Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 18: Dữ liệu trấn bảng tính

Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 18: Dữ liệu trấn bảng tính

1. Dữ liệu số

 Dữ liệu số là dãy các số 0, 1, ., 9. Dấu + dùng để chỉ số dương, dấu – dùng để chỉ số âm. Có thể thực hiện các phép tính số học và đại số với dữ liệu số.

2. Dữ liệu kí tự

 Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu khác. Ở chế độ ngầm định dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái.

3. Dữ liệu thời gian

 Là kiểu dữ liệu số đặc biệt gồm 2 loại: ngày tháng và giờ phút.

 Dữ liệu ngày tháng được chuyển đổi từ các số nguyên.

Chương trình quy ước ngày 1 tháng 1 năm 1990 ứng với số 1. và cứ sau mỗi ngày số này tăng lên 1 đơn vị.

 

ppt 4 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1654Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 18: Dữ liệu trấn bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 18 - DỮ LIỆU TRấN BẢNG TÍNHI. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRấN BẢNG TÍNH1. Dữ liệu số Dữ liệu số là dãy các số 0, 1, ..., 9. Dấu + dùng để chỉ số dương, dấu – dùng để chỉ số âm. Có thể thực hiện các phép tính số học và đại số với dữ liệu số.2. Dữ liệu kí tự Là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu khác. ở chế độ ngầm định dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái.3. Dữ liệu thời gian Là kiểu dữ liệu số đặc biệt gồm 2 loại: ngày tháng và giờ phút. Dữ liệu ngày tháng được chuyển đổi từ các số nguyên. Chương trình quy ước ngày 1 tháng 1 năm 1990 ứng với số 1. và cứ sau mỗi ngày số này tăng lên 1 đơn vị.II. di chuyển trên trang tínhDi chuyển trên trang tính là thay đổi ô được kích hoạt: Sử dụng chuột và thanh cuộn, để kích hoạt 1 ô chỉ cần nháy chuột vào ô đó. Dùng các phím mũi tên.III. CHọN CáC ĐốI TƯợNG TRÊN TRANG TíNHMuốn tác động lên đối tượng nào, cần phải chỉ ra đối tượng đó, nói cách khác là phải chọn nó.Chọn ô: Nháy chuột trên ô đóChọn 1 hàng: Nháy chuột tại nút tên hàngChọn 1cột: Nháy chuột tại nút tên cộtChọn trang tính: Nháy chuột ở nhãn tên của trang tính đó Muốn chọn nhiều đối tượng không kề nhau, ta chọn đối tượng đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và chọn tiếp các đối tượng khác.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 18.ppt