Kì thi khảo sát chất lượng lần I - Năm học: 2010 - 2011 môn: Vật lí 12

Kì thi khảo sát chất lượng lần I - Năm học: 2010 - 2011 môn: Vật lí 12

Câu 1: ( 4điểm ) Phát biểu định nghĩa dao động điều hũa.Viết phương trỡnh của dao động điều hũa và giải thớch cỏc đại lượng trong phương trỡnh.

Câu 2: ( 1,5điểm ) Một con lắc lũxo gồm quả cầu cú khối lượng 400g ,lũ xo cú độ cứng .dao động điều hũa trờn mặt phẳng nằm ngang khụng ma sỏt.

a.Tớnh chu kỡ, tần số dao động của con lắc

b.Cho biên độ dao động của con lắc A= 8cm . Tính năng lượng daođộng của con lắc

Câu 3: ( 2điểm ) Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục xox có li độ thoả mãn phương trình:

 (cm)

a) Tìm biên độ, chu kỳ. pha ban đầu của dao động

b) Tính vận tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí có li độ x = 6 ( cm)

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1298Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kì thi khảo sát chất lượng lần I - Năm học: 2010 - 2011 môn: Vật lí 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
 TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN
 Kè THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I
 NĂM HỌC :2010-2011
Mụn : Vật lớ 12
( Thời gian 60 phỳt khụng kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ I
Cõu 1: ( 4điểm ) Phỏt biểu định nghĩa dao động điều hũa.Viết phương trỡnh của dao động điều hũa và giải thớch cỏc đại lượng trong phương trỡnh.
Cõu 2: ( 1,5điểm ) Một con lắc lũxo gồm quả cầu cú khối lượng 400g ,lũ xo cú độ cứng .dao động điều hũa trờn mặt phẳng nằm ngang khụng ma sỏt.
a.Tớnh chu kỡ, tần số dao động của con lắc
b.Cho biờn độ dao động của con lắc A= 8cm . Tớnh năng lượng daođộng của con lắc
Cõu 3: ( 2điểm ) Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục x’ox có li độ thoả mãn phương trình:
 (cm)
a) Tìm biên độ, chu kỳ. pha ban đầu của dao động
b) Tính vận tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí có li độ x = 6 ( cm)
Cõu 4: ( 2,5điểm ) Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng, cũng tại nơi đó, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì dao động 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì dao động 0,9 (s). Tính T1, T2, l1, l2.
Hết
(Giám thị không giải thích gì thêm)
Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu
Họ và tên : .................... Lớp:
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
 TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN
Kè THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I
NĂM HỌC :2010-2011
Mụn : Vật lớ 12
( Thời gian 60 phỳt khụng kể thời gian giao đề)
ĐỀ SỐ II
Cõu 1: ( 4điểm ) Nờu định nghĩa chu kỳ và tần số của dao động điều hũa. Viết cụng thức tớnh chu kỡ và tần số dao động của con lắc lũ xo.
Cõu 2: ( 1,5điểm ) Một con lắc lũxo gồm quả cầu cú khối lượng 100g.dao động điều hũa với tần số f =5Hz,biờn độ A= 10cm.
a.Tớnh năng lượng dao động của con lắc.
b.Tớnh vận tốc của quả cầu tại vị trớ cõn bằng.
Cõu 3: ( 2điểm ) Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục x’ox có li độ thoả mãn phương trình:
 (cm)
a) Tìm biên độ, chu kỳ. pha ban đầu của dao động
b) Tính vận tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí có li độ x = 3 ( cm)
Cõu 4: ( 2,5điểm) Hai con lắc đơn chiều dài l1, l2 (l1>l2) và có chu kì dao động tương ứng là T1; T2, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng, cũng tại nơi đó, con lắc có chiều dài l1 + l2 , chu kì dao động 1,8s và con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kì dao động 0,9 (s). Tính T1, T2, l1, l2.
Hết
(Giám thị không giải thích gì thêm)
Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu
Họ và tên : .................... Lớp:

Tài liệu đính kèm:

  • dockiemtrali12.doc