Bài giảng Tin học 11 - Bài 23: (3 tiết) Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột

Bài giảng Tin học 11 - Bài 23: (3 tiết) Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột

A) Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết được các khả năng điểu chỉnh hàng, cột và định dạng dữ liệu trên trang tính

- Biết các thao tác xoá và chèn hàng hoặc cột trên trang tính

2. Kỹ năng

 - Thực hiện các thao tác điều chỉnh cột và hàng trên trang tính;

 - Xoá và chèn hàng, cột trên trang tính;

 - Thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu

3. Thái độ

B) Chuẩn bị

- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu

- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.

C) Tiến trình

1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ:

 Câu hỏi:

3. Nội dung bài

 

doc 6 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2252Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 11 - Bài 23: (3 tiết) Trình bày trang tính: thao tác với hàng, cột", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 23:(3 tiết)
Trình bày trang tính: Thao tác với hàng, cột
A) Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được các khả năng điểu chỉnh hàng, cột và định dạng dữ liệu trên trang tính
- Biết các thao tác xoá và chèn hàng hoặc cột trên trang tính
2. Kỹ năng
	- Thực hiện các thao tác điều chỉnh cột và hàng trên trang tính;
	- Xoá và chèn hàng, cột trên trang tính;
	- Thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu
3. Thái độ
B) Chuẩn bị
- Chuẩn bị của GV: Giáo án, sgk, máy chiếu
- Chuẩn bị của HS : Đọc trước bài ở nhà, sgk.
C) Tiến trình 
1. ổn định tổ chức lớp: kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ:
	Câu hỏi: 
3. Nội dung bài
I) Lý thuyết
Nội dung
Hoạt động của GV, HS
I. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng
* Điều chỉnh độ rộng của một cột
C1:
- Để chuột vào vách ngăn cách giữa hai cột (khi xuất hiện mũi tên hai chiều)
- Kéo thả vách ngăn cách hai cột sang trái hoặc sang phải
C2:
- Chọn cột cần điều chỉnh
- Format \ Columns\ Width
- Gõ độ rộng của cột cần điều chỉnh trong ô Column Width
*Điều chỉnh độ cao của hàng
C1:
- Để chuột vào vách ngăn cách giữa hai hàng (khi xuất hiện mũi tên hai chiều)
- Kéo thả vách ngăn cách hai hàng lên trên hoặc xuống dưới
C2:
- Chọn hàng cần điều chỉnh
- Format \ Rows\ Width
- Gõ độ rộng của hàng cần điều chỉnh trong ô Rows height
Chú ý: Nếu số trong ô quá dài thì các kí hiệu # sẽ hiện lên. Khi đấy cần điều chỉnh lại độ rộng của cột
II. Xoá và chèn hàng hoặc cột
1. Xoá hàng, cột trên trang tính
- Chọn hàng hay (cột cần) xoá
- Chọn Edit \ Delete (hoặc kích chuột phải và chọn Delete )
- Chọn Entire row (xoá toàn bộ hàng), chọn Entire column (xoá toàn bộ cột)
2. Chèn thêm hàng, cột
- Chọn vị trí hàng (hay cột ) muốn chèn thêm
- Chọn lệnh Insert \ Rows (Columns)
III. Định dạng
1. Định dạng văn bản
- Chọn phần văn bản cần định dạng
- Format \ Cell \ Font
2. Định dạng số
- Format \ Cells \ Number
- Xuất hiện hộp thoại Format Cells
3. Căn chỉnh dữ liệu trong ô
- Format \ Cells \ Alignment
- Xuất hiện hộp thoại Format Alignment
4. Định dạng một phần văn bản trong ô
- Nháy đúp chuột trong ô đó và chọn phần văn bản cần định dạng
- Chọn Format \ cells
GV: Trên trang tính mới, các cột có độ rộng và các hàng có độ cao bằng nhau và được đặt ngầm định. Khi nhập dãy kí tự quá dài vào một ô, một phần dãy kí tự đó sẽ được hiển thhị trên các ô bên phải. Nếu ô bên phải đã có nội dung thì phần đó sẽ bị che lấp. Khi đó ta cần điều chỉnh độ rộng các cột.
HS: Quan sát hình 4.37 sgk tr157
GV: Thao tác cách điều chỉnh hàng, cột
GV: Khi xoá hàng (hay cột), các hàng còn lại được đẩy lên trên (các cột còn lại được đẩy sang phải)
GV: Khi chèn thêm hàng hay cột thì các hàng mới sẽ được chèn trên hàng được chọn, các cột mới sẽ chèn bên trái các cột được chọn
GV: Chúng ta có thể chèn thêm ô tính hoặc một khối vào vào vị trí bất kì trên trang tính (sẽ tìm hiểu ở bài thực hành 5)
GV: Thao tác cách chèn thêm hàng, cột trong bảng tính
HS : Quan sát
GV: Chúng ta đã làm quen với khả năng định dạng văn bản của Word. Tương tự như định dạng trong chương trình bảng tính cũng là cách thay đổi dữ liệu trong các ô tính. Định dạng dữ liệu trong các ô tính được thực hiện bằng nút lệnh Format\Cells 
cho ta các định dạng sau: Định dạng văn bản, định dạng số, căn chỉnh dữ liệu trong ô
GV: Để định dạng văn bản (thay đổi font chữ của văn bản, cỡ chữ, kiểu chữ và màu sắc của phông chữ) ta thực hiện như sau
HS: Quan sát hình 4.40 sgk tr160
GV: Giải thích 
GV: Khi nhập dữ liệu số, định dạng ngầm định của nó là General. Để dịnh dạng dữ liệu số
HS: Quan sát hình 4.40b sgk 
tr 160
GV: Việc định dạng không tác động đến giá trị của dữ liệu mà chỉ làm thayđổi cách hiển thị của dữ liệu
HS: Quan sát hình 4.40c sgk 
tr 161
II. Thực hành (thực hành theo SGK Tr.162-163)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
GV : Quan sát lớp, giải đáp những thắc mắc của HS
- Mở bảng tính Diem (đã lưu ở bài 21)
- Sửa nội dung ô B1 thành Họ và tên. chèn thêm cột Quê quán và Số báo danh vào gữa các cột Họ và tên và Mã ưu tiên. Thêm cột Đánh giá vào bên phải cột cuối cùng.
- Chèn thêm 3 hàng trống vào đầu trang tính và nhập kết quả thi đại học năm học... vào ô B2

Tài liệu đính kèm:

  • docbai23.doc