Kiểm tra một tiết môn: Vật Lý

Kiểm tra một tiết môn: Vật Lý

 1/ Chọn câu phát biểu sai cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

 a Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương và ngược chiều nhau

 b Đồ thị vận tốc -thời gian là một đường thẳng hướng lên trên

 c Vận tốc tăng đều đặn theo thời gian

 d Độ lớn gia tốc bằng hệ số góc đường thẳng đồ thị vận tốc (v;t ) đó

 2/ Một chất điểm chuyển động hướng về gốc toạ độ với vận tốc 5m/s từ vị trí cách gốc toạ độ 10 m theo phía dương. Bíêt Gia tốc của nó không đổi là 4 m/s2. Phương trình chuyển động của vật là?

 a x = 10 - 5t +2t2 b x = -10+ 5t +4t2 c x = 5 + 10t +4t2 d x = 10 +5t +2t2

 3/ Tính chất nào sau đây không phải là của chuyển động thẳng đều?

 a Vận tốc không thay đổi theo thời gian b Là một chuyển động có gia tốc

 c Gia tốc bằng 0 d. Đồ thị vận tốc -thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian

 4/ Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?

 a 1 m/s b 10 m/s c 15 m/s d 8 m/s

 

doc 9 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1263Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết môn: Vật Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp:10-1
Họ tên:.
KIỂM TRA MỘT TIẾT.
Môn: Vật lý
Điểm
 1/ Chọn câu phát biểu sai cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
	a	 Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương và ngược chiều nhau
	b	Đồ thị vận tốc -thời gian là một đường thẳng hướng lên trên
	c	Vận tốc tăng đều đặn theo thời gian
	d	Độ lớn gia tốc bằng hệ số góc đường thẳng đồ thị vận tốc (v;t ) đó
 2/ Một chất điểm chuyển động hướng về gốc toạ độ với vận tốc 5m/s từ vị trí cách gốc toạ độ 10 m theo phía dương. Bíêt Gia tốc của nó không đổi là 4 m/s2. Phương trình chuyển động của vật là?
	a	x = 10 - 5t +2t2	b	x = -10+ 5t +4t2	c	x = 5 + 10t +4t2	d	x = 10 +5t +2t2
 3/ Tính chất nào sau đây không phải là của chuyển động thẳng đều?
	a	Vận tốc không thay đổi theo thời gian 	b	Là một chuyển động có gia tốc
	c	Gia tốc bằng 0 	d. Đồ thị vận tốc -thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian
 4/ Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?
	a	1 m/s	b	10 m/s	c	15 m/s	d	8 m/s
 5/ Một rọt nước mưa rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu?
	a	3 s	b	2,1 s	c	4,5 s	d	9 s
 6/ Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 15 m người ta buông rơi vật thứ hai . Sau bao lâu hai vật sẽ chạm nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi?
	a	1,5 s	b	2,5 s	c	3 s	d	2 s
 7/ Câu nào sau đây là sai?
	a	Độ dời trong chuyển động thẳng được tính bằng toạ dộ lúc cuối trừ toạ độ lúc đầu
	b	Trong chuyển động thẳng độ dời mà vật đi được chính là quãng đường mà vật đi được
	c	Vận tốc tức thời tại một thời điểm đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó
	d	Nếu chất điểm chỉ chuyển động theo một chiều và lấy đó làm chiều dương thì vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
 8/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do?
	a	Vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ 	b.Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều
	c	Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng 	d.Các vật nặng nhẹ đều rơi tự do nặng nhẹ như nhau
 9/ Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều ?
	a	Gia tốc luôn luôn âm và độ lớn không đổi
	b	Vận tốc và gia tốc luôn cùng phương nhưng ngược chiều
	c	Đồ thị toạ độ thời gian là một đường thẳng đi xuống
	d	Đồ thị vận tốc thời gian là một parabol quay xuống
 10/ Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?
	a	8 km/h	b	6,3 km/h	c	5 km/h	d	6,7 km/h
 11/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về véc tơ gia tốc ?
	a	Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc 
