Ôn tập phần Tĩnh điện

Ôn tập phần Tĩnh điện

Câu 1: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?

 A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc;

 B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.

 C. Đặt một vật gần nguồn điện.

 D. Cho một vật tiếp xúc với một cục pin.

Câu 2: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

 A. Về mùa đông lược dính rất nhiều vào tóc khi chải đầu.

 B. Chim thường xù lông vào mùa rét.

 C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường.

 D. Sét giữa các đám mây.

Câu 3: Điện tích điểm là:

 A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.

 C. vật chứa rất ít điện tích. D. điểm phát ra điện tích.

Câu 4: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:

 A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.

Câu 5: Có thể áp dụng định luật Culông để tính lực tương tác trong trường hợp

 A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.

 B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

 C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

 D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

 

doc 17 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 13/06/2016 Lượt xem 1131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập phần Tĩnh điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TĨNH ĐIỆN 
Câu 1: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?
	A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc;	
	B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.
	C. Đặt một vật gần nguồn điện.
	D. Cho một vật tiếp xúc với một cục pin.
Câu 2: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
	A. Về mùa đông lược dính rất nhiều vào tóc khi chải đầu.
	B. Chim thường xù lông vào mùa rét.
	C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường.
	D. Sét giữa các đám mây.
Câu 3: Điện tích điểm là:
	A. vật có kích thước rất nhỏ.	B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
	C. vật chứa rất ít điện tích.	D. điểm phát ra điện tích.
Câu 4: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:
	A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. giảm 4 lần.	D. giảm 2 lần.
Câu 5: Có thể áp dụng định luật Culông để tính lực tương tác trong trường hợp
	A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.
	B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.
	C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
	D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.
Câu 6: Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường:
	A. Chân không.	B. nước nguyên chất.
	C. không khí ở điều kiện chuẩn.	D. dầu hỏa.
Câu 7: Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Culông tăng 2 lần thì hằng số:
	A. tăng 2 lần.	B. vẫn không đổi.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 8: Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
	A. hắc ín (nhựa đường)	B. nhựa trong.	C. thủy tính. 	D. Nhôm.
Câu 9: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10 -4 C đặt cách nhau 1m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng:
	A. hút nhau một lực 45N	B. hút nhau một lực 5N.
	C. đẩy nhau một lực 5N.	D. đẩy nhau một lực 45N.
Câu 10: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10 - 4C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng một lực có độ lớn 10 -3N thì chúng phải đặt cách nhau:
	A. 30000m	B. 300m	C. 90000m	D. 900m.
Câu 11: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực là 21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ:
	A. hút nhau bằng một lực 10N.	B. hút nhau bằng một lực 44,1N.
	C. đẩy nhau bằng một lực 10N.	D. đẩy nhau bằng một lực 44,1N.
Câu 12: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Culông giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là:
	A. 3	B. 1/3	C. 9	D. 1/9
Câu 13: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 1N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là:
	A. 1N.	B. 2N. 	C. 8N. 	D. 48N.
Câu 14: Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Prôtôn mang điện tích là + 1,6.10 -19 C.
	B. Khối lượng của nơtron xấp xỉ bằng khối lượng của prôtôn.
	C. Tổng số hạt prôtôn và nơtron trong hạt nhân luôn bằng số êlectron quay quanh nguyên tử.
	D. Điện tích của prôtôn và điện tích của êlectron gọi là điện tích nguyên tố.
Câu 15: Hạt nhân của nguyên tử oxi có 9 prôtôn và 9 nơtron, số êlectron của nguyên tử oxi là:
	A. 9	B. 16	C. 17	D. 8.
Câu 16: Tổng số prôtôn và electron của một nguyên tử có thể là số nào dưới đây?
	A. 11	B. 13	C. 15	D. 16
Câu 17: Nguyên tử đang có điện tích là – 1,6.10 -19C, khi nhận thêm 2 êlectron thì nó
	A. là iôn dương.	B. vẫn là một iôn âm
	C. trong hòa về điện	D. có điện tích không xác định được.
Câu 18: Nếu nguyên tử oxi bị mất hết êlectron thì nó trở thành một iôn điện tích là:
	A. + 1,6.10 -19C.	B. - 1,6.10 -19C	C. + 12,8.10 -19C	D. - 12,8.10 -19C.
Câu 19: Điều kiện để một vật dẫn điện là:
	A. vật phải ở nhiệt độ phòng.	B. có chứa các điện tích tự do.
