Ôn tập học kì II Lớp 11 cơ bản

Ôn tập học kì II Lớp 11 cơ bản

Câu1 : Một tia sáng truyền từ một môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 sang môi trường có chiết suất tuyệt đối n2

 A. B. C. D.

C¢U2 : Dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây

 A. Khối niken nằm trong từ rường biến thiên B. Khối thạch anh nằm trong từ trường biến thiên

 C. Lá nhôm dao động trong từ trường đều D. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên

.CâU3: Phát biểu nào sau đây là không đúng về chùm tia sáng qua thấu kính phân kỳ khi đặt trong không khí

 A. Chùm tia tới kéo dài đi qua tiêu điểm vật ,thì chùm tia ló song song với nhau

 B. Chum tia sáng tới song song , chúm tia sáng ló là chùm phân kỳ

 C. Chùm tia sáng tới phân kỳ, thì chùm tia ló phân kỳ

 D. Chùm tia sáng tới thấu kính không thể cho chùm tia ló hội tụ

CâU4: Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì:

 A. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ righ.

 C. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r D. Chỉ cho tia khúc xạ khi góc tới i igh. C¢U5 :biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng là(i là góc tới, r là góc khúc xạ)

 A. sinr/sini = n2 /n1 B. n1sini =n2sinr C. sini/sinr=n12 D. sini.sinr= hằng số

Câu6: Phát biểu nào sau đây là không đúng vể tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ

 A. Tia sáng tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng

 B. Tia sáng tới song song với với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính

 C. Tia tới song song với với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính

 D. Tia sáng tới đi qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập học kì II Lớp 11 cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 «n tËp häc k× II Líp 11 c¬ b¶n
C¢U1 : Một tia sáng truyền từ một môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 sang môi trường có chiết suất tuyệt đối n2<n1. Công thức nào sau đây xác định góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia sáng này?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
C¢U2 : Dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây 
 A. Khối niken nằm trong từ rường biến thiên 	 B. Khối thạch anh nằm trong từ trường biến thiên 
 C. Lá nhôm dao động trong từ trường đều 	 D. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên 
.C¢U3: Phát biểu nào sau đây là không đúng về chùm tia sáng qua thấu kính phân kỳ khi đặt trong không khí 
 A. Chùm tia tới kéo dài đi qua tiêu điểm vật ,thì chùm tia ló song song với nhau
 B. Chum tia sáng tới song song , chúm tia sáng ló là chùm phân kỳ
 C. Chùm tia sáng tới phân kỳ, thì chùm tia ló phân kỳ
 D. Chùm tia sáng tới thấu kính không thể cho chùm tia ló hội tụ 
C¢U4: Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì:
 A. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ righ. 
 C. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r D. Chỉ cho tia khúc xạ khi góc tới i igh. C¢U5 :biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng là(i là góc tới, r là góc khúc xạ)
 A. sinr/sini = n2 /n1	 B. n1sini =n2sinr	 C. sini/sinr=n12	 D. sini.sinr= hằng số
C¢U6: Phát biểu nào sau đây là không đúng vể tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ 
 A. Tia sáng tới đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng
 B. Tia sáng tới song song với với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính
 C. Tia tới song song với với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính
 D. Tia sáng tới đi qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính 
C¢U7: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có độ dài tiêu cự là 5cm, cho một ảnh ngược chiều với vật cao bằng 1/3 vật. 
Xác định loại thấu kính.
Xác định vị trí của vật.
C¢U 8: Một người có mắt bình thường, điểm cực cận cách mắt 20cm, điểm cực viễn ở vô cực. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D =10 (dp). Kính đặt sát mắt. Xác định khoảng đặt vật trước kính lúp trên để mắt nhìn rõ vật . Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. 
C¢U 9: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:
 A. G¥ = .	 B. G¥ = .	 C. G¥ = .	 D. G¥ = .
C¢U10 : Mắt của 1 người có đặc điểm sau: OCc = 15 cm, OCV = 100 cm. Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng 
 A. Mắt bị viễn thị phải đeo kính phân kì để sửa tật 	 B. Mắt bị cận thị phải đeo kính hội tụ để sửa tật 
 C. Mắt bị viễn thị phải đeo kính hội tụ để sửa tật D. Mắt bị cận thị phải đeo kính phân kì để sửa tật A 
 CÂU 11: 
4. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm . Muốn nhìn rõ vật ở xa mà không cần phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ
A. D = - 2 điốp B. D = 2 điốp C. D = 0,02 điốp D. D = - 0,02 điốp 
CÂU12:. Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì:
 A. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ righ. 
 C. Luôn luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r>i.	 D. Chỉ cho tia khúc xạ khi góc tới i igh.
CÂU13:. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực được xác định bằng công thức:
