Kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý 11

Kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý 11

A. Câu hỏi trắc nghiệm ( 7 điểm ):

Câu 1: Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém hơn, theo phương vuông góc với mặt phân cách thì

A. tia sáng bị phản xạ B. tia sáng truyền thẳng

C. tia sáng bị khúc xạ D. tia sáng vừa phản xạ vừa khúc xạ

Câu 2: Đặt một vật cao 2cm trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12cm, cách thấu kính 12cm thì ta thu được:

A. ảnh thật, ngược chiều với vật và vô cùng lớn B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và vô cùng lớn

C. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cao 1cm D. ảnh thật, ngược chiều vật và cao 4cm

Câu 3: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có chiết suất 1,5; bán kính hai mặt lồi là 10cm và 30cm. Khi đặt trong không khí thì tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 25cm B. f = 15cm C. f = 10cm D. f = 30cm

Câu 4: Hạt electron khi bay vào trong từ trường, theo phương song song với các đường sức từ thì:

A. có quỷ đạo là một parabol B. chuyển động thẳng nhanh dần đều

C. chuyển động thẳng chậm dần đều D. chuyển động thẳng đều

Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, vật sáng cách thấu kính 15cm. Ảnh thu được:

 A. ngược chiều, cách thấu kính 10cm B. cùng chiều, cách thấu kính 15cm

 C. cùng chiều, cách thấu kính 30cm D. ngược chiều, cách thấu kính 30cm

Câu 6: Chọn công thức đúng

 A. sini = nsini’ B. A = i + i C. D = A + ( i + i’) D. D = i+ i’ – A

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ...................................................
Lớp 11A
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: VẬT LÝ 11 N.C
Thời gian: 45 phút
Điểm:
A. Câu hỏi trắc nghiệm ( 7 điểm ):
Câu 1: Khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém hơn, theo phương vuông góc với mặt phân cách thì
A. tia sáng bị phản xạ B. tia sáng truyền thẳng
C. tia sáng bị khúc xạ D. tia sáng vừa phản xạ vừa khúc xạ
Câu 2: Đặt một vật cao 2cm trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12cm, cách thấu kính 12cm thì ta thu được:
A. ảnh thật, ngược chiều với vật và vô cùng lớn B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và vô cùng lớn 
C. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cao 1cm D. ảnh thật, ngược chiều vật và cao 4cm
Câu 3: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có chiết suất 1,5; bán kính hai mặt lồi là 10cm và 30cm. Khi đặt trong không khí thì tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 25cm B. f = 15cm C. f = 10cm D. f = 30cm 
Câu 4: Hạt electron khi bay vào trong từ trường, theo phương song song với các đường sức từ thì:
A. có quỷ đạo là một parabol B. chuyển động thẳng nhanh dần đều
C. chuyển động thẳng chậm dần đều D. chuyển động thẳng đều
Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, vật sáng cách thấu kính 15cm. Ảnh thu được:
 A. ngược chiều, cách thấu kính 10cm B. cùng chiều, cách thấu kính 15cm
 C. cùng chiều, cách thấu kính 30cm D. ngược chiều, cách thấu kính 30cm
Câu 6: Chọn công thức đúng
 A. sini = nsini’ B. A = i + i C. D = A + ( i + i’) D. D = i+ i’ – A
Câu 7: Vật cao 2cm, nằm trước thấu kính hội tụ và cách thấu kính 16cm cho ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:
A. 64 m B. 46cm C. 64 cm D. 46 m
Câu 8: Vật sáng qua thấu kính có tiêu cự 15cm cho ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính:
A. d = 90 cm B. d = 12 cm C. d = 18 cm D. Một giá trị khác 
Câu 9: Một sợi dây dài 2m, đặt nghiêng góc 300 so với một từ trường đều B = 5.10-3T. Lực từ tác dụng lên dây bằng 
A. 0N B. 0,075N C. 0,75N D. 0,3N
Câu 10: Một tia sáng truyền từ không khí vào một môi trường với góc tới 450 và góc khúc xạ 300. Chiết suất của môi trường là: 
