Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn

Để tạo ngân hàng câu hỏi quý thầy cô phải tạo thư mục để chứa câu hỏi như

chương 1, chương 2. Trong chương 1, chương 2 có thể chứa thư mục con là bài 1, bài

2. Trong bài 1 và bài 2 có chưa thư mục con là biết, hiểu, vận dung, vận dụng cao. Tùy

theo nhu cầu mà quý thầy cô có thể tạo thư mục với những tên khác nhau

pdf 24 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 7233Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC 
I. Đăng ký: .................................................................................................................................................. 1 
II. Tạo ngân hàng cau hỏi .................................................................................................................... 3 
 1. Tạo thưmục ..................................................................................................................................... 3 
 2. Import câu vào thư mục ............................................................................................................ 4 
 a. Import câu hỏi từ file ..................................................................................... 4 
 b. Tạo từng câu hỏi ........................................................................................... 5 
III. Quản lý đề thi và trộn đề ........................................................................................ 6 
 1. Quản lý đề thi ........................................................................................................ 
 a. Tạo file .doc từ máy tính................................................................................ 6 
 Đề thi có nhóm câu hỏi.................................................................................. 7 
 Đề thi có phần trắc nghiệm và tự luận ........................................................... 9 
 Đề thi môn anh văn ..................................................................................... 10 
 b. Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi ................................................................... 14 
 2. Trộn đề thi ....................................................................................................... 14 
III. Quản lý thi online ................................................................................................ 15 
IV. Chấm trắc nghiệm bằng hình ảnh ......................................................................... 22
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 2 
I. Đăng ký 
Quí thầy cô vào trang web tracnghiemonline.vn tiến hành đăng ký sử dụng như 
sau: 
B1: Quý thầy cô nhấn vào nút Đăng ký tài khoản giáo viên, giao diện xuất hiện như 
sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 3 
B2. Quý thầy cô điền đẩy đủ thông tin Tỉnh, Sở (phòng), Trường, Khối, Môn, Họ và 
tên giáo viên, Số điện thoại (dùng để đăng nhập vào chương trình), Mât khẩu và Nhập 
lại mât khẩu. Quý thầy cô bấm vào nút đăng ký. 
B3. Khi đăng ký thành công quý thầy cô tiếp tục dùng tài khoản là số di động và mật 
khẩu vừa mới đăng nhập vào chương trình như sau: 
Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, quý thầy cô có thể gửi email hoặc gọi điện trực tiếp 
- Email: loc@prosoft.com.vn 
- Điện thoại: 0963250603 
II. Tạo Ngân hàng câu hỏi: 
Để tạo ngân hàng câu hỏi quý thầy cô phải tạo thư mục để chứa câu hỏi như 
chương 1, chương 2. Trong chương 1, chương 2 có thể chứa thư mục con là bài 1, bài 
2. Trong bài 1 và bài 2 có chưa thư mục con là biết, hiểu, vận dung, vận dụng cao. Tùy 
theo nhu cầu mà quý thầy cô có thể tạo thư mục với những tên khác nhau. 
1. Tạo thư mục: 
Bấm vào menu Ngân hàng câu hỏi, giao diện xuất hiện: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 4 
 Quý thầy cố tiếp chọn thư mục gốc và bấm chuột phải hiện lên bảng con chứa 
các thông tin sau: Tạo thư mục, sửa tên thư mục và thêm câu hỏi cho thư mục. Thầy cô 
chọn Tạo thư mục và xuất hiện bảng như sau: 
 Điền tên thư mục muốn tạo và bấm nút lưu, tiếp tục tạo thư mục khác tương tự. 
2. Import câu hỏi vào thư mục: 
Cũng tại thư mục mà quý thầy cô muốn thêm câu hỏi, bấm chuột phải tại thư 
mục hiện lên bảng con và chọn menu thêm câu hỏi cho thư mục.Giao diện xuất hiện 
như sau: 
Có 2 cách để thêm câu hỏi vào thư mục: Import câu hỏi có sẳn từ file word và 
tạo từng câu hỏi. 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 5 
a. Import câu hỏi từ file: 
Để import câu hỏi từ file, quý thầy cô phải soạn file word đúng quy cách sau 
đây: 
* Phần đặt thứ tự câu 
 Câu 1: 
 Câu 2: 
 Nếu là anh văn có thể là question 1: 
 Chú ý: dấu chấm “:” phải gõ sát với các ký hiệu câu 1:, Câu 2:, sau 2 chấm là 
một khoảng trắng, rồi đến nội dung câu hỏi. 