 A. G¥ = Đ.f.	 B. G¥ = .	 C. G¥ = .	 D. G¥ = .
CÂU14:
 Chiếu một tia sáng từ không khí vào một chất lỏng có chiết suất n = . Biết tia khúc xạ vuông góc tia phản xạ. Xác định góc tới của tia sáng.
CÂU15:
 Một chiếc cọc cắm trong một bể nước rộng, đáy nằm ngang, chứa đầy nước. Phần cọc nhô trên mặt nước dài 0,6 m. Bóng của chiếc cọc trên mặt nước dài 0,8 m; ở dưới đáy bể dài 1,7 m . Tính chiều sâu của bể nước. Chiết suất của nước n = 4/3.
C ÂU20: Chiếu một chùm sáng đơn sắc song song, có dạng một dải mỏng, bề rộng a = 5mm, từ không khí vào chất lỏng có chiết suất n = 1,5, dưới góc tới i = 45o. Dải sáng nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng.
a. Xác định bề rộng của dải sáng khi nó ở trong chất lỏng.
b. Dưới đáy bể đặt một gương phẳng vuông góc với mặt phẳng dải sáng. Xác định góc nghiêng của gương phẳng để không có tia sáng nào ló ra khỏi mặt nước.
C ÂU 21 :
 Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính tam giác đều có chiết suất n = thì tia sáng ló ra dưới góc ló 450.
a. Xác định góc lệch của tia sáng.
b. Nếu quay lăng kính quanh cạnh của nó một góc nhỏ thì góc lệch tăng hay giảm? Vì sao?
C ÂU 22 : 5. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5cm . Khi đeo kính sửa mắt thì mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt một đoạn là
A. 12,5cm B. 15,5cm C. 16,67cm D. 14,2cm 
C ÂU 23 :
 Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính tam giác đều theo phương song song với đáy thì tia sáng ló ra khỏi mặt bên kia trùng với tia tới. Xác định chiết suất lăng kính.
C ÂU 24 ;
 Chiếu tia sáng vào mặt bên của một lăng kính theo phương từ đáy lên dưới góc tới 300 rồi ló ra khỏi mặt bên kia dưới góc ló 600. Biết góc tạo bởi góc giữa tia ló và tia tới là 450. 
a. Xác định góc chiết quang và chiết suất của lăng kính.
b. Để góc lệch cực tiểu bằng 1/3 góc chiết quang thì chiết suất của lăng kính phải bằng bao nhiêu?
C ÂU 25 :
 Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có độ tụ D = -2điốp mới có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không cần phải điều tiết .Khi không đeo kính , người ấy nhìn rõ vật ở xa nhất ,trên trục chính cách mắt bao nhiêu ?
A. Cách mắt 50cm B. Ở vô cực C. Cách mắt 2m D. Cách mắt 1m
C ÂU 26 ;
 Chiếu một tia sáng vào mặt bên AB của một lăng kính tam giác cân ABC theo phương vuông góc với mặt AB. Sau khi tia sáng phản xạ toàn phần trên mặt AC và AB thì ló ra ngoài lăng kính theo phương vuông góc với đáy BC.
a. Xác định góc chiết quang A.
b. Tìm điều kiện của chiết suất lăng kính để xảy ra hiện tượng trên. 
C ÂU 27 :Một lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác ABC có các góc A = 900 và C = 150. 
a. Chiếu một tia sáng tới mặt bên AB cho tia ló ra khỏi mặt bên AC với góc lệch cực tiểu bằng góc chiết quang. Xác định chiết suất của lăng kính.
b. Chiếu một tia sáng tới mặt bên AB dưới góc tới α như hình vẽ. Tia khúc xạ tới mặt BC, phản x góc với tia tới. Xác định chiết suất lăng kính và góc tới α.
C ÂU28 :
 Chiếu tia sáng vào mặt bên của lăng kính tam giác có chiết suất n = . Tia ló ra khỏi mặt bên kia với góc lệch cực tiểu bằng góc chiết quang. Xác định góc chiết quang.
C ÂU 29 :
 Chiếu một tia sáng vào mặt bên của lăng kính tam giác đều có chiết suất n = .
Xác định góc tới để không có tia ló ra khỏi mặt bên kia.
C ÂU 30 :. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A: Chiªt suÊt tØ ®èi cña m«i tr­êng chiÕt quang h¬n so víi m«i tr­¬ng chiªt quang kÐm h¬n th× nhá h¬n ®¬n vÞ
B: M«i tr­êng chiÕt quang kÐm cã chiÕt suÊt nhá h¬n ®¬n vÞ ( n < 1)
C: ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng trong suèt tØ lÖ nghÞch víi v©n tèc truyÒn ¸nh s¸ng trong m«i tr­êng ®ã
