete	
	C. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete	D. Không có cách nào cả
Câu 29: Hệ điều hành nào sau đây không phải là HĐH đa nhiệm nhiều người dùng:
	A. Linux	B. MS - DOS	C. Windows 2003	D. UNIX
Câu 30: Khi khởi động máy tính, thông thường HĐH được đọc từ thiết bị nào:
	A. USB	B. Đĩa cứng	C. ROM	D. RAM
	E. Đĩa CD	F. Đĩa mềm
MÃ ĐỀ: 004
	01. A B C D 	09. A B C D 	17. A B C D 	25. A B C 
	02. A B C D 	10. A B C D 	18. A B C D 	26. A B C 
	03. A B C D 	11. A B C D 	19. A B C 	27. A B C 
	04. A B C D 	12. A B C 	20. A B C D 	28. A B C D 
	05. A B C D 	13. A B C 	21. A B C D 	29. A B C D 
	06. A B C D 	14. A B C D E 	22. A B C D 30. A B C D E F 
	07. A B C D 	15. A B C D 	23. A B C D 
 08. A B C D 	16. A B C D 	 24. A B C D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe KT_C2_L10.doc