Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 15: Bài kiểm tra 45 phút

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 15: Bài kiểm tra 45 phút

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 -Nắm vững kiến thức cơ bản của chương I

2. Kĩ năng:

 -Vận dụng kiến thức của chương để giải các bài toán.

 -Vận dụng kiến thức giải các câu hỏi đề ra.

3. Thái độ:

 -Làm bài nghiêm túc, cẩn thận.

4.Trọng tâm:

 -Chương I

II. CHUẨN BỊ

1. Gio vin:

-Nội dung kiến thức của chương đề làm đề bài kiểm tra.

2. Học sinh: Ơn lại:

 -Nắm vững kiến thức để giải bài tập

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 15: Bài kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15 theo PPCT	Ngày soạn: 16-9-2009
BÀI KIỂM TRA 45’
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
	-Nắm vững kiến thức cơ bản của chương I
2. Kĩ năng: 
	-Vận dụng kiến thức của chương để giải các bài toán.
	-Vận dụng kiến thức giải các câu hỏi đề ra.
3. Thái độ: 
	-Làm bài nghiêm túc, cẩn thận.
4.Trọng tâm:
	-Chương I
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 
-Nội dung kiến thức của chương đề làm đề bài kiểm tra.
2. Học sinh: Ơn lại:
	-Nắm vững kiến thức để giải bài tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
1.Oån định lớp
2.Kiểm tra.
3.Cho HS kiểm tra. GV theo dõi học sinh lên làm bài.
4.Tổng kết, đánh giá.
ĐỀ KIỂM TRA
Đáp án : 235
	1. A	2. D	3. D	4. D	5. C	6. A	7. A	8. C	9. B	10. C	11. B	12. B
	13. A	14. D	5. B	16. B	17. B	18. C	19. A	20. C	21. A	22. C	23. D	24. D	
Đáp án : 347
	1. C	2. D	3. B	4. D	5. D	6. C	7. C	8. B	9. B	10. A	11. D	12. B	
	13. B	14. D	15. C	16. C	17. C	18. B	19. D	20. A	21. A	22. D	23. A	24. A	
Đáp án : 847
	1. B	2. C	3. B	4. C	5. D	6. B	7. C	8. A	9. A	10. A	11. B	12. B	
13. D	14. C	15. A	16. C	17. A	18. A	19. D	20. B	21. C	22. D	23. D	24. D	
Đáp án : 657
	1. A	2. C	3. D	4. D	5. C	6. D	7. B	8. B	9. B	10. C	11. D	12. A	
	13. C	14. C	15. A	16. D	17. D	18. D	19. C	20. B	21. B	22. B	23. A	24. A	
Đáp án : 235 và 847
1.	-Phát biểu định luật culong	cho 0,5 điểm
-Biểu thức định luật Culong 	cho 0,5 điểm
-Nêu được ý nghĩa các đại lượng trong cơng thức 	cho 0,5 điểm
2.
Tĩm tắt
C = 40
Uđm = 200V
d = 2mm=2.10-3m
U = 120V
a.Q = ?
b.Qcđ = ?
c.E = ?
d.W = ?
cho 0,5 điểm
Bài giải
Điện tích của tụ điện khi mắc vào hiệu điện thế 120V
Q = CU = 40.10-6.120 = 48. 10-4 (C)	cho 0,5 điểm
Điện tích cực đại của tụ điện
Qcđ = CUđm = 40.10-6.200 = 8. 10-3 (C)	cho 0,5 điểm
Cường độ điện trường trong tụ điện
	cho 0,5 điểm
Năng lượng điện trường trong tụ điện
	cho 0,5 điểm
Chú ý nếu khơng cĩ lời giải hay khơng cĩ đơn vị trừ 0,25 điểm
Đáp án : 347 và 657
1.	-Định nghĩa điện dung:	cho 0,5 điểm
	-Biểu thức định nghĩa:	cho 0,5 điểm
	-Nêu được ý nghĩa các đại lượng trong cơng thức: 	cho 0,5 điểm
2.
Tĩm tắt
q1 = 3.10-8 (C)
q2 = -3.10-8 (C)
r = 3.10-2(m)
a.F = ?
b.r’ = ? , 
F’ = F
Cho 0,5 điểm
Bài giải
Lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong chân khơng.
	cho 1 điểm
Khi hai điện tích đặt trong dầu hỏa với cùng độ lớn khi hai điện tích đặt trong chân khơng.
	cho 1 điểm
Chú ý nếu khơng cĩ lời giải hay khơng cĩ đơn vị trừ 0,25 điểm
4.Thống kê kết quả
STT
Lớp
SS
Số bài
Điểm dưới Tb
Điểm trên Tb
Điểm <=3
Điểm <5
Điểm >5
Điểm 8-10
1
11A1
41
39
11
18
21
1
2
11A2
41
41
15
27
14
0
3
11A3
39
34
10
21
18
1
IV.ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT,RÚT KINH NGHIỆM
GV cần hướng dẫn học sinh ơn tập đều kiến thức, Giới hạng nội dung tự luận cho HS.
Đề kiểm tra cần phân phối đều giữa lý thuyết và bài tập định lượng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 15 KT 1T.doc