* Phần các lựa chọn 
Nhập theo dạng 
A. 
B. 
C. 
D. 
Chú ý: dấu chấm “.” phải gõ sát với các ký hiệu A,B,C,D. Ký hiệu A,B,C,D phải 
viết hoa. Sau dấu chấm là một khoảng trắng sau đó nội dung đáp án. 
* Phần đáp án 
 - Nội dung đáp án A dùng làm đáp. Nếu nội dung đáp án khác là đáp án của 
câu hỏi quý thầy cô copy nội dung đó lên Nội dung đáp án 1. Nếu copy không 
thuận tiện quý thầy cô có thể import vào chương trình rồi sửa đáp án đúng cho 
câu hỏi. 
 Ví dụ soạn một câu hỏi mẫu: 
Câu 1: Trong một CSDL, các bản ghi của một tệp dữ liệu có tính chất: 
A. Có thể khác nhau cả cấu trúc lẫn kích thước 
B. Có kích thước giống nhau nhưng có thể có cấu trúc khác nhau 
C. Kích thước và cấu trúc giống nhau 
D. Có thể có kích thước khác nhau nhưng có cấu trúc giống nhau 
Câu 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là một ngôn ngữ không cho phép 
A. Thao tác trên các đối tượng của CSDL 
B. Định nghĩa các đối tượng được lưu trữ trong CSDL 
C. Truy vấn CSDL 
D. Hỏi đáp CSDL 
Sau khi soạn câu theo mẫu và tiến hành import như sau: Quý thầy cô chọn menu 
1. Import câu hỏi từ file, chọn tải câu hỏi .doc từ máy tính (chương trình chỉ hỗ trờ file 
word .doc nếu là docx thì vào office 2007, office 2010 save as thành đuôi .doc). 
Quý thầy cô tiếp tục chọn đường dẫn đến thư mục chưa câu hỏi và bấm nút open giao 
diện thông báo kết quả import: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 6 
 Quý thầy cô tiếp tục bấm nút OK và Bấm lưu câu hỏi vào thư mục bên dưới. 
 b. Tạo từng câu hỏi: 
 Quý thầy cô chọn menu Tạo từng câu hỏi và xuất hiện giao diện như hình 
bên dưới và soạn nội dung câu hỏi và đáp án, khi soạn xong bấm vào nút lưu 
câu hỏi vào thu mục 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 7 
III. Quản lý đề thi và trộn đề: 
1. Quản lý đề thi: 
Có 2 cách tạo một đề thi: Tạo từ đề có sẳn (file word) và tạo đề từ ngân hàng 
câu hỏi. 
a. Tạo file .doc từ máy tính: 
Quý thầy cô chọn menu 2. Quản lý đề thi và trộn đề thi, tiếp tục chọn Tải đề 
thi .doc từ máy tính giao diện như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 8 
 Trước khi import đề thi quy thầy cô phải soạn đề đúng mẫu như sau: 
Để import đề từ file, quý thầy cô phải soạn file word đúng quy cách sau đây: 
* Phần đặt thứ tự câu 
 Câu 1: 
 Câu 2: 
 Nếu là anh văn có thể là question 1: 
 Chú ý: dấu chấm “:” phải gõ sát với các ký hiệu câu 1:, Câu 2:, sau 2 chấm lã 
một khoảng trắng, rồi đến nội dung câu hỏi. 
* Phần các lựa chọn 
Nhập theo dạng 
A. 
B. 
C. 
D. 
Chú ý: dấu chấm “.” phải gõ sát với các ký hiệu A,B,C,D. Ký hiệu A,B,C,D phải 
viết hoa. Sau dấu chấm là một khoảng trắng sau đó nội dung đáp án. 
