Câu hỏi luật giao thông đường bộ sửa đổi, bổ sung

Câu hỏi luật giao thông đường bộ sửa đổi, bổ sung

 Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?

a. 50 miligam/100 mililít máu;

b. 60 miligam/100 mililít máu;

c. 70 miligam/100 mililít máu;

d. 80 miligam/100 mililít máu.

 

ppt 26 trang Người đăng minh_thuy Ngày đăng 04/05/2017 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi luật giao thông đường bộ sửa đổi, bổ sung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGCÂU HỎI Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?b. 60 miligam/100 mililít máu;a. 50 miligam/100 mililít máu;c. 70 miligam/100 mililít máu;d. 80 miligam/100 mililít máu. Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm? a. Nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam/1lít khí thở;b. Nồng độ cồn vượt quá 0,5 miligam/1lít khí thở;c. Nồng độ cồn vượt quá 1 miligam/1lít khí thở;d. Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/1lít khí thở. Người điều khiển phương tiện nào sau đây khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách? Hãy chọn đáp án đúng nhất. a. Xe môtô, xe gắn máy;b. Xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp;c. Xe môtô, xe gắn máy, xe đạp máy;d. Xe môtô 2 bánh, xe môtô 3 bánh, xe gắn máy, xe đạp máy . Tốc độ tối đa cho phép xe môtô tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư quy định là bao nhiêu? a. 50 km/h;c. 70 km/h;d. 80 km/h.b. 60 km/h; Tốc độ tối đa cho phép xe gắn máy tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư quy định là bao nhiêu?a. 50 km/h; b. 60 km/h;c. 70 km/h;d. 80 km/h. Tốc độ tối đa cho phép xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông trên đường bộ trong khu vực đông dân cư quy định là bao nhiêu? b. 40 km/h;d. 60 km/h.c. 50 km/h;a. 30 km/h; Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện những hành vi nào sau đây? b. Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;a. Sử dụng điện thoại di động;c. Sử dụng thiết bị âm thanh.d. Cả 3 ý trên. Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?1231- Biển 1và 3; 2- Biển 2; 3- Biển 3. Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?1231- Biển 1; 2- Biển 2; 3- Biển 3. Biển nào báo hiệu đường hai chiều?1231- Biển 1; 2- Biển 2; 3- Biển 3. Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?121- Biển 1; 2- Biển 2; 3- Cả 2 biển. Biển nào cấm quay xe?121- Biển 1; 2- Biển 2; 3- Cả 2 biển. Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?121- Biển 1; 2- Biển 2; 3- Không biển nào. Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?1231- Biển 1; 3- Biển 2; 2- Biển 3. 4- Biển 1 và 3; Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?1231- Biển 1; 2- Biển 3; 3- Biển 2; 4- Cả 3 biển. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?1- Xe tải, xe lam, xe con, mô tô;2- Xe lam, xe tải, xe con, mô tô;3- Xe tải, mô tô, xe lam, xe con;4- Mô tô, xe lam, xe tải, xe con. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?1- Xe tải, xe lam, mô tô;2- Xe lam, xe tải, mô tô;3- Xe lam, mô tô, xe tải;4- Mô tô, xe lam, xe tải. Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?1- Xe mô tô;2- Xe con. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?1- Xe mô tô;2- Xe cứu thương. Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?1- Xe con và xe khách;2- Xe mô tô. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?1- Xe khách, xe tải, mô tô, xe con;2- Xe con, xe khách, xe tải, mô tô; 3- Mô tô; xe tải; xe khách; xe con;4- Mô tô, xe tải, xe con, xe khách. Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?1- Cả 3 hướng; 2- Hướng 1 và 3; 3- Chỉ hướng 1. Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?1- Cả 2 xe; 2- Mô tô; 3- Xe tải; 4- Không xe nào vi phạm. Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?1- Mô tô; 2- Xe tải; 3- Cả 3 xe; 4- Xe mô tô và xe tải. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptCau hoi hai hoa dan chu.ppt