Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 7, 8: Bài tập thực hành số 2

Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 7, 8: Bài tập thực hành số 2

I. MỤC TIÊU:

I- Mục tiờu.

1. Kiến thức:

-Biết cỏch chọn và làm việc với một ụ, một khối, nhiều khối ụ, một hàng, một cột và cả trang tớnh.

- Biết chọn cỏc trang trờn một bảng tớnh đơn lẻ, kề nhau và chọn tất cả cỏc trang của một bảng tớnh.

- Biết cỏc loại dữ liệu trong EX, cỏch nhận và chỉnh sửa từng loại dữ liệu.

- Biết cỏch lưu và đọc lại tệp bảng tớnh và cửa sổ làm việc.

2. Kyừ naờng:

- Thực hiện được cỏc thao tỏc chọn và bỏ ụ, khối, nhiều khối ụ, một hàng, một cột một cỏch nhanh chúng và chớnh xỏc.

- Thực hiện được việc nhập và chỉnh sửa cỏc loại dữ liệu khỏc nhau.

- Thực hiện được thao tỏc lưu và mở tệp bảng tớnh.

- Thực hiện được một số phộp tớnh đơn giản (dựng địa chỉ ụ để tớnh toỏn)

 

doc 3 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 7, 8: Bài tập thực hành số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 7,8
Tuần 4
BAỉI TAÄP THệẽC HAỉNH SOÁ 2
I. Mục tiêu:
I- Mục tiờu.
Kiến thức:
-Biết cỏch chọn và làm việc với một ụ, một khối, nhiều khối ụ, một hàng, một cột và cả trang tớnh.
- Biết chọn cỏc trang trờn một bảng tớnh đơn lẻ, kề nhau và chọn tất cả cỏc trang của một bảng tớnh.
- Biết cỏc loại dữ liệu trong EX, cỏch nhận và chỉnh sửa từng loại dữ liệu.
- Biết cỏch lưu và đọc lại tệp bảng tớnh và cửa sổ làm việc.
2. Kyừ naờng: 
- Thực hiện được cỏc thao tỏc chọn và bỏ ụ, khối, nhiều khối ụ, một hàng, một cột một cỏch nhanh chúng và chớnh xỏc.
- Thực hiện được việc nhập và chỉnh sửa cỏc loại dữ liệu khỏc nhau.
- Thực hiện được thao tỏc lưu và mở tệp bảng tớnh.
- Thực hiện được một số phộp tớnh đơn giản (dựng địa chỉ ụ để tớnh toỏn)
Thaựi ủoọ: 
Taùo hửựng thuự cho học vieõn baống caựch cho caực em xem qua moọt soỏ bài mẫu minh hoùa
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
Chuaồn bũ cuỷa giaựo vieõn: Giaựo aựn, maựy tớnh mụỷ saỹn, maựy chieỏu. 
Chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh: Chuaồn bũ baứi thửùc haứnh, taứi lieọu lieõn quan (neỏu coự).
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1./ Oồn ủũnh toồ chửực: 
	2./ Kieồm tra baứi cuừ: 
3./ Baứi mụựi:
Giáo viên giới thiệu bài:
1. Neõu noọi dung baứi thửùc haứnh: :
NOÄI DUNG
Hẹ THAÀY VAỉ TROỉ
THễỉI GIAN
1. Hoạt động 1: Tạo bảng.
BAỉI TAÄP THệẽC HAỉNH SOÁ 2
1. tạo bảng : 
Theo mẫu SGK
Thực hiện cỏc yờu cầu của cỏc mục a, b, c, d
GV: Thao taực moọt laàn cho caỷ lụựp xem
HV: Tieỏn haứnh tạo bảng
GV: Thực hiện cỏc yờu cầu 2 lược cho học viờn xem.
HV: Thực hiện lại
GV: Đi kiểm tra
GV: Phõn tớch ý nghĩa của từng thao tỏc: Điền dữ liệu liờn tiếp, địa chỉ ụ, ghộp ụ,..
Hoaùt ủoọng 2: tạo mẫu ở cõu 2:
2. Hóy nhập vào bảng tớnh sau: SGK
Thực hiện cỏc yờu cầu cỏc mục a, b, c, d, e, f, g, h, I, j
GV: Nhaọp maóu cho hoùc vieõn xem.
HV: Tieỏn haứnh nhaọp dửừ lieọu.
GV: Thực hiện cỏc yờu cõu của bài cho học viờn xem.
Học viờn: thực hiện lại
GV: Đi kiểm tra
IV. Đánh giá cuối bài:
1. Những nội dung đã thực hành: (Caỷ tieỏt trửụực)
- Ưu điểm:
- Tồn tại:	
2. Bài tập vận dụng vaứ thửùc haứnh:
Bài tập 1: Nhaọp baỷng tớnh vaứo maựy:
 Lửu laùi taọp tin vaứo ủúa D: vụựi teõn: Baitap 3
Bài tập 2: Nhaọp vaứ tớnh theo coõng thửực
 Lửu laùi taọp tin vaứo ủúa D: vụựi teõn: Baitap 4
Caựi Nửụực, ngày  thỏng  năm 2010
TOÅ TRệễÛNG DUYEÄT
V. Ruựt kinh nghieọm:

Tài liệu đính kèm:

  • docThuc hành bai 2 tiet 7 8.doc