* Phần đáp án 
 - Nội dung đáp án A dùng làm đáp. Nếu nội dung đáp án khác là đáp án của 
câu hỏi quý thầy cô copy nội dung đó lên Nội dung đáp án 1. Nếu copy không 
thuận tiện quý thầy cô có thể import vào chương trình rồi chọn đáp án đúng cho 
câu hỏi. 
 Ví dụ soạn một đề theo mẫu: 
Câu 1: Cho các chất : axit aminoaxêtic , anilin, alanin, mêtylamin. Số chất có tính chất 
lưỡng tính: 
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 
Câu 2: Cho chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 
M, khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam 
một ancol. Công thức của X là: 
A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH=CH2 
C. CH2=CHCOOCH3 D. C2H5COOCH3 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 9 
Sau khi soạn đề theo mẫu và tiến hành import như sau: Quý thầy cô chọn menu 1. 
Import câu hỏi từ file, chọn tải câu hỏi .doc từ máy tính (chương trình chỉ hỗ trờ file 
word .doc nếu là docx thì vào office 2007, office 2010 save as thành đuôi .doc). 
+ Đề thi có nhóm câu hỏi: Trong một đề thi, có thể chia ra làm nhiều phần mỗi phần 
dều có chứa các câu hỏi trong đó. Mỗi phần như vậy gọi là một nhóm. Mỗi nhóm 
trong đề thi có một tiêu đề nhóm. Quy ước ký hiệu đặt tên nhóm trong đề thi chuẩn bị 
trên word như sau: !!Tiêu đề nhóm. Nếu trong nhóm câu hỏi tiếp tục có nhóm con thì 
đặt {} trước tiêu đề nhóm con. 
Đề mẫu như sau: 
 !!PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1: Cho các chất : axit aminoaxêtic , anilin, alanin, mêtylamin. Số chất có tính chất 
lưỡng tính: 
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 
Câu 2: Cho chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 
M, khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam 
một ancol. Công thức của X là: 
A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH=CH2 
C. CH2=CHCOOCH3 D. C2H5COOCH3 
Câu 3: Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch bạc nitrat 4%. 
Khi lấy vật ra thì lượng bạc nitrat trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau 
phản ứng: 
A. 12,76 g B. 10,76 g C. 19,44 g D. 11,76 g 
Câu 4: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhóm anđehit người ta cho 
glucozơ phản úng với : 
A. Dung dịch NaOH. B. Kim loại Na 
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường D. AgNO3 trong dung dịch NH3 đun 
nóng 
Câu 5: Polime bị thuỷ phân cho  - aminoaxit là: 
A. polisaccarit B. nilon – 6,6 C. polipeptit D. poliêtylen 
Câu 6: Dãy các chất nào sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang 
phải ? 
A. HCOOCH3, CH3CH2OH, CH3COOH B. CH3CH2OH, CH3COOH, 
HCOOCH3 
C. CH3COOH, CH3CH2OH, HCOOCH3 D. CH3COOH, HCOOCH3, 
CH3CH2OH. 
Câu 7: Chất thuộc loại đisaccarit: 
A. glucozơ B. xenlulozơ C. fructozơ D. saccarozơ 
Câu 8: Cho ba dung dịch: CH3NH2 , H2NCH2COOH , CH3COOH, để phân biệt ba 
dung dịch này ta có thể dùng: 
A. quỳ tím B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Dung dịch 
Br2 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 10 
Câu 9: Cho 4,32 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được 1,792 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lương muối khan 
thu được khi làm bay hơi dung dịch X là 
A. 13,04 gam B. 26,64 gam C. 17,76 gam D. 27,84 gam 
!!PHẦN RIÊNG (Tự chọn): Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần A hoặc B 
 {}Theo chương trình Chuẩn 
Câu 10: Chất có phản ứng thuỷ phân và phản ứng màu với iốt là: 
A. Tinh bột B. Fructozơ C. Xenlulozơ D. Saccarozơ 
Câu 11: Chất tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím là: 
A. Ala-Gly B. Val-Gly C. Gly-Ala. D. Ala-Gly-Val 
Câu 12: Thuỷ phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch KOH (vừa đủ) thu 
được 1 mol glixêrol và 
{}Theo chương trình Nâng cao 
Câu 13: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc  - aminoaxit khác nhau? 