	b	Đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động
	c	Cùng chiều với vận tốc nếu chuyển động nhanh dần
	d	Ngược chiều với vận tốc nếu chuyển động chậm dần
 12/ Vật nào sau đây có thể coi là chuyển động tịnh tiến?
	a	Chuyển động của cánh cửa khi mở	b	Chuyển động của bè trôi trên sông
	c	Chuyển động của một đầu van xe đạp	d	 Chuyển động của cánh quạt khi quay
 13/ vật tăng tốc đều đặn từ 10 m/s đến 72 km/h trong thời gian 2 giây. Gia tốc của nó là?
	a	5 m/s2	b	-5 m/s2	c	-10 m/s2	d	10 m/s2
 14/ Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Hỏi quãng đường mà vật thực hiện được trong giây thứ 3 là ?(g = 10m/s2)
	a	25 m	b	45 m	c	50 m	d	30 m
 15/ Nếu lấy người ngồi trên ô tô làm mốc thì vật nào sau đây được coi là chuyển động?
	a	Ôtô khác đi cùng chiều với cùng vận tốc	b	Hàng cây bên đường
	c	Người lái xe	d	Người ngồi bên cạnh
 16/ Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18 km/h trên ¼ đoạn đường đầu và vận tốc 54 km/h trên ¾ đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là?
	a	42 km/h	b	36 km/h	c	63 km/h	d	24 km/h
 17/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều?
	a	Luôn vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm đường tròn c.Có độ lớn luôn thay đổi
	b	Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo 	d.Luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc
 18/ Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn của gia tốc hướng tâm bằng bao nhiêu?
	a	0,11 m/s2	b	16 m/s2	c	1,23 m/s2	d	0,4 m/s2
 19/ Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ. A,B cách nhau 36km. Nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu?
	a	32 km/h	b	8 km/h	c	16 km/h	d	12 km/h
 20/ Chuyển động của vật nào sau đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
	a	Mảnh giấy rơi trong ống chân không thẳng đứng
	b	Viên bi đươc búng từ trên mặt bàn nằm ngang xuống đất
	c	Hỏi sỏi được thả từ ban công nhà hai tầng xuống đất
	d	Quả đạn được Galilê thả từ tháp nghiêng Pira xuống đất
BÀI TẬP
Một vật rơi tự do từ độ h xuống đất, trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 35m. Lấy g= 10m/s2
Tìm quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên. (0,5đ)
Tìm h? (1 đ)
 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 6m/s và gia tốc là 4m/s2
Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian của vật.
Sau bao lâu vật đạt vận tốc 18m/s. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
Viết phương trình chuyển động của vật, từ đó xác định vị trí mà tại đó vật tốc của vật là 12m/s
Lúc 6h sáng một xe tải xuất phát từ địa điểm A để đi đến địa điểm B với vận tốc không đổi 36km/h. 2 giờ sau một xe con xuất phát từ B đi về A với vận tốc không đổi 64km/h. Coi AB là đường thẳng và dài 122km.
Viết công thức đường đi và phương trình chuyển động của hai xe.
Xác định vị trí hai xe gặp nhau.
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lớp:10-1
Họ tên:.
KIỂM TRA MỘT TIẾT.
Môn: Vật lý.
Điểm
 1/ Chọn câu phát biểu sai cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
	a	Đồ thị vận tốc -thời gian là một đường thẳng hướng lên trên
	b	Vận tốc tăng đều đặn theo thời gian
	c	Độ lớn gia tốc bằng hệ số góc đường thẳng đồ thị vận tốc (v;t ) đó
	d	 Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương và ngược chiều nhau
 2/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về véc tơ gia tốc ?
	a	Ngược chiều với vận tốc nếu chuyển động chậm dần
	b	Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc 
	c	Cùng chiều với vận tốc nếu chuyển động nhanh dần
	d	Đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động
 3/ Một chất điểm chuyển động hướng về gốc toạ độ với vận tốc 5m/s từ vị trí cách gốc toạ độ 10 m theo phía dương. Bíêt Gia tốc của nó không đổi là 4 m/s2. Phương trình chuyển động của vật là?