A.√2 B. 2 C. √2 / 2 D. √3
Câu 11: Sắp xếp các bộ phận của mắt theo thứ tự từ ngoài vào trong lần lượt là:
A. giác mạc; thể thủy tinh; thủy dịch;dịch thủy tinh; màng lưới
B. giác mạc; dịch thủy tinh; thể thủy tinh; thủy dịch; màng lưới
C. giác mạc; thủy dịch; thể thủy tinh; dịch thủy tinh; màng lưới
D. giác mạc; thủy dịch; dịch thủy tinh; thể thủy tinh; màng lưới
Câu 12: Suất điên động cảm ứng sinh ra :
A. dòng điện xoay chiều B. dòng điện không đổi
C. dòng điện biến thiên D. dòng điện cảm ứng
Câu 13: Vật sáng cách thấu kính 20cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 10 cm B. f = 15 cm C. f = 20 cm D. f = 25 cm 
Câu 14: Ảnh của một vật sáng qua thấu kính phân kỳ là
A. ảnh thật nhỏ hơn vật B. ảnh ảo nhỏ hơn vật
C. ảnh ảo lớn hơn vật D. ảnh thật lớn hơn vật
Câu 15: Khi chuyển từ nhìn vật ở gần sang nhìn vật ở xa thì do điều tiết tiêu cự của mắt sẽ:
A. tăng lên B. giảm đi C. không đổi D. không thể xác định được
Câu 16: Lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều, chiết suất √2. Tia sáng tới lăng kính dưới góc tới 300, góc ló có giá trị là:
A. 450 B. 300 C. 250 D. kết quả khác
Câu 17: Khi từ thông qua mạch kín đang tăng, dòng điện cảm ứng trong mạch sinh ra từ trường cảm ứng 
A. cùng chiều với từ trường ban đầu B. chiều biến thiên liên tục
C. ngược chiều với từ trường ban đầu D. không xác định được
Câu 18: Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đồng trục với một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm ta được thấu kính tương đương có tiêu cự là:
A. f = 10 cm B. f = - 15 cm C. f = 15 cm D. f = - 10 cm 
Câu 19: Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận nằm ở:
A. Tại điểm vàng B. Trước điểm vàng C. Sau điểm vàng D. Không xác định được
Câu 20: Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỷ lệ nghịch với tiêu cự:
A. Ở vô cực B. Ở điểm cực viễn C. Ở điểm cực cận D. Ở vị trí bất kỳ
Câu 21: Số bội giác của kính hiển vi ngắm chừng ở vô cực có tính chất nào kể sau:
A. Tỷ lệ thuận với tiêu cự vật kính B. Tỷ lệ thuận với tiêu cự thị kính
C. Tỷ lệ thuận với độ dài quang học của kính D. Tỷ lệ nghịch với độ dài quang học của kính 
B. Tự luận ( 3 điểm )
Cho hai thấu kính: thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự 20cm; thấu kính phân kỳ L2 có tiêu cự 15cm đặt đồng trục và cách nhau 50cm. Trước L1 đặt một vật sáng AB cao 2cm và cách L1 một đoạn 30cm.
a. Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính.
b. Giữ cố định vật AB và thấu kính L1. Hỏi phải đặt thấu kính L2 cách L1 bao nhiêu để ảnh cuối cùng qua hệ luôn là ảnh thật./.
---------&*&---------
Đáp án:
A. Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
B
C
B
D
D
D
C
C
A
A
C
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19 
Câu20
Câu 21
D
B
B
A
D
C
B
C
A
C
B. Tự luận: 
a. Xét thấu kính L1: d1 = 30cm ; f1 = 20cm Þ d1’ = 60cm ....................................................0,5 điểm 
 Xét thấu kính L2: d2 = a - d1’ = - 10cm ; f2 = -15cm Þ d2’ = 30cm ..............................................0,5 điểm
 Số phóng đại kh = k1.k2 = -6 Þ A2B2 = 12cm ...............................................................................0,5 điểm 
 Ảnh cuối cùng là ảnh thật, ngược chiều với vật; cao 12cm và cách thấu kính L2 30cm ................0,5 điểm 
	b. Xét thấu kính L1: d1 = 30cm ; f1 = 20cm Þ d1’ = 60cm 
 Xét thấu kính L2: d2 = a - d1’ = a – 60 ; f2 = -15cm Þ d2’ = 15( 60 – a ) / ( a-45 ) ......................0,5 điểm
 Để ảnh cuối cùng luôn là ảnh thật thì d2’ > 0 Þ 45 < a < 60 .......................................................0,5 điểm
---------&*&---------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe mau Ly_11 HK II so 1.doc