Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 50: Giới hạn của dãy số (tiếp)

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 50: Giới hạn của dãy số (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Biết khái niệm giới hạn của dãy số, chủ yếu thông qua các ví dụ và minh hoạ cụ thể.

- Biết định nghĩa và các định lí về giới hạn của dãy số trong SGK.

- Biết khái niệm cấp số nhân lùi vô hạn và công thức tính tổng của nó.

 Kĩ năng:

- Biết vận dụng định nghĩa giới hạn của dãy số vào việc giải một số bài toán đơn giản liên quan đến giới hạn.

- Biết vận dụng các định lí về giới hạn để tính giới hạn các dãy số đơn giản.

- Biết nhận dạng các cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng công thức vào giải một số bài toán liên quan có dạng đơn giản.

 Thái độ:

- Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 881Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 50: Giới hạn của dãy số (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/01/2009	Chương IV: GIỚI HẠN
Tiết dạy:	50	Bàøi 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (tt)
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
Biết khái niệm giới hạn của dãy số, chủ yếu thông qua các ví dụ và minh hoạ cụ thể.
Biết định nghĩa và các định lí về giới hạn của dãy số trong SGK.
Biết khái niệm cấp số nhân lùi vô hạn và công thức tính tổng của nó.
	Kĩ năng: 
Biết vận dụng định nghĩa giới hạn của dãy số vào việc giải một số bài toán đơn giản liên quan đến giới hạn.
Biết vận dụng các định lí về giới hạn để tính giới hạn các dãy số đơn giản.
Biết nhận dạng các cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng công thức vào giải một số bài toán liên quan có dạng đơn giản.
	Thái độ: 
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. 
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về dãy số.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Tính .
	Đ. .
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu các định lí về giới hạn hữu hạn của dãy số
7'
· GV nêu định lí.
II. Định lí về giới hạn hữu hạn
Định lí 1: 
a) Nếu limun = a và limvn = b thì:
lim(un+vn) = a + b
lim(un – vn) = a – b
lim(un.vn) = a.b
lim(nếu b )
b) Nếu với mọi n và limun = a thì và
Hoạt động 2: Luyện tập vận dụng định lí giới hạn hữu hạn của dãy số
20'
· Hướng dẫn HS cách biến đổi.
· 
a) ==3
c) =
	= –1
VD1: Tìm các giới hạn:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấp số nhân lùi vô hạn
10'
· GV nêu khái niệm CSN lùi vô hạn.
H1. Cho VD về CSN lùi vô hạn ?
H2. Xác định u1 và q ?
H3. Nhận xét các số hạng của tổng S ?
Đ1. 
· 
· Đ2. u1= q = 
Þ S = 
Đ3. Các số hạng lập thành CSN lùi vô hạn với q = .
III. Tổng của CSN lùi vô hạn
· CSN vô hạn (un) có công bội q, với < 1 đgl CSN lùi vô hạn.
· Cho CSN lùi vô hạn (un) có công bội q. Khi đó:
S = u1 + u2 +  = 
VD2: 
a) Tính tổng của CSN lùi vô hạn
(un) với un = 
b) Tính tổng 
S =
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Cách vận dụng các qui tắc tìm giới hạn của dãy số.
– Cách tính tổng CSN lùi vô hạn.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 3, 4, 5, 6 SGK.
Đọc tiếp bài "Giới hạn của dãy số"
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docdai11cb50.doc