A. 3 chất B. 6 chất C. 5 chất D. 8 chất 
Câu 14: Trong quá trình  ...  instead of doing nothing at weekends. I was happy staying at home, so I wasn't 
to keen at first. I'm really glad I decided to come, though." 
 Their teacher, Philippe, says, "It's great fun. Children pay attention and remember 
things better than adults, although the kitchen isn't always as tidy when they are 
cooking! As adults, we're always learning more about fooD. If parents interest their 
children in cooking while they are young, they will have enough skills to make food 
for themselves when they leave home." 
Câu 16: Which of the followings is NOT true according to the passage? 
A. The children always keep the kitchen tidy when they are cooking. 
B. The children attending the course are between ten and fifteen years old. 
C. Flora has difficulty in preparing onions. 
D. The children enjoy learning how to make food. 
Câu 17: What can a reader find out from this text? 
A. which dishes students prefer to cook on the course B. 
how much one lesson costs 
C. why the classes are so successful D. when the next classes begin 
Câu 18: Why did Flora join the course? 
A. She felt bored at weekends, with nothing to do. B. 
She wanted to learn to cook a big meal. 
C. Her mother wanted her to develop an interest. D. Her friends persuaded her to 
do it. 
Câu 19: What is the writer trying to do in the text? 
A. explain why parents want to learn more about cooking 
B. advertise schools that teach people how to cook 
C. warn parents not to expect too much from their children 
D. describe how some children spend their spare time 
Câu 20: What does Philippe say about his young students? 
A. They keep the kitchen cleaner than adults do. 
B. They have a good memory but don't always listen. 
C. They will be confident about cooking in the future. 
D. They teach their parents what they have learnt in class. 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose 
underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following 
questions. 
Câu 21: A. interview B. find C. life D. provide 
Câu 22: A. played B. suggested C. needed D. wanted 
Câu 23: A. concentrates B. brings C. interviews D. shows 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 15 
Câu 24: A. mystery B. psychology C. primary D. compulsory 
Câu 25: A. each B. choice C. achieve D. chemistry 
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 
indicate the correct word for each of the blanks from 26 to 30. 
 Most Australian schools use modern education methods within a ...(26)... education 
framework. Children wear a school uniform...(27)... is individual to their school. There 
are also a few schools which follow a particular educational philosophy, such as 
Steiner or Montessori. 
 There are Special Needs schools and special education programs within mainstream 
schools for disabled children, or children with other specific needs. 
 Schools often use remedial and extension classes or other appoaches to ...(28)... the 
needs of students with different levels of abilities, Some schools offer specialized 
programs in areas such as sport, the arts, or academia, for children who are gifted or 
talented. 
There is a range of Boarding schools at Primary and Secondary level in the Private 
school sector throughout Australia. There ...(29)... a few Secondary boarding schools, 
or accommodation, in the Government sector, in some States - mainly for students 
from remote and rural areas. International students can study in schools ...(30)... 
Australia. 
Câu 26: A. traditional B. traditionally C. traditionary D. tradition 
Câu 27: A. what B. who C. that D. which 
Câu 28: A. see B. observe C. watch 
D. meet 
Câu 29: A. is B. are C. were 
D. was 
Câu 30: A. at B. to C. on D. in 
 Sau khi tạo đề thi xong tiến hành import vào như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 16 
Quý thầy cô chọn menu Tải đề thi (.doc) từ máy tính nếu là môn anh văn thì chọn Là 
Môn anh văn, không phải thì chọn là không phải. Tiếp tục bấm nút lưu đề thi và đặt 
tên. 
b. Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi: 
Quý thầy bấm nút Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi giao diện như sau: 
 Quý thầy cô chọn thư mục cần lấy câu hỏi và bấm nút số câu hỏi lấy ra hoặc có thể 
chọn những câu hỏi bên phải bằng cách check chọn từ câu. Sau khi lấy số lượng cần 
lấy và bấm nút lưu đề thi. Quí thầy cô có thể chỉnh nội dung câu hỏi, nội dung đáp an 
và đáp án cô định tiến hành như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 17 
Quý thầy cô chọn menu Quản lý đề và trộn đề thi, chọn đề thi và bấm vào câu hỏi sẽ 
hiện ra các phương án trả lời. Tại đây quý thầy cô có thể sửa lại đáp án đúng còn muốn 
chỉnh sửa nội dung phương án trả lời và đáp án cố định thì chọn chỉnh sửa. 