D: ChiÕt suÊt tØ ®èi cña hai m«i tr­êng lu«n lín h¬n ®¬n vÞ v× vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng lµ v©n tèc lín nhÊt
n phần tại đó, sau đó tới mặt AC và cuối cùng ló ra ngoài theo phương vuông
C ÂU31 : Chän c©u sai.
Khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng trong suèt chiÕt suÊt n1 sang m«i tr­êng trong suèt chiÕt suÊt n2th×:
A: TØ sè gi÷a Sin gãc tíi vµ Sin gãc khóc x¹ lµ mét sè kh«ng ®æi
B: TÇn sè cña ¸nh s¸ng kh«ng thay ®æi
C: B­íc sãng cña ¸nh s¸ng kh«ng thay ®æi
D: VËn tèc truúªn cña ¸nh s¸ng thay ®æi 
C ÂU32 : Cho biªt n1,n2vµ v1,v2lÇn l­ît lµ chiÕt suÊt tuyÖt ®èi vµvËn tèc truyÒn ¸nh s¸ng cña hai m«i tr­êng trong suèt , lµ b­íc sãng cña ¸nh s¸ng.Khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng 1 sang m«i tr­êng 2, C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A: B: C: D:
C ÂU33 :. HiÖn t­îng ph¶n x¹ toµn phÇn x¶y ra khi
A.¸nh s¸ng gÆp bÒ mÆt nh½n.
B.¸nh s¸ng ®i tõ m«i tr­êng chiÕt quang sang m«i tr­êng kÐm chiÕt quang h¬n, gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n
C.gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n.
D.gãc tíi nhá h¬n gãc giíi h¹n.
C ÂU 34: T¹i sao vµo nh÷ng ngµy n¾ng nãng, khi ®i trªn xa lé b»ng « t« hoÆc xe m¸y nhÝn lªn ph¸i tr­íc, ta cã c¶m gi¸c mÆt ®­êng bÞ ­ít gièng nh­ sau c¬n m­a, hoÆc t¹i ®ã xuÊt hiÖn nh÷ng vòng n­íc, trªn ®ã cã thÓ nh×n thÊy ph¶n x¹ cña bÇu trêi hoÆc phong c¶nh xung quanh. HiÖn t­îng nµy xuÊt hiÖn lµ do?
Ph¶n x¹ toµn phÇn cña líp nhùa ®­êng phñ trªn xa lé
Ph¶n x¹ toµn phÇn ®· x¶y ra tõ líp kh«ng khÝ bÞ ®èt nãng( do bùc x¹ nhiÖt) n»m s¸t mÆt ®­êng
Khóc x¹ cña ¸nh s¸ng mÆt trêi qua líp kh«ng khÝ bÞ ®èt nãng ë ph¸i trªn mÆt ®­êng
Khóc x¹ cña c¸c tia s¸ng qua mÆt ®­êng
C ÂU35 : chän ph¸t biÓu ®óng
Gãc khóc x¹ cã thÓ lín h¬n, nhá h¬n hoÆc b»ng gãc tíi
HiÖn t­îng khóc x¹ chØ x¶y ra khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng chiÕt quang kÐm sang m«i tr­êng chiÕt quang h¬n
Tia khóc x¹ ë vÒ phÝa bªn kia cña ph¸p tuyÕn víi mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng t¹i ®iÓm tíi
HiÖn t­îng khóc x¹ lu«n lu«n x¶y ra khi ¸nh s¸ng truyÒn qua mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr­êng trong suèt
C ÂU 36 : Cho chiÕt suÊt cña n­íc lµ n= .Mét ng­êi nh×n mét hßn sái nhá S n»m ë ®¸y mét bÓ n­íc s©u 1,2 m theo ph­¬ng gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt n­íc thÊy ¶nh S1 cña S n»m c¸ch mÆt n­íc bao nhiªu?
A: 1,5 m B: 80 cm C: 90 cm D: 1m
C ÂU37 :. Cho mét tia s¸ng ®¬n s¾c chiÕu lªn mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiªt quang A=300vµ thu ®­îc gãc lÖch D= 300 .Chiªt suÊt cña l¨ng kÝnh ®ã lµ:
A: n= B: n= C: n= D: n= 
C ÂU38 : Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n=1,5 gãc chiÕt quang A, tia lã hîp víi tia tíi gãc D=300 .Gãc chiªt quang A cña l¨ng kÝnh lµ:
A: A=38,60 B: A=26,40 C=660 D: A= 240
C ÂU 39 : Mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt n=, cã gãc lªch cùc tiÓu b»ng mét nöa gãc chiÕt quang.TÝnh gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh ?
A:¢=150 B: A=600 C: A=450 D: A=300
C ÂU 40 : Mét ng­êi quan s¸t mét hßn sái ,coi nh­ mét ®iÓm s¸ng A ë d­íi bÓ n­íc cã ®é s©u h theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt n­íc .Ng­êi Êy thÊy h×nh nh­ hßn sái ®­îc n©ng lªn gÇn mÆt n­íc theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Õn ®iÓm A’ .ChiÕt suÊt cñan­íc n=, biÕt kho¶ng c¸ch tõ A’ tíi mÆt n­íc lµ 40cm .ChiÒu s©u cña bÓ n­íc lµ: 
