Bài giảng Tin học 11 - Bài 16: Thực hành tổng hợp

Bài giảng Tin học 11 - Bài 16: Thực hành tổng hợp

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Củng cố kiến thức tổng hợp của toàn bộ phần 3: Hệ soạn thảo MS–Word

2. Kỹ năng:

- Biết định dạng văn bản;

- Biết cách làm việc với bảng trong soạn thảo;

- Biết sử dụng một số chức năng soạn thảo nâng cao;

- Biết cách chèn một số đối tượng đặc biệt;

- Lưu và áp dụng biện pháp bảo vệ văn bản.

II. Chuẩn bị:

- GV: Giáo án, máy chiếu và phòng máy đảm bảo hoạt động tốt;

- HS: SGK và học kĩ các kĩ năng trong soạn thảo.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 4243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học 11 - Bài 16: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Soạn giảng: Hồ Thị Vui	Yên Thuỷ, ngày 
	Tiết: 
Bài 16. THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức tổng hợp của toàn bộ phần 3: Hệ soạn thảo MS–Word
2. Kỹ năng:
- Biết định dạng văn bản;
- Biết cách làm việc với bảng trong soạn thảo;
- Biết sử dụng một số chức năng soạn thảo nâng cao;
- Biết cách chèn một số đối tượng đặc biệt;
- Lưu và áp dụng biện pháp bảo vệ văn bản.
Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, máy chiếu và phòng máy đảm bảo hoạt động tốt;
- HS: SGK và học kĩ các kĩ năng trong soạn thảo.
Hoạt động dạy - học:
1. Hoạt động 1: Làm việc với Bài 1: Soạn trang báo
* Mục tiêu:
- Học sinh biết cách áp dụng việc sử dụng bảng trong soạn thảo;
- Biết cách chèn ảnh vào bảng và chỉnh sửa ảnh trong soạn thảo.
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát Bài 1- SGK và gợi ý việc sử dụng bảng để soạn thảo, chú ý dành chỗ (ô trong bảng) các hình ảnh;
- HS: Quan sát GVHD và thực hành;
- GV: Gợi ý việc định dạng bảng tính, cụ thể là định dạng đường viền cho bảng như thế nào để khi in ra không xuất hiện đường kẻ.
– HS: Quan sát và hoàn thiện bài làm.
2. Hoạt động 2: Làm việc với Bài 2: Soạn trang quảng cáo
* Mục tiêu:
- HS định dạng được một trang văn bản đẹp và nổi bật;
- Tìm kiếm được một số hình ảnh thích hợp để chèn và chỉnh sửa được các hình ảnh này;
- Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và số thứ tự;
- GV: Yêu cầu học sinh quan sát bài 2 – SGK. Đặt câu hỏi:
 + Trong bài có sử dụng danh sách liệt kê không? 
 + Danh sách liệt kê được sử dụng ở dạng nào?
 + Các hình ảnh sử dụng trong bài có thể thay đổi được không?
 + Có thể lấy các hình ảnh này ở đâu để chèn thay thế?
– HS: Trả lời và thực hành: gõ nội dung trang quảng cáo, tiến hành chỉnh sửa lỗi chính tả.
– GV: Hướng dẫn cách tìm kiếm hình ảnh trên Internet để chèn vào trang văn bản
– HS: Quan sát và thực hành chèn hình ảnh vào trang quảng cáo. Hoàn thiện trang quảng cáo để trang quảng cáo nổi bật và đẹp mắt.
3. Hoạt động 3: Hoàn thiện toàn bộ bài thực hành
* Mục tiêu:
- Chèn đầu trang và chân trang văn bản;
- Lưu và áp dụng biện pháp bảo vệ văn bản.
- Chuẩn bị trang in và in sản phẩm;
- GV: Hướng dẫn;
- HS: Hoàn thiện bài thực hành.
	4. Củng cố bài học:
	- Phải soạn thảo được một trang văn bản hoàn chỉnh bằng các thao tác định dạng.
	- Sử dụng được các biện pháp bảo vệ văn bản;
	- Hoàn thiện văn bản và in sản phẩm.
	5. Hướng dẫn học tập ở nhà:
- Đọc bài đọc thêm 1 – SGK Tr 99: Định dạng điểm dừng cho đoạn văn bản.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 16.doc