Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 40: Công và công suất của máy thu điện

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 40: Công và công suất của máy thu điện

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Phân biệt máy thu điện và máy thu chỉ tao nhiệt.

- Nắm được khái niệm suất phản điện của máy thu.

2. Kỹ năng:

- Vận đụng công thức tính công và công suất của máy thu trong các bài tậ cụ thể.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

2. Chuẩn bị của học sinh:

III. Tổ chức dạy học :

 Hoạt động 1:

 * Mục tiêu: Công suất của máy thu chỉ toả nhiệt.

 * Tổ chức:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1331Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 40: Công và công suất của máy thu điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 40: 	 Công và công suất của máy thu điện
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Phân biệt máy thu điện và máy thu chỉ tao nhiệt.
- Nắm được khái niệm suất phản điện của máy thu.
2. Kỹ năng:
- Vận đụng công thức tính công và công suất của máy thu trong các bài tậ cụ thể.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
2. Chuẩn bị của học sinh:
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1:
	* Mục tiêu: Công suất của máy thu chỉ toả nhiệt.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Giải thích khái niêm chỉ toả nhiệt.
- -Tính công suất toả nhiện của máy.
- So sánh với điện trở thuần.
- Giới thiệu khái niệm máy thu.
- Thế nào là máy thu chỉ toả nhiệt
- Công suất của máy thu chỉ toả nhiệt được tính như thế nào? 
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: Suất phản diện của máy thu.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- So sánh về mặt tiêu thụ điện năng của các máy thu.
- Định nghĩa cho suất phản điệncủa máy thu.
- So sánh vơi suất điện động của nguồn điện.
- Nêu tên một số máy tiêu thụ diện trong thực tê: quạt, bơm nước, acquy khi nạpNhận xét về các diểm giống và khác nhau khi tiêu thụ điện năng ?
- Phân biệt máy thu với máy thu chỉ toả nhiệt.
- ý nghĩa của phần năng luợng biến thành các dạng năng ượng khác. 
- Nêu khái niêm suât phản điện của máy thu.
	Hoạt động 3:
	* Mục tiêu:	Công suất của máy thu
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- giải thích nguyên nhân có điện trở trong của máy thu.
- Phân tích phần năng lưọng điệnmà máy thu điêu thụ.
- Tính công và công suất tiêu thụ của máy thu.
- Trong máy thu có một phần điện năng biến thành nhiệt năng. Máy thu có điện trở trong nó không ? Tai sao ?
- Máy thu tiêu thụ công suất như thế nào? 
- Tính công suất đó
	Hoạt động 4:
	* Mục tiêu: Một số chú ý về giá trị định mức của các máy thu
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- giải thích ý nghĩa của các thông số trên máy thu.
- Nếu cho một bóng đèn 3V - 6W. Các giá trị trên cho biết gì ?
	Hoạt động 5:
	* Mục tiêu: Đô công và công suất.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- 
- Làm thế nào để có thể tính dược công và công suắt của máy thu.
- Giới thiệu dụng cụ đo công: công tơ điện.
- Chú ý về đưn vị đo của công tơ điện
- Giải các bài tập SGK 
- Trả lời các câu hỏi SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 40 - Cong va cong suat cua may thu dien.doc