Giáo án môn Tin học 11 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Giáo án môn Tin học 11 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức: -Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn :nguyên ,thực,kí tự lôgíc và miền con

 -Xác định kiểu can khai báo của dữ liệu đơn giản

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II.CÁC PHƯƠNG PHÁP –PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

1.Phương pháp:

 Vấn đáp gợi mở là chủ yếu, kết hợp với tạo hình huống có vấn đề nhằm giúp học sinh

tham gia tích cực vào giờ học.

 2.Phương tiện:

 Giáo viên chuẩn bị máy vi tính.

 Học sinh chuẩn bị bảng, phấn.

III .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1521Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ; Ngày dạy: ; Lớp: 11
 Bài 4 § 4:MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
 Tiết PPCT: 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
	1. Kiến thức: -Biết một số kiểu dữ liệu định sẵn :nguyên ,thực,kí tự lôgíc và miền con
 -Xác định kiểu can khai báo của dữ liệu đơn giản
2. Kỹ năng:	
3. Thái độ: 
II.CÁC PHƯƠNG PHÁP –PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
1.Phương pháp:
Vấn đáp gợi mở là chủ yếu, kết hợp với tạo hình huống có vấn đề nhằm giúp học sinh 
tham gia tích cực vào giờ học. 
 2.Phương tiện: 
 Giáo viên chuẩn bị máy vi tính.
 Học sinh chuẩn bị bảng, phấn.
III .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định,tổ chức lớp: Điểm danh& vệ sinh phòng học.
Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ học.
Bài giảng:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
GV: vấn đáp:khi cần viết chương trình quản lí học sinh ta cần xử lí thông tin ở dạng nào ?
HS:suy nghĩ trả lời câu hỏi GV
GV:phân tích câu trả lời của HS, đưa ra câu hỏi tiếp :
Số thứ tự của hs là dạng số ?
HS:suy nghĩ trả lời câu hỏi GV
GV :trả lời:Số thứ tự của hs là dạng số nguyên .
GV:HỎI
Điểm của hs là dạng số như thế nào?
HS:suy nghĩ trả lời câu hỏi GV
GV :trả lời:-Điểm của hs là dạng số thực
GV :-Họ và tên hs là những thông tin dạng văn bản hay dạng các kí tự
Hỏi: em biết nhưng bảng mã nào?
GV:-Một số thông tin khác lại chỉ cần biết chúng đúng hay sai.Thông tin như thế gọi là kiểu logic.
Hỏi :kiểu logic là gì?
1. KIỂU NGUYÊN.
Kiểu
Số Byte
Miền giá trị
BYTE
1
0255
INTEGER
2
-215 215 -1
WORD
2
0 216 -1
LONGINT
4
-231 231 -1
2.KIỂU SỐ THỰC.
Kiểu
Số Byte
Miền giá trị
REAL
6
10-381038
EXTENDED
10
10-4932104932
3.KIỂU KÍ TỰ
 Tên kiểu :CHAR
Miền gía trị :là các kí tự trong bảng mã ASCII gồm256
 kí tự.
Mỗi kí tự có mã tương ứng từ 0 đến 255
Ví dụ:A mã 65; a mã 97; 0 mã 48
4.KIỂU LOGIC
Tên kiểu:Boolean.
Miền giá trị :chỉ có hai giá trị là TRUE (đúng) hoặc 
FALSE(sai)
Một số ngôn ngữ có cách mô tả các giá trị logic bằng
 những cách khác nhau 
4.Tổng kết nội dung, đánh giá cuối bài:
 kiểu dữ liệu chuẩn gồm bao nhiêu kiểu
5.Dặn dò, kế hoạch học tập tiết sau:
Đọc trước bài 5
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM:
1.Hãy điền vào chỗ 
Kiểu
Số Byte
Miền giá trị
CHAR
.
.
INTEGER
.
.
WORD
.
..
Boolean
.
LONGINT
.
.
REAL
.
.
EXTENDED
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 4-Huan.doc