Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 36 - Bài 18: Thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 36 - Bài 18: Thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

1. Mục tiêu

a. Về kiến thức

- Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn & giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.

- Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn thông qua việc khảo sát & vẽ đồ thị I = f(U) biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua điôt bán dẫn vào độ lớn và chiều của hiệu điện thế U đặt vào hai cực của điôt. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.

b. Về kĩ năng

- Biết các lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện (nguồn điện, đồng hồ đa năng, ), các linh kiện điện (điện trở, biến trở, ) thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán

- Biết cách đo & ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn

 

docx 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 5515Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 36 - Bài 18: Thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/01/2010
Ngày dạy : 25/01/2010 
Ngày dạy : 25/01/2010 
Dạy lớp: 11A1, 11A2
Dạy lớp: 11A3, 11A4
Tiết 36 Bài 18: THỰC HÀNH
KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN
VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO
1. Mục tiêu
a. Về kiến thức
- Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn & giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.
- Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn thông qua việc khảo sát & vẽ đồ thị I = f(U) biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua điôt bán dẫn vào độ lớn và chiều của hiệu điện thế U đặt vào hai cực của điôt. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.
b. Về kĩ năng
- Biết các lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện (nguồn điện, đồng hồ đa năng,), các linh kiện điện (điện trở, biến trở,) thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán 
- Biết cách đo & ghi kết quả đo để lập bảng số liệu hoặc vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn 
c. Về thái độ
- Có hứng thú học tập bộ môn
- Có tính cẩn thận, kiên trì trong khi sử dụng thiết bị và khi tiến hành thí nghiệm
2. Chuẩn bị của GV và HS
 	a. Chuẩn bị của GV
- Phổ biến trước những nội dung cấn chuẩn bị trước buổi thực hành
- Kiểm tra hoạt động của các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho bài thực hành. Tiến hành thí nghiệm khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
- Rút king nghiệm về phương pháp và kĩ thuật đo để có thể hướng dẫn HS thực hiện tốt nội dung của bài thực hành. 
- Chú ý nhắc HS các quy tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng điện 
 	b. Chuẩn bị của HS
- Đọc kĩ nội dung bài thực hành để hiểu được:
+ Cơ sở lí thuyết của phương pháp khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn
+ Cơ sở lí thuyết của phương pháp khảo sát đặc tính khuếch đại dòng của tranzito
+ Cách sử dụng các dụng cụ đo điện, nguồn điện, ....
- Mẫu báo cáo thí nghiệm
3.Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (1 phút)
	- Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình dạy bài mới 
	- Đặt vấn đề: Các loại linh kiện bán dãn có đặc tính khác nhau, tuỳ thuộc vào số lượng và đặc tính của các lớp chuyển tiếp p – n được hình thành trong mỗi linh kiện. Những đặc tính của đi ốt và tranzito như thế nào? Những đạc tính này xẽ được khảo sát trong thí nghiệm dưới đây
b. Dạy bài mới
Hoạt động 1 (7 Phút): Khảo sát mục đích, dụng cụ thí nghiệm khảo sát chỉnh lưu của điốt bán dẫn 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Giới thiệu nội dung bài thực hành
? Nêu mục đích thí nghiệm
? Ta cần những dụng cụ thí nghiệm nào 
- Giới thiệu với HS từng loại dụng cụ thí nghiệm và cách sử dụng
- Lưu ý HS an toàn điện khi tiến hành bài thí nghiệm
- Ghi nhớ
TL: khảo sát đặc tính chỉnh lưu và vẽ đặc tuyến Vôn – Ampe
TL: ....
- Theo dõi dụng cụ và ghi nhớ cách sử dụng
- Theo dõi + ghi nhớ
A. Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi ốt bán dẫn
I. Mục đích thí nghiệm
II. Dụng cụ thí nghiệm
Hoạt động 2 (9 Phút): Tìm hiểu cơ sở lí thuyết và giới thiệu dụng cụ đo
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
? Đi ốt bán dẫn được cấu tạo như thế nào
? Nêu cơ sở lí thuyết của phép đo
- Chính xác hoá cơ sở lí thuyết 
? Trả lời câu C1
TL: Là một lớp chuyển tiếp p – n
TL: ....
- Ghi nhớ
TL: Chiều thuận hướng từ A sang K (từ p sang n)
III. Cơ sở lí thuyết
- Giới thiệu đồng hồ đo điện đa năng (hai loại đồng hồ)
? Trả lời C2
- Chính xác hoá và lưu ý HS khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng
- Theo dõi + ghi nhớ cách sử dụng
TL: ...
- Ghi nhớ
IV: Giới thiệu dụng cụ đo
Hoạt động 3 (13Phút): Tiến hành thí nghiệm
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Tiến hành lắp mạch điện trong hia trường hợp và tiến hành đo với 5 giá trị
- Phát đò thí nghiệm cho HS và yêu cầu HS lắp giáp thí nghiệm
- Quan sát, hướng dẫn HS
- Kiểm tra lại mạch điện của HS
- Quan sát, hướng dẫn các nhóm
- Yêu cầu các nhóm thu dọn dụng cụ khi tiến hành xong
- Quan sát GV tiến hành thí nghiệm + ghi nhớ
- Nhận đồ thí nghiệm theo nhóm và tiến hành lắp mạch điện 
- Báo cáo GV khi lắp xong mạch điện 
- Tiến hành đo các thông số
- Báo cáo GV khi tiến hành xong thí nghiệm
- Thu dọn dụng cụ thí nghiệm
V. Tiến hành thí nghiệm
1. Khảo sát dòng điện thuận chạy qua đi ốt
2. Khảo sát dòng điện ngược chạy qua đi ốt
Hoạt động 4 (10 Phút): Hoàn thành báo cáo thí nghiệm
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
- Quan sát hướng dẫn HS báo viết báo cáo
- Viết báo cáo thí nghiệm theo mẫu 
- Nộp báo cáo thí nghiệm
c. Củng cố, luyện tập (4 phút)
	? Khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng ta cần lưu ý điều gì
	? Kết luận về đặc tính chỉnh lưu của đi ốt
	GV: Đánh giá giờ thực hành
d. Hướng dẫn học bài ở nhà ( 1 phút)
	- Ôn tập lí thuyết
	- Chuẩn bị mẫu báo cáo 
	- Tiết sau: Thực hành (tiếp)

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiết 36.docx