	a	x = 5 + 10t +4t2	b	x = 10 - 5t +2t2	c	x = 10 +5t +2t2	d	x = -10+ 5t +4t2
 4/ Cho phương trình (toạ độ- thời gian) của một chuyển động thẳng như sau: x= t2- 4t + 5 (m;s)
Kết luận nào sau đây là sai?
	a	gia tốc của vật là 2 m/s2 c.ban đầu vật chuyển động ngược chiều dương
	b.Vật xuất phát từ vị trí gốc toạ độ d.Là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều
 5/ Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn của gia tốc hướng tâm bằng bao nhiêu?
	a	16 m/s2	b	1,23 m/s2	c	0,4 m/s2	d	0,11 m/s2
 6/ Một xe chuyển động thẳng có vận tốc trung bình 18 km/h trên ¼ đoạn đường đầu và vận tốc 54 km/h trên ¾ đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là?
	a	63 km/h	b	24 km/h	c	36 km/h	d	42 km/h
 7/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do?
	a	Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều c.Vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ
	b	Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng 	d.Các vật nặng nhẹ đều rơi tự do nặng nhẹ như nhau
 8/ Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều ?
	a	Gia tốc luôn luôn âm và độ lớn không đổi
	b	Đồ thị vận tốc thời gian là một parabol quay xuống
	c	Vận tốc và gia tốc luôn cùng phương nhưng ngược chiều
	d	Đồ thị toạ độ thời gian là một đường thẳng đi xuống
 9/ Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Hỏi quãng đường mà vật thực hiện được trong giây thứ 3 là ?(g = 10m/s2)
	a	30 m	b	45 m	c	25 m	d	50 m
 10/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều?
	a	Luôn vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm đường tròn
	b	Luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc
	c	Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo
	d	Có độ lớn luôn thay đổi
 11/ vật tăng tốc đều đặn từ 10 m/s đến 72 km/h trong thời gian 2 giây. Gia tốc của nó là?
	a	5 m/s2	b	-5 m/s2	c	10 m/s2	d	-10 m/s2
 12/ Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?
	a	6,7 km/h	b	8 km/h	c	6,3 km/h	d	5 km/h
 13/ Nếu lấy người ngồi trên ô tô làm mốc thì vật nào sau đây được coi là chuyển động?
	a	Hàng cây bên đường	b	Người lái xe
	c	Người ngồi bên cạnh	d	Ôtô khác đi cùng chiều với cùng vận tốc
 14/ Tính chất nào sau đây không phải là của chuyển động thẳng đều?
	a	Gia tốc bằng 0 c.Đồ thị vận tốc -thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian
	b	Là một chuyển động có gia tốc d.Vận tốc không thay đổi theo thời gian
 15/ Một rọt nước mưa rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu?
	a	9 s	b	2,1 s	c	4,5 s	d	3 s
 16/ Câu nào sau đây là sai?
	a	Trong chuyển động thẳng độ dời mà vật đi được chính là quãng đường mà vật đi được
	b	Vận tốc tức thời tại một thời điểm đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó
	c	Độ dời trong chuyển động thẳng được tính bằng toạ dộ lúc cuối trừ toạ độ lúc đầu
	d	Nếu chất điểm chỉ chuyển động theo một chiều và lấy đó làm chiều dương thì vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
 17/ Chuyển động của vật nào sau đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
	a	Quả đạn được Galilê thả từ tháp nghiêng Pira xuống đất
	b	Hỏi sỏi được thả từ ban công nhà hai tầng xuống đất
	c	Viên bi đươc búng từ trên mặt bàn nằm ngang xuống đất
	d	Mảnh giấy rơi trong ống chân không thẳng đứng
 18/ Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ. A,B cách nhau 36km. Nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu?
	a	8 km/h	b	32 km/h	c	16 km/h	d	12 km/h
 19/ Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 15 m người ta buông rơi vật thứ hai . Sau bao lâu hai vật sẽ chạm nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi?
	a	2,5 s	b	3 s	c	2 s	d	1,5 s
 20/ Vật nào sau đây có thể coi là chuyển động tịnh tiến?
	a	 Chuyển động của cánh quạt khi quay	b	Chuyển động của bè trôi trên sông
