Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Tụ điện

Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Tụ điện

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Ôn tập các định nghĩa: Tụ điện, điện tích của tụ điện , điện dung của tụ điện.

- Củng cố và ghi nhớ các công thức tính điện tích, điện dung và năng lượng điện trường trong tụ điện.

2. Kĩ năng :

- Giải nhanh v chính xác các bài tập về tụ điện.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Một số bài tập về tụ điện trong sbt.

2. Học sinh :

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1720Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự chọn môn Vật lý 11 - Bài tập: Tụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: TỤ ĐIỆN
G A tự chọn-tuần 5
Mục tiêu :
Kiến thức :
Ơn tập các định nghĩa: Tụ điện, điện tích của tụ điện , điện dung của tụ điện.
Củng cố và ghi nhớ các cơng thức tính điện tích, điện dung và năng lượng điện trường trong tụ điện.
Kĩ năng :
Giải nhanh và chính xác các bài tập về tụ điện.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Một số bài tập về tụ điện trong sbt.
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập mà giáo viên đã cho.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Kiểm tra bài cũ :
Các định nghĩa: Tụ điện, điện dung của tụ điện, đơn vị điện dung?
Các cơng thức tính điện tích, điện dung và năng lượng điện trường trong tụ điện?
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
18’
23’
Bài (6.1)
Chọn câu đúng:
C phụ thuộc vào Q
C phụ thuộc vào U
C phụ thuộc vào cả Q và U
C khơng phụ thuộc Q và U
Bài (6.2)
Chọn câu đúng:
C tỉ lệ với Q
Q tỉ lệ với U
U tỉ lệ với C
C tỉ lệ nghịch với U
Bài (6.3)
Hai tụ chứa cùng điện tích Q thì
Phải cĩ cùng C
Phải cĩ cùng U
Tụ cĩ C lớn thì U lớn
Tụ cĩ C lớn thì U nhỏ
Bài (6.4)
Trường hợp nào cĩ một tụ điện?
Q cầu k loại đặt xa các vật khác
Q cầu t tinh đặt xa các vật khác
2Qcầu kloại đặt gần nhau trong k2
2Qcầu ttinh đặt gần nhau trong k2
Bài (6.5)
Đơn vị điện dung cĩ tên là gì?
Bài (6.6)
Cho 
 V
Tìm Q = ?
Bài (6.7)
Cho 
 V
 a, Q = ? ; E = ?
 b, Ngắt tụ khỏi nguồn, Hỏi sẽ tốn cơng khi tăng hay giảm d?
Bài (6.8)
Cho 
 V/m
Bài (6.9)
 V
Chứa điện tích Q1
được mắc với C1
Tính 
- Đọc đề bài.
- Thảo luận nhĩm để tìm các cơng thức hoặc kiến thức liên quan.
- Từ các kiến thức liên quan, suy nghĩ tìm cách giải hoặc đáp án.
- Đại diện nhĩm đứng lên trả lời hoặc lên bảng trình bày.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra cách giải khác.
- Nghe giáo viên tổng hợp ý kiến, nhận xét đánh giá.
- Mỗi hs tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
- Đọc đề bài.
- Thảo luận nhĩm để tìm các cơng thức hoặc kiến thức liên quan.
- Từ các kiến thức liên quan, suy nghĩ tìm cách giải hoặc đáp án.
- Đại diện nhĩm đứng lên trả lời hoặc lên bảng trình bày.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra cách giải khác.
- Nghe giáo viên tổng hợp ý kiến, nhận xét đánh giá.
- Mỗi hs tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
Bài (6.1)
Chọn D
Vì điện tích Q mà một tụ điện nhất định tích được tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt giữa hai bản của nĩ. Do đĩ:
hằng số
Bài (6.2)
Chọn B
Vì: 
Bài (6.3)
Chọn D
Vì:
Tức là tụ nào cĩ điện dung lớn sẽ cĩ hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ.
Bài (6.4)
Chọn C
Vì Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
Bài (6.5)
Chọn C
Đơn vị điện dung cĩ tên là fara
Bài (6.6)
Chọn D
Vì : C
Bài (6.7)
a, Điện tích của tụ:
 Cường độ điện trường trong tụ
 V/m
b, Do hai bản tụ được tích điện trái dấu nên giữa chúng cĩ lực hút tĩnh điện. Suy ra muốn đưa hai bản tụ ra xa nhau (tăng d) thì ta phải tốn cơng để chống lại lực hút tĩnh đện đĩ.
Bài (6.8)
Ta cĩ: 
Bài (6.9)
Trước khi nối: 
Sau khi nối:
Theo định luật bảo tồn điện tích thì: 
Từ đĩ suy ra:
củng cố :
Phương pháp giải.
Dặn lớp :
Về nhà làm bài (6.10) sbt.
Ơn tập chương I để chuẩn bị kiểm tra.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 5 Tụ điện.doc