2. Trộn đề thi: 
Khi đã tạo đề thi quý thầy cô có thể trộn thành nhiều đề như sau: 
 Quý thầy cô chọn tiếp tục chọn menu Quản lý đề và trộn đề thi, chọn menu Trôn 
đề chọn đề cần trộn, check vào các ô vuông bên phải để đảo câu hỏi khi trộn (mặc định 
đã check). Tiếp tục nhập vào số lượng đề cần tạo và bấm nút Trộn đề và Tải file. 
III. Quản lý thi online: 
Khi quý thầy cô đã tạo đề xong và trộn đề in ra giấy cho học sinh làm. Ngoài ra, 
quý thầy cô cho học sinh làm bài thi online trên máy tính để bàn, laptop, Ipad và điện 
thoại di dộng có kết nối internet. Thuận lợi của thi online là học sinh có thể thi mọi 
nơi, mọi lúc và chương trình tự động chấm điểm và có đủ các loại thông kê. Ttrong đó 
có thống kê từ đề góc là số lượng học sinh làm đúng ở từng câu là bao nhiêu. Thuận 
lợi của thi online là học sinh có thể rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm và ôn lại những 
kiến thức đã học. 
Để thực hiện cho học sinh thi online quý thầy cô thực hiện các bước sau: 
B1. Quý thầy cô bấm vèo menu 3. Quản lý thi online, chọn 1. Danh sách kỳ thi, 
đặt tên kỳ thi, ghi chú nếu có và bấm nút lưu, lập tức tên kỳ thi quý thầy cô dừa tạo sẻ 
có trong danh sách bên dưới và chương trình sẽ tạo ra một mã tham gia kỳ thi để quý 
thầy cô cung cấp cho học sinh thi online. 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 18 
 B2. Thầy cô import danh sách học sinh vào để thi online, chọn Quản lý thi 
online, chọn tên kỳ thi, chọn danh sách học sinh. Tiếp tục tải file mẫu excel, quý thầy 
cô copy danh sách học sinh vào mẫu này và lưu. Tiếp theo quý thầy cô chọn nhập từ 
file excel, chọn đến nơi mà quý thầy cô lưu file mẫu excel, khi import vào thì chương 
trình tự động tạo cho mỗi học sinh mã đăng nhập nhanh để đăng nhập vào thi online. 
B3. Chọn môn thi cho kỳ thi: Quý thầy cô chọn môn thi cho kỳ thi thực hiện 
như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 19 
 Quý thầy cô chọn tên kỳ thi, đặt tên môn thi, thời gian bắt đầu và kết thúc của 
kỳ thi và các thông tin khác. 
 B4. Xem kết quả thi và thông kê: 
 * Hướng dẫn học sinh đăng nhập để thi: Có 2 cách 
Cách 1: Khi tạo đề thi chọ học sinh thì chương trình sẽ tự động tạo ta mã kỳ thi đã 
hướng dẫn ở phần tạo thi online, quý thầy cô copy mã đó cung cấp cho tất cả học sinh. 
Cách đăng nhập này giáo viên sẽ không cần import danh sách học sinh ở bước quản lý 
thi online, học sinh sẽ đăng ký. Với cách thi này thường áp dụng cho mọi người thi và 
thi thử. 
 Học sinh đăng nhập như sau: Trước tiên vào trang tracnghiemonline.vn giao diện 
xuât hiện như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 20 
Học sinh chọn Đăng ký tài khoản học sinh và tiếp tục xuất hiện giao diện 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 21 
 Hoc sinh điền vào mã tham gia do giáo viên cấp, điền đầy đủ thông tin và 
bấm nút đăng ký. Chú ý tài khoản đăng ký này học sinh có thể sử dụng cho các kỳ thi 
sau, không cần phải tạo lại tài khoản. Sau khi đăng ký tiến hành đăng nhập để thi như 
sau: vào trang tracnghiemonline.vn giao diện xuât hiện 
Học sinh điền số điện thoại hoặc tên đăng nhập khi tào tài khoản và mật khẩu. 
