Kiểm tra 15 phút lần II Ngữ Văn - Kì I - Khối 11

Kiểm tra 15 phút lần II Ngữ Văn - Kì I - Khối 11

I/ Trắc nghiệm

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

 “ Từng nghe nói rằng: Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng ở trên trời cao. Sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần, người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử. Nếu che mất ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, có tài mà không được dùng, thì đó không phải là ý trời sinh ra người hiền vậy”.

 ( Ngữ văn 11-tập 1)

1, Đoạn văn trên trích ở trong văn bản nào?

 A. Chiếu cầu hiền. B. Chiếu dời đô

 C. Chiếu Cần Vương. D. Thiên đô chiếu.

 

doc 1 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2027Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút lần II Ngữ Văn - Kì I - Khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN II-KÌ I- K11
 Năm học: 2008-2009
Họ và tên............................ 
Lớp:..........
I/ Trắc nghiệm
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:
 “ Từng nghe nói rằng: Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng ở trên trời cao. Sao sáng ắt chầu về ngôi Bắc Thần, người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử. Nếu che mất ánh sáng, giấu đi vẻ đẹp, có tài mà không được dùng, thì đó không phải là ý trời sinh ra người hiền vậy”.
 ( Ngữ văn 11-tập 1)
1, Đoạn văn trên trích ở trong văn bản nào?
 A. Chiếu cầu hiền. B. Chiếu dời đô
 C. Chiếu Cần Vương. D. Thiên đô chiếu.
2, Tác giả của đoạn văn trên là ai?
 A. Lí Thái Tổ. B. Quang Trung.
 C. Ngô Thì Nhậm. D. Hàm Nghi.
3, Đoạn văn trên thể hiện nội dung gì?
 A. Cách xem thiên văn của người xưa. 
 B. Thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
 C. Mối quan hệ giữa người hiền với thiên tử.
 D. Vai trò của người hiền với đất nước.
4, “ Người hiền” là người như thế nào?
 A. Người có tài B. Người có đức.
 C. Người có tài, có đức. D. Kẻ sĩ nói chung.
5, Đoạn văn trên tác giả sử dụng nghệ thuật gì?
 A. So sánh. B. Ẩn dụ.
 C. Hoán dụ. D. Miêu tả liên tưởng.
6, Trong đoạn văn đó tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến lối sống nào?
 A. Ham chơi, thích hưởng thụ B. Ỷ lại người hiền
 C. Uổng phí tài năng. D. Ở ẩn.
II/ Tự luận
 Cảm nhận của em về đoạn văn trên?
------------------------------------------Hết----------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docKIỂM TRA 15 PHÚT LẦN II.doc