Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 34: Bài tập

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 34: Bài tập

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức :

 - Nắm được bản chất dòng điện trong chất khí, sự dẫn điện khong tự lực và tự lực, các hiện tượng phóng điện trong chất khí.

 - Nắm được bản chất dòng điện trong chân không, sự dẫn điện một chiều của điôt chân không, bản chất và các tính chất của tia catôt.

 - Nắm được bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn, hai loại bán dẫn n và p, công dụng của điôt bán dẫn và trandio.

2. Kỹ năng :

 - Giải được các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan đến dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn.

3.Thái độ:

 - Nghiêm túc trong học tập.

4.Trọng tâm:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1433Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 34: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 34 theo ppct	Ngày soạn:
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức : 	
	- Nắm được bản chất dòng điện trong chất khí, sự dẫn điện khong tự lực và tự lực, các hiện tượng phóng điện trong chất khí.
	- Nắm được bản chất dòng điện trong chân không, sự dẫn điện một chiều của điôt chân không, bản chất và các tính chất của tia catôt.
	- Nắm được bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn, hai loại bán dẫn n và p, công dụng của điôt bán dẫn và trandio.
2. Kỹ năng :
	- Giải được các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan đến dòng điện trong chất khí, trong chân không và trong chất bán dẫn.
3.Thái độ:
	- Nghiêm túc trong học tập.
4.Trọng tâm:
	- 
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 	- Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
	- Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. 
Học sinh: 	- Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
	- Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (15 phút) : Kiểm tra bài cũ: Lập bảng so sánh dòng điện trong các môi trường về: hạt tải điện, nhuyên nhân tạo ra hạt tải điện, bản chất dòng điện.
Hoạt động 2 (15 phút) : Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn A.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
 Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
 Giải thích lựa chọn.
Câu 6 trang 93 : D
Câu 7 trang 93 : B
Câu 8 trang 99 : A
Câu 9 trang 99 : B
Câu 6 trang 106 : D
Câu 7 trang 106 : D
Hoạt động 3 (15 phút) : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Y/c h/s viết biểu thức tính cường độ dòng điện bảo hòa từ đó suy ra số hạt tải điện phát ra từ catôt trong 1 giây.
 Yêu cầu học sinh tính số electron phát ra từ một đơn vị diện tích của catôt trong 1 giây.
 Yêu cầu học sinh tính năng lượng mà electron nhận được khi đi từ catôt sang anôt.
 Yêu cầu học sinh tính vận tốc của electron mà súng phát ra.
 Viết biểu thức tính cường độ dòng điện bảo hòa từ đó suy ra số hạt tải điện phát ra từ catôt trong 1 giây.
 Tính số electron phát ra từ một đơn vị diện tích của catôt trong 1 giây
 Tính năng lượng mà electron nhận được khi đi từ catôt sang anôt.
 Tính vận tốc của electron mà súng phát ra.
Bài 10 trang 99 
 Số electron phát ra từ catôt trong 1 giây:
 Ta có: Ibh = |qe|.N 
N = = 0,625.1017(hạt)
 Số electron phát ra từ một đơn vị diện tích của catôt trong 1 giây:
n = = 6,25.1021(hạt)
Bài 11 trang 99
 Năng lượng mà electron nhận được khi đi từ catôt sang anôt:
 e = eU = 1,6.10-19.2500 = 4.10-16(J)
 Năng lượng ấy chuyển thành động năng của electron nên: e = mv2
 => v = = 3.107(m/s)
IV.CỦNG CỐ: Qua bài này chúng ta cần nắm được: 
	 - Nắm vững bản chất dòng điện trong các môi trường 
V. DẶN DÒ:
 	- Rèn thêm các dạng bài tập tương tự.
	- Chuẩn bị kĩ nội dung và yêu cầu cùa bài thực hành.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 34 Bài tập.doc