Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 45, 46: Bài tập thực hành số 6

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 45, 46: Bài tập thực hành số 6

I. MỤC TIÊU:

- Cho học sinh tìm hiểu các thao tác xử lí xâu, cách tạo hiệu ứng chạy chữ trên màn hình.

- Củng cố cho học sinh những khái niệm về chương trình con: Thủ tục, hàm, tham số hình thức (tham trị, tham biến) , tham số thực sự, biến toàn cục, biến cục bộ.

- Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức và sử dụng chương trình con trong lập trình; rèn luyện kỹ năng lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 45-46: Thực hành.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

TIẾT 45

A. Ổn định lớp:

B. Bài cũ :

C. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1627Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 45, 46: Bài tập thực hành số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 6
I. MỤC TIÊU:
- Cho học sinh tìm hiểu các thao tác xử lí xâu, cách tạo hiệu ứng chạy chữ trên màn hình.
- Củng cố cho học sinh những khái niệm về chương trình con: Thủ tục, hàm, tham số hình thức (tham trị, tham biến) , tham số thực sự, biến toàn cục, biến cục bộ.
- Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức và sử dụng chương trình con trong lập trình; rèn luyện kỹ năng lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 45-46: Thực hành.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
TIẾT 45
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục a) 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Gọi HS nhắc lại một số kiến thức liên quan:
+ Kiểu xâu: Khai báo, một số thủ tục liên quan đến xâu.
+ Thủ tục, hàm: Cấu trúc, thực hiện.
Sau đó GV giải thích thêm?
H2: Giải thích việc tổ chức chương trình con (có phát vấn HS) Catdan(s1,s2) ; CanGiua(s):
+ Thủ tục hay hàm?
+ Tham số giá trị hay tham số biến?
H3: Giới thiệu một số thủ tục chuẩn : GotoXY (x,y); delay(n); keypressed;
- HS trả lời.
- Nghe, trả lời và hiểu từng thủ tục.
- Nghe và hiểu từng thủ tục.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu mục b) 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Đánh và chạy chương trình để xem kết quả.
H2: Hoạt động tìm hiểu chương trình trong vòng 10 phút.
H3: Phát vấn HS phân tích chương trình để hiểu thuật toán.
- Đánh chương trình và chạy chương trình.
- Hoạt động nhóm.
- Trả lời theo phát vấn của GV
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm những khái niệm về chương trình con
	- Về nhà xem bài và tìm hiểu chương trình mục c).
TIẾT 46
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục c)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Nắm yêu cầu bài toán : dòng chữ chạy ở dòng bất kỳ do chương trình chính quy định từ đó nắm được nhiệm vụ khác nhau cơ bản của chương trình câu b) và ChuChay(s, dong).
H2: Hoạt động viết thủ tục ChuChay(s, dong).( Lưu ý chỉ viết khác phần thân chương trình ở câu b) một vài chỗ).
H3: Gọi HS lên bảng viết thủ tục.
H4: Giáo viên dùng bảng phụ viết sẵn thủ tục ChuChay(s, dong) và giải thích.
- Nắm sự khác nhau cơ bản của yêu cầu bài toán câu b) và c).
- Hoạt động nhóm.
- Theo dõi và nhận xét.
- Theo dõi, so sánh và hiểu.
D.Củng cố và dặn dò:
- Tiếp tục nắm những khái niệm về chương trình con và cách sử dụng chương trình con.
	- Về nhà cài đặt chương trình mục c) và chuẩn bị trước bài thực hành số 7.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_45-46.doc