Giáo án Tin học 11 - Tiết 51: Ôn tập học kỳ II

Giáo án Tin học 11 - Tiết 51: Ôn tập học kỳ II

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

- Các đối tượng: Table, query, form, report, khái niệm, cách tạo, các chế độ làm việc.

- Cơ sở dữ liệu quan hệ tập trung, phân tán, bảo mật cơ sở dữ liệu.

2. Kĩ năng

- Tạo liờn kết giữa cỏc bảng, tạo truy vấn trờn nhiều mẫu hỏi, tạo bỏo cỏo, bảng, biểu mẫu.

- Biết đặt khóa chính.

3. Thái độ

 - Cú ý thức và thỏi độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL

II- CHUẨN BỊ CỦA GV & HS

 1. GV : SGK+ Tài liệu tham khảo+ Phương tiện dạy học+ phòng máy tính mỏy chiếu .

2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập + Nội dung phần ôn tập giáo viên đó giao về chuẩn bị trước

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1810Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 11 - Tiết 51: Ôn tập học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51 	ôn tập học kỳ II
*Kiểm tra sĩ số. Ngày soan: ..../ ...../ 2010
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số
Tên học sinh nghỉ học
12 A1
/ /2010
/
12 A2
/ /2010
/
12 A3
/ /2010
/
I. Mục TIấU
1. Kiến thức.
- Cỏc đối tượng: Table, query, form, report, khỏi niệm, cỏch tạo, cỏc chế độ làm việc.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ tập trung, phõn tỏn, bảo mật cơ sở dữ liệu.
2. Kĩ năng
- Tạo liờn kết giữa cỏc bảng, tạo truy vấn trờn nhiều mẫu hỏi, tạo bỏo cỏo, bảng, biểu mẫu.
- Biết đặt khúa chớnh.
3. Thái độ 
 - Cú ý thức và thỏi độ đỳng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL
II- Chuẩn bị của GV & HS 
	1. GV : SGK+ Tài liệu tham khảo+ Phương tiện dạy học+ phòng máy tính mỏy chiếu .
2. HS : SGK+ Vở ghi + Đồ dùng học tập + Nội dung phần ụn tập giỏo viờn đó giao về chuẩn bị trước
III. Tiến trình
	1. Kiểm tra bài cũ.( Không kiểm tra )
2. Bài mới
HĐ của GV
HĐ CỦA HS
Nội dung
Hoạt động 1: Củng cố lại toàn bộ lý thuyểt trong chương trỡnh ký II
C Nờu cỏc đối tượng đó học trong Accesss, cho biết vai trũ của từng đối tượng?
C Phõn biệt hai chế độ làm việc của từng đối tượng?
HD: Nờn kẻ bảng để so sỏnh từng đối tượng cho dễ học.
- Đỏnh giỏ việc so sỏnh của học sinh.
C Tại sao phải liờn kết cỏc bảng? Thao tỏc liờn kết gồm những bước nào?
Chỳ ý: Nhớ chọn khúa chớnh
C Vai trũ của mẫu hỏi. Cỏc thao tỏc với mẫu hỏi?
C Phõn biệt cơ sở dữ liệu tập trung và phõn tỏn?
HD: Lập bảng so sỏnh về đặc điểm, ưu nhược điểm của từng kiến trỳc.
- Đỏnh giỏ việc so sỏnh của học sinh.
C Tại sao thụng tin cần phải bảo mật? Cú những cỏch nào để bảo mật thụng tin? 
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Thực hiện yờu cầu của giỏo viờn.
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
- Đọc suy nghĩ và trả lời cõu hỏi.
I. Lớ thuyết
1. Cỏc đối tượng: Table, Query, Form, Report
+ Khỏi niệm và vai trũ của từng đối tượng
+ Cỏch tạo, cú hai cỏch
Create ....... in Design View (Tự thiết kể)
Create ....... by Using Wizard (dựng thuật sĩ)
+ Cú hai chế độ làm việc với cỏc đối tượng
Chế độ thiết kế: (Design View)
Chế độ Datasheet View (Form View)
+ Vai trũ của từng chế độ.
2. Cỏch tạo liờn kết giữa cỏc bảng:
- Đối với cỏc bảng cần chỳ ý
+ Đặt tờn cho trường (Fields name)
+ Chọn kiểu dữ liệu (Data type)
+ Chọn độ rộng cho trường
+ Chọn khúa chớnh cho bảng
+ Cỏc bước tạo liờn kết.
3. Tạo mẫu hỏi
- Cỏc bước tạo mẫu hỏi trờn 1 bảng hoặc nhiều bảng
- Lập cụng thức tớnh toỏn, sử dụng cỏc hàm
- Lọc dữ liệu theo điều kiện
- Sắp xếp dữ liệu
4. Cơ sở dữ liệu quan hệ
- Khỏi niệm, xỏc định khúa, khúa chớnh, tạo lập cơ sở dữ liệu, sắp xếp, lọc, kết xuật bỏo cỏo
5. Cỏc loại kiến trỳc của hệ cơ sở dữ liệu
a, Cơ sở dữ liệu tập trung
- Hệ cơ sở dữ liệu cỏ nhõn
- Hệ cơ sở dữ liệu trung tõm
- Hệ cơ sở dữ liệu khỏch – chủ
Cần trỡnh bày về đặc điểm, ưu nhược điểm của từng mụ hỡnh.
b, Cơ sở dữ liệu phõn tỏn
- Khỏi niệm hệ CSDL phõn tỏn, CSDL phõn tỏn, hệ quản trị CSDL phõn tỏn, ưu nhược điểm của mụ hỡnh này
- Phõn biệt CSDL phõn tỏn và xử lý phõn tỏn.
6. Bảo mật thụng tin trong cỏc hệ cơ sở dữ liệu
- Bảo mật là gỡ?
- Cỏc giải phỏp bảo mật thụng tin
+ Chớnh sỏch và ý thức
+ Phõn quyền, nhận dạng người dựng
+ Mó húa thụng tin và nộn dữ liệu
+ Lưu biờn bản.
Hoạt động 1: Bài tập
-
 Làm cỏc bài tập trong cỏc bài tập và thực hành 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
- Quan sat, lắng nghe, lĩnh hội và ghi vở
1. Bảng
- Tạo bảng, chọn kiểu dữ liệu, tạo khúa, tạo liờn kết giữa cỏc bảng.
2. Mẫu hỏi
- Tạo mẫu hỏi theo một tiờu chớ nào đú
- Lọc trờn mẫu hỏi
- Thực hiện tớnh toỏn trờn mẫu hỏi
3. Phõn quyền
- Phõn quyền cho cỏc đối tượng
3. Củng cố
- Thao tỏc trờn cỏc đối tượng
- Tạo liờn kết giữa cỏc bảng
- Mẫu hỏi trờn nhiều bảng
- Cơ sở dữ liệu tập trung và phõn tỏn
- Bảo mật và cỏc giải phỏp
4. Dặn dũ:
- Học theo nội dung ụn tập, chuẩn bị kiểm tra học kỡ II

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 51 On tap hoc ky II.doc