	c	Chuyển động của một đầu van xe đạp	d	Chuyển động của cánh cửa khi mở
BÀI TẬP
Một vật rơi tự do từ độ h xuống đất, trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 15m. Lấy g= 10m/s2
Tìm quãng đường vật rơi được trong 1s đầu tiên. (0,5đ)
Tìm h? (1 đ)
 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 5m/s và gia tốc là 4m/s2
Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian của vật.
Sau bao lâu vật đạt vận tốc 15m/s. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
Viết phương trình chuyển động của vật, từ đó xác định vị trí  ...  điểm chỉ chuyển động theo một chiều và lấy đó làm chiều dương thì vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
	c	Vận tốc tức thời tại một thời điểm đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó
	d	Độ dời trong chuyển động thẳng được tính bằng toạ dộ lúc cuối trừ toạ độ lúc đầu
 9/ Cho phương trình (toạ độ- thời gian) của một chuyển động thẳng như sau: x= t2- 4t + 5 (m;s)
Kết luận nào sau đây là sai?
	a	Vật xuất phát từ vị trí gốc toạ độ 	b.ban đầu vật chuyển động ngược chiều dương
	c	Là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều 	d.gia tốc của vật là 2 m/s2
 10/ Chuyển động của vật nào sau đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
	a	Mảnh giấy rơi trong ống chân không thẳng đứng
	b	Quả đạn được Galilê thả từ tháp nghiêng Pira xuống đất
	c	Hỏi sỏi được thả từ ban công nhà hai tầng xuống đất
	d	Viên bi đươc búng từ trên mặt bàn nằm ngang xuống đất
 11/ Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn của gia tốc hướng tâm bằng bao nhiêu?
	a	0,4 m/s2	b	1,23 m/s2	c	0,11 m/s2	d	16 m/s2
 12/ Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?
	a	1 m/s	b	8 m/s	c	10 m/s	d	15 m/s
 13/ Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ. A,B cách nhau 36km. Nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu?
	a	16 km/h	b	12 km/h	c	8 km/h	d	32 km/h
 14/ Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều ?
	a	Đồ thị toạ độ thời gian là một đường thẳng đi xuống
	b	Vận tốc và gia tốc luôn cùng phương nhưng ngược chiều
	c	Đồ thị vận tốc thời gian là một parabol quay xuống
	d	Gia tốc luôn luôn âm và độ lớn không đổi
 15/ Đoàn tàu hoả đang chuyển động với vận tốc 54 km/h bắt đầu hãm phanh giảm đều đặn tốc độ. Sau quãng đường 50 m vận tốc của tàu chỉ còn một phần ba. Gia tốc hãm tàu và thời gian đi hết 50 m đó là?
	a	2 m/s2 và 5s	b	5 m/s2 và 10s	c	1m/s2 và 5s	d	1m/s2 và 10s
 16/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về véc tơ gia tốc ?
	a	Cùng chiều với vận tốc nếu chuyển động nhanh dần
	b	Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc 
	c	Ngược chiều với vận tốc nếu chuyển động chậm dần
	d	Đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động
 17/ vật tăng tốc đều đặn từ 10 m/s đến 72 km/h trong thời gian 2 giây. Gia tốc của nó là?
	a	5 m/s2	b	10 m/s2	c	-5 m/s2	d	-10 m/s2
 18/ Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?
	a	8 km/h	b	6,7 km/h	c	5 km/h	d	6,3 km/h
 19/ Chọn câu phát biểu sai cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
	a	Độ lớn gia tốc bằng hệ số góc đường thẳng đồ thị vận tốc (v;t ) đó
	b	Đồ thị vận tốc -thời gian là một đường thẳng hướng lên trên
	c	Vận tốc tăng đều đặn theo thời gian
	d	 Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương và ngược chiều nhau
 20/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều?
	a	Luôn vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm đường tròn b.Có độ lớn luôn thay đổi
	c	Luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc d.Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo
BÀI TẬP
Một vật rơi tự do từ độ h xuống đất, trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 35m. Lấy g= 10m/s2
