Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập học kì I

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập học kì I

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Ôn tập các kiến thức về mạch điện kín.

2. Kĩ năng :

- Giải các bài tập về mạch điện kín.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Một số bài tập về mạch điện kín trong đề cương ôn tập học kì I.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập trong đề cương theo yêu cầu của giáo viên.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

2. Phương pháp và nội dung bài giảng :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2150Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Ôn tập học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: ÔN TẬP HỌC KÌ I
G A tự chọn-tuần 15
Mục tiêu :
Kiến thức :
Ơn tập các kiến thức về mạch điện kín.
Kĩ năng :
Giải các bài tập về mạch điện kín.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Một số bài tập về mạch điện kín trong đề cương ơn tập học kì I.
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập trong đề cương theo yêu cầu của giáo viên.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
20’
20’
Bài 17 (ĐC)
Cho mạch điện sau:
 R2 C R3
A
 A B
 R4 R5
 D
 R1 + -
 r
a, Tìm I qua các điện trở?
b, Tìm UN và số chỉ của am-pe-kế?
HD
- Xét xem mạch ngồi mắc với nhau thế nào? Tính điện trở tương đương của mạch ngồi?
- Tìm I mạch chính, U24, U35 và cường độ dịng điện qua các điện trở.
- So sánh I2 với I3, từ đĩ tìm được số chỉ của am-pe-kế.
Bài 18:
Cho mạch điện sau:
 R1 R3	
 A B
 R2 R4
 + -
 r
a, Tìm UMN = ?
b, Khi đo UMN cực dương vơn kế phải mắc vào điểm nào?
- Tĩm tắt bài tốn.
- Thảo luận nhĩm để tìm các cơng thức liên quan giữa các đại lượng đã biết và đại lượng phải tìm.
- Trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên.
- Chọn trong số các cơng thức liên quan một cơng thức áp dụng thuận lợi nhất để giải bài tốn.
- Thế số, tính tốn và ghi đơn vị vào kết quả một cách đầy đủ và chính xác.
- Đại diện các nhĩm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhĩm mình
- So sánh kết quả và cách làm của các nhĩm xem cách làm nào hay hơn, ngắn gọn hơn.
- Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu cĩ)
- Nghe nhận xét đánh giá của giáo viên.
- Tự tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
Bài 17:
a, Do nên các điện trở mạch ngồi được mắc với nhau như sau:
R1 nt (R2 // R4) nt (R3 // R5)
Điện trở tương đương mạch ngồi:
Cường độ dịng điện qua các điện trở:
b, Ta cĩ:
Vì nên số chỉ am-pe-kế là:
Bài 18:
a, Điện trở tương đương của mạch ngồi:
Do nên 
Cường độ dịng điện qua các điện trở:
Hiệu điện thế UMN:
b, Vì nên 
Vậy khi đo phải mắc cực dương của vơn kế vào M.
củng cố :
Phương pháp giải bài tập mạch điện kín.
Dặn lớp :
Về nhà làm tiếp các bài tập cịn lại và ơn tập học kì I.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 15 Ôn tập học kì I.doc