Giáo án Vật lí 11 - Bài 8: Điện năng, công suất điện

Giáo án Vật lí 11 - Bài 8: Điện năng, công suất điện

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trình bày được công thức điện năng tiêu thụ đoạn mạch, công suất điện, định luật Jun-Lenz, công suất tỏa nhiệt của vật dẫn, công và công suất của nguồn điện.

2. Kỹ năng:

-Áp dụng các công thức 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6 để giải một số bài tập cơ bản.

3.Thái độ:

-Nghiêm túc trong giờ học

II. Chuẩn bị:

1.Giáo viên:

- Giáo án, SGK, bài tập

2.Học sinh:

-Ôn lại kiến thức về điện năng đã được học ở THCS.

 

docx 4 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 712Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí 11 - Bài 8: Điện năng, công suất điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 8: ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN
Trường THPT &THCS Chu Văn An
GVGD: Trương Viết Lãm
Tiết theo chương trình: 14
Ngày dạy:
Lớp dạy:
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trình bày được công thức điện năng tiêu thụ đoạn mạch, công suất điện, định luật Jun-Lenz, công suất tỏa nhiệt của vật dẫn, công và công suất của nguồn điện.
2. Kỹ năng:
-Áp dụng các công thức 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6 để giải một số bài tập cơ bản.
3.Thái độ:
-Nghiêm túc trong giờ học
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Giáo án, SGK, bài tập
2.Học sinh:
-Ôn lại kiến thức về điện năng đã được học ở THCS.
III. Tiến trình dạy-học:
1. Hoạt động 1: Điện năng tiêu thụ và công suất điện.
HĐ GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
KIẾN THỨC
- Lúc đầu chưa có hiệu điện thế thì các hạt mang điện chuyển động như thế nào?
-Sau khi đặt vào một hiệu điện thế thì chúng dịch chuyển ra sao? Dịch chuyển Điện tích
chứng tỏ điều gì?
- Đặt U vào=>lực điện=>dịch chuyển điện tích=>sinh công
-Công được xác định theo công thức: A=U.q=U.I.t
-Dòng điện chạy qua mạch tùy theo từng trường hợp khác nhau mà điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác nhau.
2.Công suất điện:
-Trình bày công thức 8.2 cho HS
- Cho HS làm bài tập 7 SGK/49
-Trả lời câu hỏi Gv đưa ra
-Lắng nghe, ghi chép
-Ghi chú lại công thức 8.3
-Vận dụng công thức 8.1 và 8.2 tính bài 7 SGK/49
I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện:
1.Điện năng tiêu thụ của 
đoạn mạch:
A=U.q=U.I.t
-Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch bằng công của lực điện làm dịch chuyển các điện tích.
2.Công suất điện:
Công suất điện là công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó,xác định bằng lượng điện năng tiêu thụ trong một đơn vị thời gian hoặc bằng tích hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch.
P=At=U.I
P: công suất(W)
A: điện năng tiêu thụ(J)
U:HĐT (V)
I:CĐDĐ(A)
t: (s)
2.Hoạt động 2: Định luật Jun-Lenz và công suất tỏa nhiệt của vật dẫn:
HĐ GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
KIẾN THỨC
-Đặt vấn đề: Khi cho dòng điện chạy qua một điện trở thì ta thấy có hiện tượng gì?
-Điều đó chứng tỏ điện năng đã biến thành nhiệt năng.
 A=Q=U.I.t
Mà U=I.R nên
A=Q=R.I2.t
Đây chính là biểu thức của định luật Jun-Lenz
-Cho HS phát biểu ĐL Jun-Lenz
-Cho HS làm ví dụ:
VD1:Cho 1 điện trở có giá trị 50Ω. Cường độ dòng điện qua điện trở là 1.5A.Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong 5s.
2.Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua:
-Cho HS đọc đi nhj nghĩa P và công thức tính P
 -Cho HS tính tiếp ví dụ 1:Tính P
-Cho HS giải câu C5
-Trả lời câu hỏi GV
-Ghi chú lại.
-Ghi chép lại nội dung định luật và biểu thức
-Vận dụng định luật Jun-Lenz giải ví dụ 1.
-Ghi chép lại vào vở.
-Vận dụng công thức 8.4 để tính P.
- Vận dụng kiến thức đã học giải C5.
II.Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn ki có dòng điện chạy qua:
1. Định Luật Jun-Lenz:
- Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.
Q=R.I2.t
Q: Nhiệt lượng vật tỏa ra (J)
R: Điện trở(Ω)
I: Cường độ dòng điện(A)
t: Thời gian dòng điện chạy qua(s)
2.Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua:
Cống suất tỏa nhiệt P đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn, xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong 1 đơn vị thời gian.
P=Qt=R.I2
3.Hoạt động 3: Công và công suất của nguồn điện:
HĐ GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
KIẾN THỨC
1.Công của nguồn điện
-Vẽ mạch điện cơ bản.
-Theo ĐLBTNL thì năng lượng điện tiêu thụ trên mạch phải bẳng Công do nguồn điện sinh ra. Do đó ta có:
Ang=q.E=E.I.t
2.Công suất của nguồn điện:
-Cho HS trình bày khái niệm công suất nguồn điện.
-Cho HS vận dụng công thức 8.5 và 8.6 tính bài 9 SGK/49.
-Ghi chép lại
-Dựa vào SGK trình bày khái niệm.
-Ghi chép lại vào vở.
-Vận dụng kiến thức tính câu 9
III.Công và công suất của nguồn điện.
1.Công của nguồn điện:
Ang=q.E=E.I.t
2.Công suất của nguồn điện:
-Là đại lượng đặc trung cho khả năng thực hiện công của nguồn điện trong một đơn vị thời gian.
P=At=ℇ.I
4.Hoạt động 4: Củng cố kiến thức và dặn dò về nhà:(5 phút)
HĐ GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
-Nhắc lại kiến thức về điện năng tiêu thụ, công suất điện, định luật Jun-Lenz, công suất tỏa nhiệt, công và công suất của nguồn điện.
-Yêu cầu HS chuẩn bị các bài tập ở SGK để tiết sau giải
-Nhắc lại kiến thức theo yêu cầu GV
	Xuân Lãnh, ngày....., tháng....., năm.....
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	GVGD

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_vat_li_11_bai_8_dien_nang_cong_suat_dien.docx