Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ trường của dòng điện

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ trường của dòng điện

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Củng cố về hướng và độ lớn của từ trường dịng điện trong các mạch có hình dạng khc nhau.

- Củng cố về tương tác từ giữa các dịng điện.

2. Kĩ năng :

- Giải các bài tập xác định hướng và độ lớn của từ trường dịng điện tại một điểm.

- Xác định lực từ tương tác giữa các dịng điện.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Cc bi tập trang 54 sbt.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập nói trên theo yêu cầu của giáo viên.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Kiểm tra bài cũ :

- Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dịng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Viết biểu thức tính cảm ứng từ: tại một điểm gần dịng điện thẳng rất dài, tại tâm của vịng dy trịn mang dịng điện, tại một điểm trong lịng ống dy hình trụ mang dịng điện?

3. Phương pháp và nội dung bài giảng :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1092Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Từ trường của dòng điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN
G A tự chọn-tuần 22
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố về hướng và độ lớn của từ trường dịng điện trong các mạch cĩ hình dạng khác nhau.
Củng cố về tương tác từ giữa các dịng điện.
Kĩ năng :
Giải các bài tập xác định hướng và độ lớn của từ trường dịng điện tại một điểm.
Xác định lực từ tương tác giữa các dịng điện.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Các bài tập trang 54 sbt.
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập nĩi trên theo yêu cầu của giáo viên.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dịng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Viết biểu thức tính cảm ứng từ: tại một điểm gần dịng điện thẳng rất dài, tại tâm của vịng dây trịn mang dịng điện, tại một điểm trong lịng ống dây hình trụ mang dịng điện?
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
18’
20’
- Tĩm tắt bài tốn và vẽ hình.
Xác định tại M?
I1
 I2
M
 P	Q
a, xđ tại những điểm cách đều I1 và I2 một khoảng 
b, Tìm quỹ tích những điểm cĩ 
M
I2
I1
I
II
III
IV
- Quan sát hình vẽ.
- Thảo luận nhĩm để xác định phương, chiều, độ lớn các véc tơ và tại M
- Đại diện nhĩm lên bảng vẽ các véc tơ ; và 
- Tính độ lớn của B1 và B2.
- Tính độ lớn của 
- Quan sát hình vẽ.
- Thảo luận nhĩm để xác định phương, chiều, độ lớn các véc tơ và tại M
- Đại diện nhĩm lên bảng vẽ các véc tơ ; tại các gĩc vuơng I ; II ; III ; IV
- Xác định tại các gĩc vuơng nào cịn tại các gĩc vuơng nào 
- Tính độ lớn của tại các gĩc vuơng trên
- Tìm quỹ tích nhưỡng điểm cĩ .
I – BÀI TẬP TRANG 54 SBT
Bài (21.6):
Theo quy tắc nắm tay phải ta xác định được véc tơ //và //. Cĩ độ lớn:
Theo nguyên lí chồng chất từ trường ta cĩ:
Vì nên cĩ độ lớn:
Bài (21.7):
a, Gọi M là điểm cách đều I1 và I2 một đoạn bằng 4 cm thì tại M ta cĩ:
Theo quy tắc nắm tay phải ta xác định được tại các gĩc vuơng I và III thì mà nên và cĩ độ lớn:
Cịn tại các gĩc vuơng II và IV thì nên và cĩ độ lớn:
b, Những điểm cĩ phải nằm trong các gĩc vuơng I và III vì ở đĩ cĩ đồng thời thỏa mãn:
Quỹ tích những điểm này sẽ nằm trên đường thẳng và trừ điểm O.
củng cố :
Phương pháp xác định lực từ tương tác giữa hai dây dẫn song song đặt cách nhau một khoảng r trong chân khơng mang các dịng điện I1 và I2:
+ Phương và chiều của theo quy tắc nắm tay phải.
+ Phương và chiều của theo quy tắc bàn tay trái
+ Độ lớn của tính theo cơng thức 
Dặn lớp :
Xem lại các bài tập đã giải và chuẩn bị bài mới.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 22 Từ trường của dòng điện.doc