Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 6: Cơ sở dữ liệu

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 6: Cơ sở dữ liệu

I/ Mục tiêu, yêu cầu:

1/ Kiến thức:

- Biết và hiểu các khái niệm về CSDL trong Excel

- Biết sử dụng hộp thoại FORM

2/ Kỹ năng:

- Sử dụng được hộp thoại FORM

- Thực hiện thao tác thêm trường, bản ghi trên CSDL

II/ Đồ dùng dạy học:

- Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.

- Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).

III/ Phương pháp giảng dạy:

 Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.

IV/ Nội dung bài giảng:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1649Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Bài 6: Cơ sở dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ: 26
Ngày soạn : 28/11/2008
Ngày giảng: 
Đ 06- cơ sở dữ liệu
(tiết1)
I/ Mục tiêu, yêu cầu :
1/ Kiến thức:
Biết và hiểu các khái niệm về CSDL trong Excel
Biết sử dụng hộp thoại FORM
2/ Kỹ năng:
Sử dụng được hộp thoại FORM
Thực hiện thao tác thêm trường, bản ghi trên CSDL
II/ Đồ dùng dạy học :
Phấn, bảng, đồ dùng dạy học.
Đèn chiếu PROJECTOR (nếu có).
III/ Phương pháp giảng dạy :
	Phương pháp giao tiếp, thuyết trình: Giới thiệu ví dụ và dẫn dắt tới các ví dụ cần truyền đạt, kết hợp hình ảnh và phương tiện dạy học.
IV/ Nội dung bài giảng :
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
Nội dung
Hoạt động1: 
 - ổn định lớp, kiểm tra sỹ số
 - Kiểm tra bài cũ
Hoạt động2: 
- GV nêu khái niệm về CSDL tròn Excel cho HS nghe và ghi chép
- Nêu một số VD về trường (field) CSDL
- Lờy 1 số dẫn chứng VD về bản ghi (record) trong CSDL
Hoạt động2: 
- GV giới thiệu hộp thoại FORM
- Theo dõi, nghe giảng và ghi bài
- Theo dõi, nghe giảng và ghi bài
- Theo dõi, nghe giảng và ghi chú thích các nút lệnh
1/ Khái niệm về CSDL
- CSDL là một tập hợp các bản ghi, được tổ chức theo cấu trúc cột và hàng để có thể liệt kê, sắp xếp hoặc truy cập nhanh chóng các thông tin có liên hệ với nhau.
* Trong bảng tính Excel CSDL là một khối ô gồm:
- Hàng đầu chứa tên trường dữ liệu (Field)
- Những hàng tiếp theo chứa các bản ghi CSDL (Record)
- Bản ghi (record): Là một tập hợp giá trị những trường dữ liệu có liên quan với nhau và được ghi trên cùng 1 hàng.
- Trường (Field): là 1 đơn vị cơ sở trong CSDL dùng để chứa những thông tin theo 1 kiểu nhất định ở các cột riêng biệt trong bảng tính.
- Tên trường (field name): Là tên mô tả về đặc trưng của CSDL trong trường. Tên trường được đặt ở hàng đầu của trường như là tiêu đề cột.
VD: HOTEN, MA_HS, GIOI_TINH 
2/ Làm việc với hộp thoại FORM.
Bước1: Nhấn chuột vào ô bất kỳ trong bảng CSDL (đã tạo trước)
Bước2: Mở DATÀFORM
- Hộp thoại xuất hiện gồm 2 phần:
+ Bên trái liệt kê các trường trong CSDL
+ Bên phải là các nút lệnh xử lí các bản ghi, cho biết STT bản ghi đang làm việc
*Giới thiệu công dụng của các nút lệnh trong hộp thoại:
- New: Tạo bản ghi mới
- Delete: Xóa bản ghi đang chọn
- Restore: Khôi phục dữ liệu đã nhập hay đã xóa
- Find Prev: Tìm bản ghi phía trước bản ghi hiện hành
- Find Next: Tìm bản ghi phía sau bản ghi hiện hành
- Criteria: Nhập điều kiện bản ghi
- Close:Đóng hộp thoại Form
IV/ ĐáNH GIá CUốI BàI
Bài tập củng cố kiến thức: 
Nhận xét giờ học.
Nhắc nhở HS học bài cũ, cho bài thực hành giờ sau

Tài liệu đính kèm:

  • docbai6(t1).doc