Tìm quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên. (0,5đ)
Tìm h? (1 đ)
 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 6m/s và gia tốc là 4m/s2
Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian của vật.
Sau bao lâu vật đạt vận tốc 18m/s. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
Viết phương trình chuyển động của vật, từ đó xác định vị trí mà tại đó vật tốc của vật là 12m/s
Lúc 6h sáng một xe tải xuất phát từ địa điểm A để đi đến địa điểm B với vận tốc không đổi 36km/h. 2 giờ sau một xe con xuất phát từ B đi về A với vận tốc không đổi 64km/h. Coi AB là đường thẳng và dài 122km.
Viết công thức đường đi và phương trình chuyển động của hai xe.
Xác định vị trí hai xe gặp nhau.
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lớp:10-1
Họ tên:.
KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Vật lý
Điểm
 1/ Một rọt nước mưa rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Cho g=10m/s2. Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu?
	a	4,5 s	b	9 s	c	2,1 s	d	3 s
 2/ Câu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động tròn đều?
	a	Luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc c.Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo
	b	Có độ lớn luôn thay đổi 	d.Luôn vuông góc với véc tơ vận tốc và hướng vào tâm đường tròn
 3/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về véc tơ gia tốc ?
	a	Đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động
	b	Cùng chiều với vận tốc nếu chuyển động nhanh dần
	c	Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc 
	d	Ngược chiều với vận tốc nếu chuyển động chậm dần
 4/ Khi nào công thức cộng vận tốc trở thành công thức cộng các độ lớn ?
	a	 vàcùng phương cùng chiều	b	 và cùng phương ngược chiều
	c	 và cùng phương cùng chiều	d	Các vận tốc đều cùng phương
 5/ Tính chất nào sau đây không phải là của chuyển động thẳng đều?
	a	Là một chuyển động có gia tốc c.Vận tốc không thay đổi theo thời gian
	b	Gia tốc bằng 0 	d,Đồ thị vận tốc -thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian
 6/ Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu?
	a	5 km/h	b	8 km/h	c	6,7 km/h	d	6,3 km/h
 7/ Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 15 m người ta buông rơi vật thứ hai . Sau bao lâu hai vật sẽ chạm nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi?
	a	3 s	b	2,5 s	c	2 s	d	1,5 s
 8/ Đoàn tàu hoả đang chuyển động với vận tốc 54 km/h bắt đầu hãm phanh giảm đều đặn tốc độ. Sau quãng đường 50 m vận tốc của tàu chỉ còn một phần ba. Gia tốc hãm tàu và thời gian đi hết 50 m đó là?
	a	2 m/s2 và 5s	b	1m/s2 và 5s	c	5 m/s2 và 10s	d	1m/s2 và 10s
 9/ Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều ?
	a	Gia tốc luôn luôn âm và độ lớn không đổi
	b	Vận tốc và gia tốc luôn cùng phương nhưng ngược chiều
	c	Đồ thị toạ độ thời gian là một đường thẳng đi xuống
	d	Đồ thị vận tốc thời gian là một parabol quay xuống
 10/ Chọn câu phát biểu sai cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
	a	 Vận tốc và gia tốc luôn luôn cùng phương và ngược chiều nhau
	b	Vận tốc tăng đều đặn theo thời gian
	c	Độ lớn gia tốc bằng hệ số góc đường thẳng đồ thị vận tốc (v;t ) đó
	d	Đồ thị vận tốc -thời gian là một đường thẳng hướng lên trên
 11/ Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bán kính 100m. Độ lớn của gia tốc hướng tâm bằng bao nhiêu?
	a	0,4 m/s2	b	16 m/s2	c	0,11 m/s2	d	1,23 m/s2
 12/ Nếu lấy người ngồi trên ô tô làm mốc thì vật nào sau đây được coi là chuyển động?
	a	Hàng cây bên đường	b	Ôtô khác đi cùng chiều với cùng vận tốc
	c	Người ngồi bên cạnh	d	Người lái xe
 13/ Vật nào sau đây có thể coi là chuyển động tịnh tiến?
	a	Chuyển động của cánh cửa khi mở	b	Chuyển động của bè trôi trên sông
	c	 Chuyển động của cánh quạt khi quay	d	Chuyển động của một đầu van xe đạp
