Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 47: Suất điện động cảm ứng

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 47: Suất điện động cảm ứng

1. Mục tiêu

a. Về kiến thức

 - Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng.

- Phát biểu được nội dung định luật Faraday và viết được công thức tính suất điện động cảm ứng

- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

b. Về kĩ năng

 - Vận dụng được các kiến thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giản

c. Về thái độ

- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi

- Có hứng thú học tập bộ môn

2. Chuẩn bị của GV và HS

 a. Chuẩn bị của GV

- Một số thí nghiệm về suất điện động cảm ứng

 b. Chuẩn bị của HS

 

docx 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2318Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 47: Suất điện động cảm ứng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/02/2010
Ngày dạy : 05/02/2010 
Ngày dạy : 05/02/2010 
Dạy lớp: 11A1, 11A2
Dạy lớp: 11A3, 11A4
Tiết 47: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
1. Mục tiêu
a. Về kiến thức
	- Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng.
- Phát biểu được nội dung định luật Faraday và viết được công thức tính suất điện động cảm ứng 
- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
b. Về kĩ năng
	- Vận dụng được các kiến thức đã học để tính được suất điện động cảm ứng trong một số trường hợp đơn giản
c. Về thái độ
- Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi
- Có hứng thú học tập bộ môn
2. Chuẩn bị của GV và HS
 	a. Chuẩn bị của GV
- Một số thí nghiệm về suất điện động cảm ứng 
 	b. Chuẩn bị của HS
- Ôn tập suất điện động của nguồn điện 
3.Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (1 phút)
	- Kiểm tra bài cũ: tiến hành trong quá trình dạy bài mới
	- Đặt vấn đề: Trong các bài trước chúng ta đã được học về hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng chủ yếu về mặt định tính. Vậy về mặt định lượng cường độ dòng điện chạy trong mạch được tính như thế nào 
b. Dạy bài mới
Hoạt động 1 (20 Phút): Tìm hiểu suất điện động cảm ứng trong mạch kín
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Giới thiệu nội dung tiết học
- Cho HS đọc mục I.1 Sgk
? Khi nào có dòng điện cảm ứng trong mạch kín?
? Trong mạch có dòng điện, chúng ta chứng tỏ 
- Theo dõi
- Đọc Sgk
TL:Khi có biến thiên từ thông qua mạch.
- Chứng tỏ tồn tại một nguồn điện à suất điện 
I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín
1. Định nghĩa
được điều gì?
? Vậy suất điện động cảm ứng là gì
? Trả lời C1
- Quan sát, hướng dẫn HS yếu kém
?Nêu kết quả
- Chinh xác hoá đáp án C1
? Độ lớn của suất điện động cảm ứng có liên hệ như thế nào với tốc độ biến thiên từ thông
- Cho HS đọc SGK phần I.2, chú ý cách thiết lập.
? Lực lạ là lực nào
? Làm thế nào để xác định mối quan hệ giữa công cản và suất điện động cảm ứng 
? Biểu thức của suất điện động cảm ứng
? Hãy phát biểu định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng
? Trả lời C2
- Quan sát, hướng dẫn HS yếu kém
? Nêu đáp án C2
động.
TL: ....
- Thảo luận theo nhóm, trả lời C1
- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ xung
- Ghi nhớ
- Tiếp nhận vấn đề
- Nghiên cứu Sgk
TL: Lực lạ là lực từ tác dụng lên mạch kín.
? Áp dụng ĐLBT để xác định mối liên hệ giữa công cản & suất điện động cảm ứng.
TL: .....
- Nêu nội dung định luật
- Thảo luận theo nhóm, trả lời C2
TL: Đơn vị của vế thứ 2
Wbs = Tm2s = NAm.m2s = JA.s = JC = V
- Định nghĩa: Sgk – T149
2. Định luật Faraday
- Định luật: Sgk – T150
(24.3)
Nếu chỉ xét độ lớn: 
(24.4)
Với tốc độ biến thiên của từ thông.
Hoạt động 2 (13 Phút): Tìm hiểu mối quan hệ giữa SĐĐ cảm ứng và định luật Lentz.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
? Dấu (-) trong biểu thức (24.3) cho chúng ta biết 
TL: Dấu (-) trong biểu thức (24.3) là phù hợp với ĐL 
II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Lentz.
điều gì 
? Vậy khi từ thông tăng thì sao
? Khi từ thông giảm thì như thế nào 
? Trả lời C3
Lentz. Từ đó chúng ta phải chọn chiều pháp tuyến (+)
TL: Khi tăng thì chiều của suất điện động cảm ứng ngược với chiều của mạch.
TL: Khi giảm thì chiều của suất điện động cảm ứng cùng với chiều của mạch.
TL: (a) Φ tăng, dòng điện chạy theo chiều âm, (b) Φ giảm, dòng điện chạy theo chiều dương
- Dấu (-) trong biểu thức (1) là phù hợp với ĐL Lentz. Từ đó chúng ta phải chọn chiều pháp tuyến (+)
- Khi tăng thì chiều của sđđ cảm ứng ngược với chiều của mạch.
- Khi giảm thì chiều của sđđ cảm ứng cùng với chiều của mạch.
Hoạt động 3 (7 Phút): Tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Cho học sinh đọc mục III Sgk
- Phân tích để hs nhận rõ bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ và sự chuyển hóa năng lượng.
? Lấy ví dụ
- Đọc SGK
- Ghi nhận
- Lấy vài ví dụ cụ thể trong thực tế.
III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
c. Củng cố, luyện tập (3 phút)
	? Nêu nội dung chính, cần nhớ trong bài
	GV: đánh giá giờ học, nhấn mạnh kiến thức trong bài
d. Hướng dẫn học bài ở nhà ( 1 phút)
- Ôn tập lí thuyết
- Làm bài tập Sgk + Sbt
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
- Tiết sau: Tự cảm

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiết 47.docx