Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 67: Bài 2: Qui tắc tính đạo hàm (tiếp)

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 67: Bài 2: Qui tắc tính đạo hàm (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Nắm vững các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương, hàm số hợp, đạo hàm của một số hàm số thường gặp.

- Biết cách chứng minh một số công thức đơn giản.

 Kĩ năng:

- Áp dụng thành thạo các công thức tính đạo hàm.

 Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ: (3')

 H. Tính đạo hàm của hàm số ?

 Đ. .

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 912Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 67: Bài 2: Qui tắc tính đạo hàm (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25/02/2009	Chương V: ĐẠO HÀM
Tiết dạy:	67	Bàøi 2: QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (tt)
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 
Nắm vững các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương, hàm số hợp, đạo hàm của một số hàm số thường gặp.
Biết cách chứng minh một số công thức đơn giản.
	Kĩ năng: 
Áp dụng thành thạo các công thức tính đạo hàm.
	Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. 
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Tính đạo hàm của hàm số ?
	Đ. .
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hàm số hợp
15'
· GV nêu khái niệm hàm hợp. Minh hoạ bằng hình vẽ và ví dụ.
· Gọi HS phân tích.
· Các nhóm thực hiện yêu cầu.
a) 
b) 
c) 
d) 
III. Đạo hàm của hàm hợp
1. Hàm hợp
Giả sử u=g(x) là hàm số của x, xác định trên khoảng (a;b) và lấy giá trị trên khoảng (c; d); y=f(u) là hàm số của u xác định trên khoảng (c;d) và lấy giá trị trên R. Khi đó ta lập một hàm số xác định trên (a;b) và lấy giá trị trên R theo quy tắc:
Gọi là hàm hợp của y = f(u) với u=g(x).
VD1: Các hàm số sau là hàm hợp của các hàm số nào:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức tính đạo hàm của hàm hợp
5'
· GV nêu định lí và giải thích bằng ví dụ minh hoạ.
2. Đạo hàm của hàm hợp
Định lí 4: Nếu hàm số u=g(x) có đạo hàm tại x là u’x, hàm số y=f(u) có đạo hàm tại u là y’u, thì hàm hợp y=f[g(x)] có đạo hàm tại x là 	y’x= y’u. u’x.
Hoạt động 3: Luyện tập tính đạo hàm của hàm hợp
15'
· Gọi HS tính.
· Các nhóm thực hiện yêu cầu.
a) 
b) 
c) 
d) 
VD2: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Cách phân tích hàm hợp.
– Cách tính đạo hàm của hàm hợp.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 3, 4, 5 SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docdai11cb67.doc