Đề ra kỳ này (dành cho khối 11) lần 2

Đề ra kỳ này (dành cho khối 11) lần 2

Bài 1

Cho mạch điện như ( hình vẽ 1 ) trong đó E = 6V , r = 0,5

 R1 = 3 R2 = 2 , R3 = 0,5 ; C1=C2 = 2 F

1/ Tính điện tích trên các tụ khi

 a/ k mở

 b/ k đóng

 c/ Tính số điện tử chuyển qua k khi k đóng

2/ Thay k bằng tụ có điện dung C3 = 0,4 F

 Tính điện tích trên hai bản tụ C3 khi đó

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 13/06/2016 Lượt xem 931Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ra kỳ này (dành cho khối 11) lần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ra kỳ này( dành cho khối 11) lần 2
 E, r
R3
 k
C1
C2
R1 N R2
M
 A
B
 Hình 1
Bài 1 
Cho mạch điện như ( hình vẽ 1 ) trong đó E = 6V , r = 0,5 W 
 R1 = 3W R2 = 2W , R3 = 0,5 W ; C1=C2 = 2 mF 
1/ Tính điện tích trên các tụ khi 
 a/ k mở 
 b/ k đóng 
 c/ Tính số điện tử chuyển qua k khi k đóng 
2/ Thay k bằng tụ có điện dung C3 = 0,4 mF
 Tính điện tích trên hai bản tụ C3 khi đó
Bài 2
Cho mạch điện như ( hình vẽ 2 )
 E1, r1
E2 , r 2
C
K
D
 R1
R2
 A
B
 Hình 2
F
E1 = 6V r1 = 1W ; E2 = 3V , r2 = 2W
các điện trở R1 = 4W , R2 = 2W ; 
các tụ điện có điện dung 
C1 = 0,6 mF , C2 = 0,3mF . Ban đầu k ngắt , 
sau đó k đóng 
1/ Tính số điện tử chuyển qua k khi k đóng 
số điện tử ấy chuyển theo chiều nào ?
2/ Tính hiệu điện thế giữa hai điểm D và F khi 
k ngắt và k đóng 
Bài 1 
có 3 nguồn điên giống nhau mỗi nguồn có SĐĐ e = 2,4 v 
và điện trở trong r = 0,6 W được mắc theo ba sơ đồ sau 
Hình 1a
Hình 1 b
Hình 1C
1/ Nếu nối A và B vào một tụ điện có điện dung 0,5 mF thì điện tích trên mỗi bản tụ sẽ là bao nhiêu 
2/ Nấu nối A và b một am pe kế có điện trở ra = 0,6 W thì am pe kế chỉ bao nhiêu 
Bài 2 
Một nguồn điện có SĐĐ E = 36 V , điện trở trong r = 1W và một biến trở Rh có đọên trở thay đổi được từ giá trị Rm = 5W đến giá trị RM = 180W 
1/ Nếu mắc trực tiếp biến trở vào nguồn thì cường độ dòng điện trong mạch có thể biến thiên trong khoảng nào ?
2/ Biến trở Rh được mắc song song với một điện trở R1, bộ Rh và R1 lại mắc nối tiếp với R2 =13W khi đặt biến trở ở giá trị Rh = 60W thì cường độ dòng điện trong mạch chính là 1,5 A . Tinha R1 . Từ giá trị đó của biến trở , nếu tắc hoặc giảm Rh thì cường độ dòng điện qua Rh thay đổi như thế nào 
A1
A2
(e1, r1)
( e2 ,r2)
M
N
C
R
k
 RX
 Đ
 R1 A
R2
 B
 hình 2
Bài 3
Cho mạch điện như hình 2 . hai nguồn điện có SĐĐ
e1 = e2 = 6V , có điện trở trong r1 = r2 = 0,5W
Các điện trở R = 1W , R1 = 2W , R2= 12W. Tụ điện có điện dung 
C = 1mF . Trên bóng đèn Đ có ghi ( 3V – 3 W) 
Điện trở các ampe kế và các dây nối và khoá không đáng kể 
1/ Tính điện tích trên các bản của tụ điện khi khóa k ngắt 
2/ Khi khóa k đóng các am pe kế A1 và A2 chỉ như nhau
tính điện lương chuyển qua đoạn mạch M ( C ) N 
chỉ rõ chiều chuyển tải 
3/ Sau khi đóng khóa k người ta điều chỉnh biến trở RX
để đèn sáng bình thường . xác định RX khi đó 

Tài liệu đính kèm:

  • doctap de thi.doc