Giáo án Sinh học 11 - Sinh sản vô tính ở thực vật - Vũ Đình Lâm

Giáo án Sinh học 11 - Sinh sản vô tính ở thực vật - Vũ Đình Lâm

A. PHẦN CHUẨN BỊ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính.

- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính: sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng.

- Nêu được ứng dụng của sính sản vô tính trong nông nghiệp.

2. Kĩ năng

Kĩ năng phân tích hình và khái quát kiến thức.

3. Thái độ

Từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn đời sống: trồng những cây sinh sản vô tính của gia đình.

II. Chuẩn bị

1. Phần thầy

- Một số mẫu: cây dương xỉ, cây rau má.

Sơ đồ

 

doc 5 trang Người đăng vansu03h Ngày đăng 22/10/2020 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 11 - Sinh sản vô tính ở thực vật - Vũ Đình Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT MAI SƠN
GIÁO ÁN : SINH HỌC
TIẾT . SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
LỚP : 11
NGÀY GIẢNG : 26/02/2008
 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: VŨ ĐÌNH LÂM
 GIÁO SINH THỰC TẬP: LƯU VĂN LỰC
 NĂM HỌC : 2007 - 2008
Ngày soạn: / 03/ 2008 	Ngày dự: ./03/2008
CHƯƠNG IV. SINH SẢN
A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT
Tiết. Sinh sản vô tính ở thực vật
A. PHẦN CHUẨN BỊ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính.
- Nêu được các hình thức sinh sản vô tính: sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng.
- Nêu được ứng dụng của sính sản vô tính trong nông nghiệp.
2. Kĩ năng
Kĩ năng phân tích hình và khái quát kiến thức.
3. Thái độ
Từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn đời sống: trồng những cây sinh sản vô tính của gia đình.
II. Chuẩn bị 
1. Phần thầy
- Một số mẫu: cây dương xỉ, cây rau má.
Sơ đồ 
Giâm
Chiết
Ghép
Nuôi cấy mô
Cơ sở khoa học
Khái niệm
Ví dụ
Nhược điểm
2. Phần trò
SGK, chuẩn bị bài ở nhà.
B. PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP
I. Kiểm tra bài cũ
1. Câu hỏi
2. Đáp án:
II. Dạy bài mới
Hoạt động 1
Tìm hiểu khái niệm sinh trưởng, phát triển
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 Hoạt động 2
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 3
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
III. Củng cố

Tài liệu đính kèm:

  • docsinh san votinh11nc.doc