Mẫu Đơn xin chuyển trường (trong tỉnh)

Mẫu Đơn xin chuyển trường (trong tỉnh)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường:

 Hiệu trưởng trường:

Tôi tên:

Là cha (mẹ) của học sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện trú tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:

Họ tên: , sinh ngày:

tại:

Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ

Là học sinh đã học xong: lớp: .,trường . . huyện: . .,

tỉnh: . năm học 200 .- 200: , hệ: .,

Kết quả học tập:

Hạnh kiểm: .; Học lực: , Điểm xét tuyển (thi tuyển):

Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp: trường ., huyện:

tỉnh:

Lý do:

 

doc 4 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 3199Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Đơn xin chuyển trường (trong tỉnh)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Trong tỉnh)
Kính gửi: Hiệu trưởng trường: 	
 Hiệu trưởng trường: 	
Tôi tên: 	
Là cha (mẹ) của học sinh:	
Hộ khẩu thường trú:	
Hiện trú tại địa chỉ:	
Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:
Họ tên: , sinh ngày:	
tại:	
Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ
Là học sinh đã học xong: lớp:..,trường.. huyện:..,
tỉnh:.. năm học 200.- 200:, hệ:., 
Kết quả học tập:
Hạnh kiểm:.; Học lực:, Điểm xét tuyển (thi tuyển):	
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:trường..........................., huyện:	
tỉnh:	
Lý do:	
Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết
Trân trọng cảm ơn!
	..........., ,ngày........tháng.........năm 200
 Người viết đơn
	Ý kiến của Hiệu trưởng	Ý kiến của Hiệu trưởng 
	trường đang học	trường tiếp nhận	 	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
(Ngoài tỉnh)
	Kính gửi: 
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: 	
Hiệu trưởng trường: 	
Hiệu trưởng trường: 	
Tôi tên : 	
Là cha (mẹ) của học sinh: 	
Hộ khẩu thường trú:	
Hiện trú tại địa chỉ:	
	Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:
Họ tên:.. , sinh ngày:	
Nơi sinh: 	
Hộ khẩu thường trú: 	
Hiện trú tại địa chỉ : 	
Là học sinh đã học xong lớp:.., trường:	
huyện:	 
tỉnh:	
Năm học 200.- 200:, hệ:., Kết quả học tập:
Hạnh kiểm:.; Học lực:	
Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:
trường......................,huyện:tỉnh;
Lý do: 	
Mong được Quý lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết
Trân trọng cảm ơn!
	 .,ngày.tháng..năm 200
 Người viết đơn
 Ý kiến của Hiệu trưởng 	 Ý kiến của Hiệu trưởng                   trường đang học	                   trường tiếp nhận	 	
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:...........................................	 	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN (Trong tỉnh)
 HỌC KỲ..NĂM HỌC :
TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Học lớp (lớp đã hoặc đang học)
Trường
Sở Giáo dục và Đào tạo (nơi đi)
Học lực
Hạnh kiểm
Điểm xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10 (áp dụng L 10, 11)
Đến học lớp (theo thứ tự lớp 10,11,12)
1
2
Danh sách này gồm có:
	- Học sinh chuyển đến lớp 10
- Học sinh chuyển đến lớp 11
- Học sinh chuyển đến lớp 12
	Người lập bảng	..........., ngày............tháng.........năm 200..
	Hiệu trưởng
	Duyệt Sở GD&ĐT
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:...........................................	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐÊN (Ngoài tỉnh)
 HỌC KỲ..NĂM HỌC :
TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi sinh
Học lớp (lớp đã hoặc đang học)
Trường
Sở Giáo dục và Đào tạo (nơi đi)
Học lực
Hạnh kiểm
Điểm xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10 (Áp dụng L 10, 11)
Đến học lớp (theo thứ tự lớp 10,11,12)
1
2
Danh sách này gồm có:
	- Học sinh chuyển đến lớp 10
- Học sinh chuyển đến lớp 11
- Học sinh chuyển đến lớp 12
	Người lập bảng	..........., ngày............tháng.........năm 200..
	Hiệu trưởng
	Duyệt Sở GD&ĐT

Tài liệu đính kèm:

  • docChuyen-truong.doc