Giáo án môn Tin học khối 10 - Bài tập thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Giáo án môn Tin học khối 10 - Bài tập thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

 – Củng cố các thao tác với bảng.

 Kĩ năng:

 – Thực hành làm việc với bảng

 – Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo.

 Thái độ:

 – Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuẩn mực.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: – Giáo án, máy tính.

 – Tổ chức thực hành theo nhóm.

 Học sinh: – Sách giáo khoa, vở ghi. Ôn tập các thao tác xử lí văn bản.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình thực hành)

 3. Giảng bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 08/06/2016 Lượt xem 7429Lượt tải 48 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 10 - Bài tập thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết dạy : 55	 Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Ngày soạn : 01/04/2009 	BTTH 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP
Ngày dạy : 02/04/2009
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
	– Củng cố các thao tác với bảng.
	Kĩ năng:
	– Thực hành làm việc với bảng
	– Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo.
	Thái độ: 
	– Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuẩn mực.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: 	– Giáo án, máy tính.
	– Tổ chức thực hành theo nhóm.
	Học sinh: 	– Sách giáo khoa, vở ghi. Ôn tập các thao tác xử lí văn bản.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình thực hành)
	3. Giảng bài mới:
TL
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Hoạt động 1: Luyện tập cơ bản cách làm việc với bảng
15
1. a) Hãy tạo thời khoá biểu theo mẫu dưới đây:
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
b) Hãy điền tên các môn học theo đúng thời khoá biểu của lớp em.
· Yêu cầu HS thực hiện việc tạo bảng và trình bày cách mà mình đã thực hiện.
· GV chỉnh sửa những sai sót.
· Các nhóm thực hiện và trình bày cách thực hiện của mình.
Hoạt động 2: Luyện tập nâng cao cách làm việc với bảng
25
2. Hãy trình bày bảng so sánh Đà Lạt, một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, với một vài điểm du lịch tại các nước khác theo mẫu dưới đây.
Địa danh
Cao độ
trung bình
Nhiệt độ (0C)
Lượng mưa
trung bình 
năm (mm)
Số ngày mưa
trung bình
năm (ngày)
Cao 
nhất
Thấp 
nhất
Trung bình
Đà Lạt (Việt Nam)
1500
31
5
18
1755
170
Dac–gi–ling (Ấn Độ)
2006
29
3
12
3055
150
Sim–la (Ấn Độ)
2140
34
6
12
1780
99
Ba–gui–o (Phi–lip–pin)
1650
28
9
18
2100
195
· Cho HS nhắc lại các thao tác thực hiện trong bảng. 
· Nhấn mạnh:
+ Gộp ô, tách ô.
+ Căn chỉnh văn bản trong ô.
· HS thực hiện yêu cầu.
Hoạt động 3: Củng cố
5
· Nhấn mạnh các thao tác xử lí bảng.
· Cho các nhóm thảo luận, rút ra cách thực hiện tốt nhất.
· Các nhóm thảo luận và trình bày.
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 
– Chuẩn bị tiếp bài BTTH số 9.
V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
Tiết dạy : 56	 Chương III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Ngày soạn: 01/04/2009	 BTTH 9 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)
Ngày soạn: 02/04/2009
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
	– Nắm được các thao tác với bảng.
	Kĩ năng:
	– Thực hành làm việc với bảng.
	– Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo để soạn một văn bản hoàn chỉnh.
	Thái độ: 
	– Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chuẩn mực.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: 	– Giáo án, máy tính.
	– Tổ chức hoạt động theo nhóm.
	Học sinh: 	– Sách giáo khoa, vở ghi. Ôn tập các thao tác xử lí văn bản.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình thực hành)
	3. Giảng bài mới:
TL
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Hoạt động 1: Luyện tập soạn thảo văn bản tổng hợp
25
1. a) Gõ văn bản sau, lưu vào đĩa với tên THONGBAO.DOC
Trường THPT ĐắkMil CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 –¯—	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 –¯—
	 Đắk Nông, ngày tháng năm 
THÔNG BÁO
V/v Lập danh sách khen thưởng Học kì I
	Để chuẩn bị sơ kết Học kì I, Ban Giám hiệu yêu cầu các lớp thực hiện các việc sau đây:
-Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại hạnh kiểm từng học sinh trong Học kì I.
-Lập danh sách đề nghị khen thưởng những học sinh có thành tích xuất sắc (theo mẫu).
-Lập danh sách những thanh niên ưu tú để đề nghị kết nạp vào Đoàn TNCSHCM.
	Yêu cầu các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
	Ban Giám hiệu
	Nơi nhận:
 -Các lớp
 -Lưu VP
Danh sách học sinh đề nghị khen thưởng
Stt
Họ và tên
Điểm trung bình các môn học
ĐTB
H.Lực
H.Kiểm
T
L
H
X
I
V
S
D
N
C
b. Điền nội dung vào các cột trong bảng (khoảng 5 học sinh).
c. Điền số thứ tự tự động
· Yêu cầu học sinh thực hiện, chú ý sử dụng phối hợp các thao tác.
· GV kiểm tra việc sử dụng các thao tác xử lí văn bản.
· HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
Hoạt động 4: Luyện tập nâng cao
15
2. Dùng Word Art, chèn hình ảnh
· GV hướng dẫn thêm một số chức năng nâng cao để trình bày, trang trí văn bản.
Hoạt động 3: Củng cố
5
· Nhắc lại một số thao tác xử lí văn bản. Lưu ý HS khi nào nên dùng thao tác tác.
4. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 
	– Tìm hiểu thêm các thao tác xử lí văn bản khác.
	– Đọc trước bài “Mạng máy tính và Internet”
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 55-56.doc