Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Bài: Bài tập

Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Bài: Bài tập

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa và biểu thức tính suất điện động cảm ứng, nắm được quan hệ giưa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, nắm được hiện tượng tự cảm và biểu thức tính suất điện động tự cảm.

2. Kỹ năng : Biết cách tính suất điện động cảm ứng và suất điện động tự cảm, tính năng lượng điện trường của ống dây có dòng điện chạy qua.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên: - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.

 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

Học sinh: - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.

 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1 : On định lớp

Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải:

 Suất điện động cảm ứng: eC = - . Độ tự cảm của ống dây: L = 4.10-7.S. Từ thông riêng của một mạch kín:

 = Li. Suất điện động tự cảm: etc = - L. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: W = Li2.

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Ngày đăng 17/08/2019 Lượt xem 471Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Bài: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : 	Nắm được định nghĩa và biểu thức tính suất điện động cảm ứng, nắm được quan hệ giưa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, nắm được hiện tượng tự cảm và biểu thức tính suất điện động tự cảm.
2. Kỹ năng : Biết cách tính suất điện động cảm ứng và suất điện động tự cảm, tính năng lượng điện trường của ống dây có dòng điện chạy qua.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 	- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
	- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. 
Học sinh: 	- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
	- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 : Oån định lớp
Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải:
	Suất điện động cảm ứng: eC = - . Độ tự cảm của ống dây: L = 4p.10-7..S. Từ thông riêng của một mạch kín:
 F = Li. Suất điện động tự cảm: etc = - L. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: W = Li2.
Hoạt động 3 : Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
Câu 3 trang 152 : C
Câu 4 trang 157 : B
Câu 5 trang 157 : C
Câu 25.1 : B
Câu 25.2 : B
Câu 25.3 : B
Câu 25.4 : B
Hoạt động 4 : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 -Yêu cầu học sinh viết biểu thức tính suất điện động cảm ứng và thay các giá trị để tính.
-Yêu cầu hs đọc đề bài và tóm tắt.
-Hướng dẫn để học sinh tính độ tự cảm của ống dây
 áp dụng: L = 4p.10-7..S 
mà 
-Yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt đề bài
-Viết cthức suất đ động tự cảm ?
-Tìm = ? từ đó suy ra 
- Yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt đề bài
-Tính nhiệt lượng tỏa ra trong R ?
 - Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
-Đọc đề và tóm tắt
- Tính độ tự cảm của ống dây.
-Đọc đề và tóm tắt.
- Suất điện động tự cảm:
-Hs lập luận và thay số , tính toán:
Mà 
=> 
-Đọc đề và tóm tắt.
- Nhiệt lượng tỏa ra trong R :
Bài 5 trang 152 
 Suất điện động cảm trong khung:
 eC = - = -= -
 == = 0,1(V)
Bài 6 trang 157
TT
N = 103 vòng 
R = 10cm = 10-1 m
l = 0,5m
L = ?
Giải
 Độ tự cảm của ống dây:
 L = 4p.10-7..S 
 = 4p.10-7..p.(0,1)2 = 0,079(H)
Bài 7 trang 157
TT
ec = 0,75 V
 L = 25mmH = 25.10-3 H
Tính ia = ?
Giải 
Ta có: 
Mà 
=> 
Bài 8 trang 157
TT
 I = 1,2 A
L = 0,2 H
Q = ? 
Giải
 Nhiệt lượng tỏa ra trong R :
Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Yêu cầu hs về nhà xem bài tập mới giải
-Xem bài mới trước khi đến lớp.
Nhận nhiệm vụ về nhà thực hiện.
TIẾT 50 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I.Mục tiêu:
-Kiểm tra việc nắm kiến thức của hs
-Rút kinh nghiệm để dạy phần tiếp theo
II. Chuẩn bị
- GV chuẩn bị đề và ra đáp án ( trong sổ chấm trả bài)
-HS chuẩn bị bài cũ tốt cho kiểm tra.

Tài liệu đính kèm:

  • docT49-50.doc