Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 60: Ôn tập chương IV

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 60: Ôn tập chương IV

I-Mục tiêu:

 Qua bài học, HS cần củng cố:

1. Về kiến thức:

- Giúp học sinh hệ thống các kiến thức đã học trong chương IV

- Biết các khái niệm, định nghĩa, các định lý, quy tắc và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

2. Về kĩ năng:

- Cú khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết vào việc giải các bài toán thuộc dạng cơ bản.

 3.Về tư duy thái độ:

 - Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 - Rèn luyện tư duy lôgíc.

 - Hứng thú trong học tập, cẩn thận,chính xác.

II- Chuẩn bị của GV và HS:

1. GV: Chuẩn bị bảng phụ tổng hợp các kiến thức trong chương IV

2. Ôn tập các kiến thức trong chương IV

III-Phương pháp giảng dạy:

- Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp, HS làm bài tập

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1359Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 60: Ôn tập chương IV", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Tiết: 60
I-Mục tiêu:
 Qua bài học, HS cần củng cố:
Về kiến thức:
- Giúp học sinh hệ thống các kiến thức đã học trong chương IV 
- Biết cỏc khỏi niệm, định nghĩa, cỏc định lý, quy tắc và cỏc giới hạn đặc biệt của hàm số.
Về kĩ năng: 
- Cú khả năng ỏp dụng cỏc kiến thức lý thuyết vào việc giải cỏc bài toỏn thuộc dạng cơ bản.
 3.Về tư duy thái độ:
	- Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn
	- Rèn luyện tư duy lôgíc.
 - Hứng thú trong học tập, cẩn thận,chính xác.
II- Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Chuẩn bị bảng phụ tổng hợp các kiến thức trong chương IV
Ôn tập các kiến thức trong chương IV
III-Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp, HS làm bài tập
IV- Tiến trình bài dạy:
	1.ổn định lớp
	2.Kiểm tra bài cũ: 
Cho HS trả lời trờn phiếu học tập:
1/ Định nghĩa về giới hạn dóy số, cỏc phộp toỏn trờn nú.
2/ Định nghĩa về giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm , cỏc phộp toỏn trờn nú.
3/ Định nghĩa về giới hạn tại ± Ơ của hàm số.
4/ Định nghĩa về giới hạn ± Ơ của hàm số, dóy số ,cỏc quy tắc về giới hạn .
5/ Cỏc dạng vụ định và cỏch khử chỳng.
 3.Bài mới:
Hoạt động của Thầy và Trũ
Nội dung bài
- Chia HS làm 4 nhúm ,mỗi nhúm giải 1 cõu
trờn phiếu học tập.
- Đại diện nhúm lờn trỡnh bày:
*3/ Tờn của một HS được mó húa bởi số1530.
Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giỏ trị của một trong cỏc biểu thức A, H, N, O với:
- Gọi HS khỏc nhận xột và cho biết tờn HS.
- GV nhận xột và đỏnh giỏ.
- Chia HS làm 6 nhúm ,mỗi nhúm giải 1 cõu
trờn phiếu học tập.
- Đại diện nhúm lờn trỡnh bày:
*5/ 
- Gọi HS khỏc nhận xột.
- GV nhận xột và đỏnh giỏ.
*3/ A = 
 H = 
 N = 
 O = 
 HS đú tờn HOAN.
*5/ 
f) 
IV. Củng cố: 
-Nhắc lại phương phỏp giải từng loại bài.
-Xem lại các bài tập đã chữa
-BTVN: 6,15T142,143

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap chuong IVtiet 60.doc