Giao diện thi online như sau: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 22 
 Học sinh có thể thêm kỳ thi và bấm nút vào thi và giao diện thi xuất 
hiện:
Cách 2: Đăng bằng mã đăng nhập nhanh với cách thi này giáo viên sẽ import danh 
sách học sinh khi tạo kỳ thi, và chương trình sẽ tạo ra cho mỗi học sinh mã khác nhau 
với cach thi này thuận lợi áp dụng cho các kỳ thi thật. Cách đăng nhập như sau: 
IV. Chấm trắc nghiệm bằng hình ảnh: 
 Khi quý thầy cô đã tạo đề xong và trộn đề in ra giấy cho học sinh làm, thầy cô 
có thể chấm bài của học sinh thủ công sẽ rất mất thời gian, chương trình hỗ trợ quý 
thầy cô có chấm bài bằng hình ảnh từ máy scan hoặc chụp bằng điện thoại di động. 
Tiến hành như sau: 
 Quý thầy cô chọn menu 4. Chấm trắc nghiệm bằng hình ảnh, chọn 1. Danh sách 
mẫu chọn mẫu Scan nếu thầy cô có máy scan, chọn mẫu phone là chụp bằng di động 
smarthphone. Đối với mẫu phone là giấy A5 để chụp bằng di dộng dể dàng hơn. Thầy 
cô in và copy mẫu này cho học sinh làm. Chú ý học sinh tô phải đậm và đầy ô máy sẽ 
chấm chính xác 100%. 
 Sau khi đã có hình ảnh bài làm của học sinh, quý thầy cô tiếp tục chọn menu 
Tạo đợt chấm như hình bên dưới: 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 23 
 Nếu muốn chương trình in kết quả kèm theo tên học sinh thì quý thầy cô Nhập 
danh sách họ sinh cho Tên đợt chấm, nhập đáp an cho đợt chấm. Chú ý chọn mẫu 
chấm phải đúng với mẫu mà học sinh làm.Nhập danh sách học sinh nêu 
 Quý thầy cô tiếp tục chọn menu Chấm và xem kết quả như sau: 
 Quý thầy cô chọn Tải bài chấm, chọn thư mục chứa ảnh mà quý thầy cô lưu 
hình bài làm của học sinh. Chú ý file ảnh phải có đuôi jpg, ảnh scan hay chụp phải 
đảm bảo bảo còn đủ 4 góc nhận dạng. Khi đã tải bài hoàn tất quý thầy cô tiếp tục chọn 
mục Chấm bài như hình sau: 
 Quý thầy cô bấm nút thống kê và xem kết quả 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tracnghiemonline.vn 
Công ty TNHH một thành viên Prosoft 24 
Chú ý: Ban nên chụp ảnh vào ban ngày, nơi đủ ánh sáng tự nhiên. Không nên chụp 
vào ban đêm sẽ bị khuất ánh đèn, ảnh sẽ bị gốc tối, góc sáng không chấm được. 
Dùng 2 thanh chắn 
để tấn giữ bài làm 
Dùng giá đỡ để kẹp cố 
định điện thoại. 
Căn chỉnh sao cho 
camera sau của điện 
thoại chụp đủ 4 hình 
chữ nhật định vị ở 4 
góc. Không chụp ra 
ngoài tờ giấy làm bài 
Trong VietTest, chọn chế độ chụp hình 
tự động, thiết lập chu kỳ chụp khoản 3 
giây 
Khi phần mềm chụp một ảnh, nó sẽ phát 
ra một âm thanh (xẹt) để báo hiệu. 
Bạn hãy bỏ bài làm tiếp theo đè lên bài 
làm trước đó để chụp tiếp 
1 
2 
3 
4 
HƯỚNG DẪN CHỤP HÌNH ĐỂ CHẤM TRẮC 
NGHIỆM BẰNG PHẦN MỀM VIETTEST 
+ Tốc độ chụp : 
40 bài / phút 
+ Tốc độ chấm : 
4000 bài / phút 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfGiao_an_tong_hop.pdf