Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập

Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : Giúp hs ôn lại kiến thức đã học, rèn luyện hs áp dụng giải bài tập

2. Kỹ năng :

 - Giải được các bài toán tính công của lực điện.

 - Giải được các bài toán tính hiệu điện thế, liên hệ giữa E, U và A.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên

 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.

 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.

Học sinh

 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.

 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Hoạt động 1: On định lớp.

Hoạt động 2 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ :

 + Điện thế tại 1 điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?

 + Hiệu điện thế tại 1 điểm trong điện trường là gì ?

 + Viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và công của lực điện khi có điện tích q di chuyển giữa 2 điểm đó ?

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 866Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI TẬP Tiết 8
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : Giúp hs ôn lại kiến thức đã học, rèn luyện hs áp dụng giải bài tập
2. Kỹ năng : 	
	- Giải được các bài toán tính công của lực điện.
	- Giải được các bài toán tính hiệu điện thế, liên hệ giữa E, U và A.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
	- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
	- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. 
Học sinh
	- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
	- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
	III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1: Oån định lớp.
Hoạt động 2 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ :
	+ Điện thế tại 1 điểm trong điện trường là gì ? Nó được xác định như thế nào ?
 + Hiệu điện thế tại 1 điểm trong điện trường là gì ?
 + Viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế và công của lực điện khi có điện tích q di chuyển giữa 2 điểm đó ? 
Hoạt động 3 (30 phút) : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
-Hướng dẫn hs đọc đề và tóm tắt đề bài.
-Yêu cầu học sinh viết biểu thức định lí động năng.
-Hướng dẫn để học sinh tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.
-Yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt
-Yêu cầu hs tự giải.
-Yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt đề bài.
Hướng dẫn hs:
- Khi khoảng cách giữa 2 bản là d0 = 1m thì hiệu điện thế giữa 2 bản là: U0=E.d0 (1)
-Khi hiệu điệ thế giữa M và mốc điện thế : U = E.d (2)
-Từ (1) và (2),hãy tìm U= ?,từ đó suy ra VM = ?
 -Học sinh đọc đề và tóm tắt.
-Viết biểu thức định lí động năng.
Wđ2 – Wđ1 = A 
 - Lập luận, thay số để tính Eđ2 :
 Mà v1 = 0 => Eđ1 = 0 và A = qEd
=>Eđ2 = qEd = -1,6.10-19.103.(-10-2)
 = 1,6.10-18(J)
-Đọc đề và tóm tắt.
-Hs tự giải và áp dụng công thức:
AMN = q.UMN = -1,6.10-19.50 
 = - 8. 10-18(J) 
-Đọc đề và tóm tắt
- Từ (1) và (2) ta được:
U= 0,6.U0 = 0,6.120 = 72 V
Vậy điện thế tại M là :
VM = 72 V
Bài 7 trang 25 
TT
E = 1000 V/m
d = -1cm= -10-2 m (Vì ê di chuyển từ nơi có điện thế thấp sang điện thế cao nên d< 0 ).
Giải.
 Ê bị bản (-) đẩy và bản (+) hút nên ê bay từ bản (-)----> bản (+) và lực điện sinh công (+). Điện trường giữa 2 bản là điện trường đều E = 1000 V/m.
 Theo định lí về động năng ta có :
Wđ2 – Wđ1 = A 
 Mà v1 = 0 => Eđ1 = 0 và A = qEd
Eđ2 = qEd = - 1,6.10-19.103.(- 10-2)
 = 1,6.10-18(J)
Bài 9 trang 29. 
 Công của lực điện khi electron chuyển động từ M đến N :
 A = q.UMN = -1,6.10-19.50 
 = - 8. 10-18(J)
Bài 8 trang 29.
TT
 do= 1 m
Uo = 120 V
d = 0,6 m
U = ?
Giải
-Khoảng cách giữa 2 bản : d0 = 1m
-Hiệu điện thế giữa 2 bản:
 U0=E.d0 (1)
-Khoảng cách từ điểm M đến mốc điện thế: d = 0,6 m.
-Hiệu điện thế giữa điểm M và mốc điện thế : U = E.d (2)
-Từ (1) và (2) ta được:
U= 0,6.U0 = 0,6.120 = 72 V
Vậy điện thế tại M là :
VM = 72 V
Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Xem lại tập mới giải.
-Xem bài học mới.
 Nhận nhiệm vụ về nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 8.doc