A:53,2cm B:53,33cm C: 53,00cm D:53,16cm CAU 41 : Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quangA, chiÕt suÊt n= ,chiÕu mét tia s¸ng tíi n»m trong mét tiÕt diÖn th¼ng vµo mét mÆt bªn sao cho gãc lÖch cña tia lã so víi tia tíi cã gi¸ tri cùc tiÓu b¨ng gãc chiÕt quang.TÝnh gãc tíi i1vµ gãc lÖch D?
A:i1=450, D=600 B: i1=450, D=450
C: i1=600, D=450 D: i1=600, D=600
C ÂU 42 : Mét l¨ng kÝnh thuû tinh cã gãc chiÐt quang A rÊt nhá ,chiÕt suÊt n.ChiÕu mét tia s¸ng n»m trong mét tiÕt diÖn th¼ng ,vu«ng gãc víi mét mÆt bªn cña l¨ng kÝnh .C«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng?
A: D=(2n-1)A B:D=(n-)A C:D=(n-1)A D: D=(A-1)n
C ÂU43 : Mét tia s¸ng tõ kh«ng khÝ ®­îc chiÕu ®Õn mét khèi thuû tinh cã chiÕt suÊt n=1,5 .tÝnh gãc khóc x¹ khi gãc tíi b»ng 400?
A. 240 B. 25,40 C. 590 D. 65,20 E. 750
C ÂU44 : Mét ng­êi quan s¸t mét con c¸ ë d­íi ®¸y mét bÓ n­íc s©u h theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt n­íc .Ng­êi Êy thÊy con c¸ h×nh
nh­ c¸ch mÆt n­íc 90 cm cho biÕt chiªt suÊt cña n­íc lµ 4/3 .ChiÒu s©u cña bÓ n­íc lµ :
A. 120 cm B. 115 cm C. 110 cm D. 105 cm E. 96 cm
C ÂU45 : Cho mét chïm tia s¸ng chiÕu vu«ng gãc ®Õn mÆt AB cña mét l¨ng kÝnh ABC vu«ng gãc t¹i A vµ gãc ABC = 300 ,lµm b»ng thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,3 .tÝnh gãc lÖch cña tia lã so víi tia tíi
A. 40,50 B. 20,20 C. 19,50 D.10,50 E. 7,40
C ÂU46 : Một tia sáng đơn sắc đi qua một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí có góc chiết quang A = 600, cho tia ló có góc lệch đạt giá trị cực tiểu đúng bằng một nửa góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính là:
A. 	B. 1,52	C. 1,5	D. 
C ÂU47 : ChiÕu mét tia s¸ng ®¬n s¾c mét m«i tr­êng trong suèt ®Õn mÆt ph©n c¸ch cña mét m«i tr­êng trong suèt kh¸c d­íi gãc tíi 600 th× thÊy tia ph¶n x¹ vµ tia khóc x¹ vu«ng gãc víi nhau .ChiÕt suÊt cña m«i tr­êng chøa tia khóc x¹ so víi m«i tr­êng chøa tia tíi lµ:
A. 1,5 B. C. D. 1,6 
C ÂU48 : Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 600 vµ chiÕt suÊt n = . ChiÕu mét tia s¸ng tíi ®¬n s¾c n»m trong mét tiÕt diÖn th¼ng, vµo mÆt bªn sao cho gãc lÖch cña tia lã so víi tia tíi lµ cùc tiÓu. Gãc tíi cña tia s¸ng lµ:
A. i = 600 . B. i = 300. C. i = 450. D. i = 500.
C ÂU49 : Mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quangA, chiÕt suÊt n= ,chiÕu mét tia s¸ng tíi n»m trong mét tiÕt diÖn th½ng vµo mét mÆt bªn sao cho gãc lÖch cña tia lã so v¬Ý tia tíi cã gi¸ tri cùc tiÓu b¨ng gãc chiÕt quang.TÝnh gãc tíi i1vµ gãc lÖch D?
A:i1=450, D=600 B: i1=450, D=450
C: i1=600, D=450 D: i1=600, D=600
C ÂU50 :Mét l¨ng kÝnh cã chiÕt suÊt n=, cã gãc lªch cùc tiÓu b»ng mét nöa gãc chiÕt quang.TÝnh gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh ?
A:A=150 B: A=600 C: A=450 D: A=300
C ÂU51 : Một lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất đối với một chùm sáng đơn sắc là n =. Điều chỉnh sao cho góc lệch cực tiểu (Dmin) lúc đó góc tới i1 có giá trị:
A. 300.	29. Một thấu kính hội tụ có tụ số 5đp. Vật sáng AB = 3cm, cho ảnh thật A’B’= 6cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính :
	a. d = 30cm	b. d = 60cm	c. d = 40cm	d. Một giá trị khác
C ÂU53 : Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ ( tiêu cự 20cm) một đoạn là 20cm thì:
a. Ảnh A’B’ là ảo , có độ phóng đại k = -2	
b. Ảnh A’B’ là ảo , k = 1/2 
c. Ảnh ảo có k = -1/2 	d. Ảnh ở vô cực 
C ÂU 54 : VËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 5 lÇn vËt. Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lµ:
A. 4 (cm). B. 6 (cm). C. 12 (cm). D. 18 (cm).
C ÂU55 : Hệ 2 kính khi tạo ảnh thì ảnh cuối qua hệ có độ phóng đại là:
A. k = k1/k2.	B. k = k1.k2.	
C. k = k1 + k2.	D. k = │k1│+│k2│.
Câu 56: Lăng kính có góc chiết quang A = 300 và chiết suất n = . Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i1 có giá trị:
