Giáo án môn Tin học 11 - Các thủ tục vào/ ra đơn giản, soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Giáo án môn Tin học 11 - Các thủ tục vào/ ra đơn giản, soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

I/ mục đích, yêu cầu:

Học sinh cần phải nắm được:

-Về kiến thức: các thủ tục chuẩn vào ra DL đơn giản. Soạn thảo, dịch và thực hiện chương trình trong ngôn ngữ lập trình , cụ thể – Turbo Pascal.

-Về kỹ năng: Chưa đòi hỏi các kỹ năng cụ thể.

II/ Nội dung tiết dạy:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

1)Nêu các kiểu dữ liệu đơn giản đã học?Phạm vi giá trị cảu mỗi kiểu DL đó?

3. Tiến trình tiết dạy:

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1356Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Các thủ tục vào/ ra đơn giản, soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:25/9/2007
Ngày dạy: /9/2007
Tiết 7
các thủ tục vào/ ra đơn giản, soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
I/ mục đích, yêu cầu:
Học sinh cần phải nắm được:
-Về kiến thức: các thủ tục chuẩn vào ra DL đơn giản. Soạn thảo, dịch và thực hiện chương trình trong ngôn ngữ lập trình , cụ thể – Turbo Pascal.
-Về kỹ năng: Chưa đòi hỏi các kỹ năng cụ thể.
II/ Nội dung tiết dạy:
1. ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
1)Nêu các kiểu dữ liệu đơn giản đã học?Phạm vi giá trị cảu mỗi kiểu DL đó?
3. Tiến trình tiết dạy:
Hoạt động của GV
Nội dung
Hoạt động của HS
G/v: Để khởi tạo giá trị ban đầu cho biến, ta có thể dùng lệnh gán để gán 1 giá trị cho biến. Như vậy, mỗi chương trình luôn làm việc với 1 bộ DL vào. Để chương trình có thể làm việc với nhiều bộ DL vào khác nhau, thư viện của ngôn ngữ lập trình cung cấp 1 số chương trình dùng để đưa DL vào và đưa DL ra. 
I.Các thủ tục chuẩn vào/ ra đơn giản:
1. nhập dữ liệu vào từ bàn phím::
*H/s cần chú ý kỹ các phép toán khác với trong toán học.
*1-2 H/s lên bảng cho VD, phân tích tại chỗ.
*1 H/s lên bảng cho VD, phân tích tại chỗ.
*H/s xem bảng SGK
*1 H/s lên bảng cho VD, phân tích tại chỗ.
*1 H/s lên bảng cho VD, phân tích tại chỗ.
* H/s đọc tham khảo VD SGK.
III/ Củng cố:
Học sinh phải nắm được: cách thức thực hiện và quy tắc sử dụng của phép toán, biểu thức, câu lệnh gán. 
IV/ BTVN: bài 6, 7( 35, 36)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 7,8- T7-Cac thu tuc vao ra don gian, soan thao, dich, thuc hien va hieu chinh ctrinh.doc