	C. vật nhất thiết phải bằng kim loại.	D. vật phải mang điện tích.
Câu 20: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
	A. êlectron chuyển từ vật này sang vật khác.	B. vật bị nóng lên.
	C. các điện tích tự do được tạo lên trong vật	D. các điện tích bị mất đi.
Câu 21: Ba quả cầu kim loại tích điện lần lượt là + 3 C, - 7 C, - 4 C. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là:
	A. – 8C.	B. – 11C. 	C. + 14 C.	D. + 3 C.
Câu 22: Điện trường là:
	A. môi trường không khí bao quanh điện tích.
	B. môi trường chứa các điện tích.
	C. môi trường bao quanh các điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong đó.
	D. môi trường dẫn điện.
Câu 23: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
	A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
	B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
	C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó
	D. tốc độ dịch chuyển của điện tích tại điểm đó.
Câu 24: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường:
	A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần	C. không đổi	D. giảm 4 lần.
Câu 25: Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
	A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó
	B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích âm tại điểm đó.
	C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử
	D. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
Câu 26: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là
	A. V/m2	B. V.m	C. V/m	D. V.m2.
Câu 27: Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
	A. hướng về phía nó	B. hướng ra xa nó
	C. phụ thuộc vào độ lớn của nó	D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 28: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào
	A. độ lớn điện tích thử	B. độ lớn điện tích đó
	C. khoảng các từ điểm đang xét đến điện tích đó	D. hằng số điện môi của môi trường.
Câu 29: Nếu khoảng cách từ điện tích tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường
	A. giảm 2 lần	B. giảm 4 lần	C. tăng 2 lần	D. tăng 4 lần
Câu 30: Đường sức điện cho biết:	
	A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
	B. độ lớn của điện tích sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy
	C. độ lớn điện tích thử đặt trên đường ấy
	D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là không đúng?
	A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau
	B. Các đường sức của điện trường là những đường không khép kín
	C. Hướng của đường sức tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
	D. Các đường sức là các đường có hướng.
Câu 32: Điện trường đều là điện trường mà có cường độ điện trường của nó:
	A. có hướng như nhau tại mọi điểm.	B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm
	C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.	D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
Câu 33: Đặt một điện tích q = - 1C tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là:
	A. 1000V/m, từ trái sang phải	B. 1000V/m, từ phải sang trái
	C. 1V/m, từ trái sang phải	D. 1V/m, từ phải sang trái.
Câu 34: Một điện tích q = - 1C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là:
	A. 9000V/m, hướng về phía nó.	B. 9000V/m, hướng ra xa nó.
	C. 9.109V/m, hướng về phía nó.	D. 9.109V/m, hướng ra xa nó.
Câu 35: Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí, có cường độ điện trường 4000V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có hướng và độ lớn:
	A. 8000V/m, từ trái sang phải	B. 8000V/m, từ phải sang trái
	C. 2000V/m, từ trái sang phải	D. 2000V/m, từ phải sang trái.
Câu 36: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn 3000V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là:
	A. 1000V/m	B. 7000V/m	C. 5000V/m	D. 6000V/m.
Câu 37: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào
	A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
	B. cường độ của điện trường.
	C. hình dạng của đường đi.	
	D. độ lớn điện tích dịch chuyển.
Câu 38: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
	A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
	B. phương chiều của cường độ điện trường.
	C. khả năng sinh công của điện trường.
	D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 39: Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường.
	A. Chưa đủ dữ kiện để xác định.	B. tăng 2 lần.
	C. giảm 2 lần.	D. không thay đổi.
Câu 40: Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích
	A. dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau cắt các đường sức.
	B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.
	C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.
	D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.
Câu 41: Nếu điện tích di chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của lực điện trường
	A. âm.	B. dương.
	C. bằng không.	D. chưa đủ điều kiện để xác định được.
Câu 42: Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 1dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là:
	A. 1000J	B. 1J	C. 1mJ	D. 1
Câu 43: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là:
	A. 2000J	B. – 2000J.	C. 2mJ	D. - 2mJ.
Câu 44: Công của lực điện trường di chuyển quãng đường 1m một điện tích 10vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106V/m là:
	A. 1J	B. 1000J	C. 1mJ	D. 0.
Câu 45: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10cm là 1J. Độ lớn cường độ điện trường khi đó là:
	A. 10000V/m	B. 1V/m	C. 100V/m	D. 1000V/m.
Câu 46: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển tạo với đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là:
	A. 5J	B. J	C. J	D. 7,5J.
Câu 47: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho điện trường về
	A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
	B. khả năng sinh công tại một điểm.
	C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.
	D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 48: Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó
	A. không đổi	B. tăng gấp đôi	C. giảm một nửa	D. tăng gấp 4 lần.
Câu 49: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1 V bằng
	A. 1J.C	B. 1J/C	C. 1N/C	D. 1J/N
Câu 50: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:
	A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.
	B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C.
	C. Hiệu điện thế giữ ... trong một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 0,0001mmHg.
D. Chân không vật lý là một môi trường không chứa sẵn các hạt tải điện nên bình thường nó không dẫn điện.
3.35 Bản chất của dòng điện trong chân không là
A. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường và của các iôn âm ngược chiều điện trường
B. Dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều điện trường
C. Dòng chuyển dời có hướng ngược chiều điện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi bị nung nóng
D. Dòng dịch chuyển có hướng của các iôn dương cùng chiều điện trường, của các iôn âm và electron ngược chiều điện trường
3.36 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia catốt có khả năng đâm xuyên qua các lá kim loại mỏng.
B. Tia catốt không bị lệch trong điện trường và từ trường.
C. Tia catốt có mang năng lượng.	D. Tia catốt phát ra vuông góc với mặt catốt.
3.37 Cường độ dòng điện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt độ catôt tăng là do:
A. Số hạt tải điện do bị iôn hoá tăng lên.	 B. Sức cản của môi trường lên các hạt tải điện giảm đi.
C. Số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn. D. Số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên.
3.38 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.
B. Khi hiệu điện thế đặt vào điốt chân không tăng thì cường độ dòng điện tăng.
C. Dòng điện trong điốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt đến catốt.
D. Quỹ đạo của electron trong tia catốt không phải là một đường thẳng.
3.39 Cường độ dòng điện bão hoà trong điốt chân không bằng 1mA, trong thời gian 1s số electron bứt ra khỏi mặt catốt là:
A. 6,6.1015 .	B. 6,1.1015 .	C. 6,25.1015 .	D. 6.0.1015.
3.40 Trong các đường đặc tuyến vôn-ampe sau, đường nào là của dòng điện trong chân không?
I(A)
 O	 U(V)
A
I(A)
 O	 U(V)
B
I(A)
 O	 U(V)
C
I(A)
 O	 U(V)
D
3.41 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất khí trong ống phóng điện tử có áp suất thấp hơn áp suất bên ngoài khí quyển một chút.
B. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống phóng điện tử phải rất lớn, cỡ hàng nghìn vôn.
C. ống phóng điện tử được ứng dụng trong Tivi, mặt trước của ống là màn huỳnh quang được phủ chất huỳnh quang.
D. Trong ống phóng điện tử có các cặp bản cực giống như của tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh trên màn huỳnh quang.
22. Dòng điện trong chất khí
3.42 Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.
3.43 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.
C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.
D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.
3.44 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các electron, ion dương và ion âm.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.
C. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các iôn dương và iôn âm.
D. Dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.
3.45 Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng
A. trong kĩ thuật hàn điện.	B. trong kĩ thuật mạ điện.
C. trong điốt bán dẫn.	D. trong ống phóng điện tử.
3.46 Cách tạo ra tia lửa điện là
A. Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.
B. Đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.
C. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.
D. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.
3.47 Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để
A. Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.
B. Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.
C. Làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.
D. Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.
3.48 Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hiệu điện thế gây ra sét chỉ có thể lên tới hàng triệu vôn.
B. Hiện tượng hồ quang điện chỉ xảy ra khi hiệu điện thế đặt vào các cặp cực của thanh than khoảng 104V.
C. Cường độ dòng điện trong chất khí luôn luôn tuân theo định luật Ôm.
D. Tia catốt là dòng chuyển động của các electron bứt ra từ catốt.
3.49 Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì
A. Giữa anốt và catốt không có các hạt tải điện.
B. Có các hạt tải điện là electron, iôn dương và iôn âm.
C. Cường độ dòng điện chạy chạy mạch bằng 0.
D. Cường độ dòng điện chạy chạy mạch khác 0.
23. Dòng điện trong bán dẫn
3.50 Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?
A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
3.51 Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
3.52 ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:
A. 1,205.1011 	B. 24,08.1010 	C. 6,020.1010 	D. 4,816.1011 
3.53 Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?
A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.
B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.
C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron.
D. Bán dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.
3.54 Chọn câu đúng?
A. Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.
B. Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.
C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.
D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.
3.55 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.
B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.
C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.
D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.
3.56 Điều kiện để có dòng điện là:
A. Chỉ cần vật dẫn điện nối liền với nhau thành mạch điện kín.
B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
C. Chỉ cần có hiệu điện thế.	D. Chỉ cần có nguồn điện.
3.57 Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng:
A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
3.58 Khi lớp tiếp xúc p-n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng:
A. Tăng cường sự khuếch tán của các không hạt cơ bản.
B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.
D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.
3.59 Chọn phát biểu đúng.
A. Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm do số hạt electron tự do nhiều hơn các lỗ trống.
B. Khi nhiệt độ càng cao thì chất bán dẫn nhiễm điện càng lớn.
C. Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n thì điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.
D. Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản.
24. Linh kiện bán dẫn
3.60 Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n.	B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n.	D. bốn lớp tiếp xúc p – n.
3.61 Điôt bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.	B. khuếch đại.
C. cho dòng điện đi theo hai chiều.	D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt.
3.62 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
B. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
C. Điôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng điện đi qua.
D. Điôt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai đầu điôt khi bị phân cực ngược 
3.63 Tranzito bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n.	B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n.	D. bốn lớp tiếp xúc p – n.
3.64 Tranzito bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.	B. khuếch đại.
C. cho dòng điện đi theo hai chiều.	D. cho dòng điện đi theo một chiều từ katod sang anod.
25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của Tranzito
3.65 Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế UAK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?
A. UAK = 0 thì I = 0.	B. UAK > 0 thì I = 0.
C. UAK 0 thì I > 0.
3.66 Dùng một mili ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế UAK giữa hai cực A(anôt) và K(catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng?
A. UAK = 0 thì I = 0.	B. UAK > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng.
C. UAK > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm.	D. UAK < 0 và giảm thì I < 0 và cũng giảm.
3.67 Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện IB qua cực bazơ, và một ampe kế đo cường độ dòng điện IC qua côlectơ của tranzto. Kết quả nào sau đây là không đúng?
A. IB tăng thì IC tăng.	B. IB tăng thì IC giảm.
C. IB giảm thì IC giảm.	D. IB rất nhỏ thì IC cũng nhỏ.
3.68 Dùng một mini ampe kế đo cường độ dòng điện IB qua cực bazơ, và một vôn kế đo hiệu điện thế UCE giữa côlectơ và emintơ của tranzto mắc E chung. Kết quả nào sau đây là không đúng?
A. IB tăng thì UCE tăng.	B. IB tăng thì UCE giảm.
C. IB giảm thì UCE tăng.	D. IB đạt bão hào thì UCE bằng không.

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap vat ly 11 sieu hot.doc