 14/ Cho phương trình (toạ độ- thời gian) của một chuyển động thẳng như sau: x= t2- 4t + 5 (m;s)
Kết luận nào sau đây là sai?
	a	gia tốc của vật là 2 m/s2 b.Là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều
	c	ban đầu vật chuyển động ngược chiều dương d.Vật xuất phát từ vị trí gốc toạ độ
 15/ Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 thì tốc độ vtb của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?
	a	10 m/s	b	15 m/s	c	1 m/s	d	8 m/s
 16/ Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ. A,B cách nhau 36km. Nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan đối với nước bằng bao nhiêu?
	a	32 km/h	b	16 km/h	c	12 km/h	d	8 km/h
 17/ vật tăng tốc đều đặn từ 10 m/s đến 72 km/h trong thời gian 2 giây. Gia tốc của nó là?
	a	5 m/s2	b	-5 m/s2	c	10 m/s2	d	-10 m/s2
 18/ Tính chất nào sau đây là sai khi nói về sự rơi tự do?
	a	Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng 	b.Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều
	c	Các vật nặng nhẹ đều rơi tự do nặng nhẹ như nhau d.Vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ
 19/ Một vật rơi tự do không vận tốc đầu. Hỏi quãng đường mà vật thực hiện được trong giây thứ 3 là ?(g = 10m/s2)
	a	50 m	b	30 m	c	45 m	d	25 m
 20/ Một chất điểm chuyển động hướng về gốc toạ độ với vận tốc 5m/s từ vị trí cách gốc toạ độ 10 m theo phía dương. Bíêt Gia tốc của nó không đổi là 4 m/s2. Phương trình chuyển động của vật là?
	a	x = 10 - 5t +2t2	b	x = -10+ 5t +4t2	c	x = 5 + 10t +4t2	d	x = 10 +5t +2t2
BÀI TẬP
Một vật rơi tự do từ độ h xuống đất, trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 15m. Lấy g= 10m/s2
Tìm quãng đường vật rơi được trong 1s đầu tiên. (0,5đ)
Tìm h? (1 đ)
 Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 5m/s và gia tốc là 4m/s2
Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian của vật.
Sau bao lâu vật đạt vận tốc 15m/s. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
Viết phương trình chuyển động của vật, từ đó xác định vị trí mà tại đó vật tốc của vật là 12m/s
Lúc 6h sáng một xe tải xuất phát từ địa điểm A để đi đến địa điểm B với vận tốc không đổi 36km/h. 1 giờ sau một xe con xuất phát từ B đi về A với vận tốc không đổi 54km/h. Coi AB là đường thẳng và dài 126km.
Viết công thức đường đi và phương trình chuyển động của hai xe.
Xác định vị trí hai xe gặp nhau.
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
¤ Đáp án của đề thi:4
	 1[ 1]d...	 2[ 1]d...	 3[ 1]a...	 4[ 1]c...	 5[ 1]a...	 6[ 1]a...	 7[ 1]c...	 8[ 1]a...
	 9[ 1]b...	 10[ 1]a...	 11[ 1]d...	 12[ 1]a...	 13[ 1]b...	 14[ 1]d...	 15[ 1]a...	 16[ 1]d...
	 17[ 1]a...	 18[ 1]d...	 19[ 1]d...	 20[ 1]d...
¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner:
¤ Đáp án của đề thi:1
	 1[ 1]a...	 2[ 1]d...	 3[ 1]b...	 4[ 1]b...	 5[ 1]a...	 6[ 1]d...	 7[ 1]b...	 8[ 1]a...
	 9[ 1]b...	 10[ 1]c...	 11[ 1]b...	 12[ 1]b...	 13[ 1]a...	 14[ 1]a...	 15[ 1]b...	 16[ 1]b...
	 17[ 1]a...	 18[ 1]c...	 19[ 1]b...	 20[ 1]b...
¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner:
¤ Đáp án của đề thi:2
	 1[ 1]d...	 2[ 1]d...	 3[ 1]c...	 4[ 1]b...	 5[ 1]b...	 6[ 1]c...	 7[ 1]c...	 8[ 1]c...
	 9[ 1]c...	 10[ 1]a...	 11[ 1]a...	 12[ 1]d...	 13[ 1]a...	 14[ 1]b...	 15[ 1]d...	 16[ 1]a...
	 17[ 1]c...	 18[ 1]a...	 19[ 1]c...	 20[ 1]b...
¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner:
¤ Đáp án của đề thi:3
	 1[ 1]a...	 2[ 1]b...	 3[ 1]d...	 4[ 1]d...	 5[ 1]d...	 6[ 1]a...	 7[ 1]a...	 8[ 1]a...
	 9[ 1]a...	 10[ 1]d...	 11[ 1]b...	 12[ 1]c...	 13[ 1]c...	 14[ 1]b...	 15[ 1]a...	 16[ 1]d...
	 17[ 1]a...	 18[ 1]c...	 19[ 1]d...	 20[ 1]a...
¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner:

Tài liệu đính kèm:

  • docKT 1T CHUONG 1.doc