300 	B. 600. 	C. 450. 	D. một giá trị khác
Câu 57: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 300. Để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra ngoài không khí thì góc tới i:
 	B. 	C. 	D. 
Câu 58 : Lăng kính có góc chiết quang A = 300, chiết suất n = . Khi ở trong không khí thì góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin = A. Giá trị của góc tới i là:
300. 	B. 600. 	C. 450. 	D. Một giá trị khác
Câu 59 : Lăng kính có góc chiết quang A = 450, chiết suất n = ở trong không khí. Tia sáng tới mặt thứ nhất với góc tơi i. Có tia ló ở mặt thứ hai khi:
. 	B. . 	C. . 	D. Tất cả đều sai.
Câu 60 :. Chọn câu trả lời đúng
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt có thể lớn hơn hay nhỏ hơn 1
Khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn với góc tới thích hợp sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Góc giới hạn phản xạ toạn phần xác định bởi sinigh = n12.
Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết súât lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ thì mọi tia tới ứng với góc tới i đều có tia ló
Câu 61 : Chọn câu trả lời sai. Ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn thì:
Khi tăng góc tới thì tia phản xạ yếu dần còn tia khúc xạ sáng dần lên.
Khi góc tới i = igh thì tia khúc xạ đi là là sát mặt phân cách.
Khi i > igh thì không còn tia khúc xạ.
Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định bởi 
Câu 62 : Chọn câu trả lời đúng. 
Chiết suất tuyệt đối của một môi trường vật chất
Nhỏ hơn 1. 	B. Có thể nhỏ hơn 1, bằng 1 hoặc lớn hơn 1	
C. Bằng 1. 	D. Lớn hơn 1.
Câu 63 : Trong điều kiện có tia ló, tia sáng đơn sắc qua lăng kính có góc lệch nhỏ nhất thì: 
i’ = i = igh và DMin = 2igh - A 	C. i’ = i = A/2 và DMin = A.
i’ = i = igh và DMin = 2igh + A 	D. i’ = i = và DMin = 2 - A
Câu 64 :. Sử dụng góc lệch nhỏ nhất của tia sáng qua lăng kính, thì có thể đo được :
Góc chiết quang của lăng kính,.	C. Góc giới hạn igh giữa lăng kính và môi trường ngoài.
Chiết suất của lăng k ính. 	D. Góc tới của tia sáng đơn sắc qua lăng kính.
Câu65 : Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 600, chiết suất n = . Tia sáng đơn sắc tới lăng kính với góc tới bằng 450 thì góc lệch qua lăng kính bằng 	
A. 300 	 	 	B. 450 	C. 600	 	 D. 150
C¢U66 : Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có độ tụ D = -2điốp mới có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không cần phải điều tiết .Khi không đeo kính , người ấy nhìn rõ vật ở xa nhất ,trên trục chính cách mắt bao nhiêu ?
A. Cách mắt 50cm B. Ở vô cực C. Cách mắt 2m D. Cách mắt 1m
 C¢U67 : Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực , quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp . Mắt đặt sát sau kính . Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là
 A. 2,5 B. 3,5 C. 3 D. 4
C¢U68 : .Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 50cm và thị kính có tiêu cự f2 = 2cm . Khoảng cách giữa vật kinh va thị kính khi ngắm chừng ở vô cực là
A. O1O2 = 52cm B. O1O2 = 48cm C. O1O2 = 50cm D. O1O2 = 100cm
C¢U69 : Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 50cm và thị kính có tiêu cự f2 = 2cm . Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 25 B. 30 C. 20 D. 35
C¢U70 : 
. Chọn câu phát biểu đúng
A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi thay đổi được
B. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn không thay đổi được
C. Ảnh của vật nhìn qua kính hiển vi là ảnh ảo ngược chiều với vật 
D. Ảnh của vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều và lớn hơn vật 

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap hoc ki II vat li 11 co ban.doc