Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 37: Nguồn điện. suất điện động của nguồn

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 37: Nguồn điện. suất điện động của nguồn

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nắm được vai trò, nhiệm vụ của một nguồn điện.

- Hiểu được khái niệm về suất điên động và ý nghĩa của suất điện động.

2. Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các hạt mang điện trong nguồn điện.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Chuẩn bị một số hình ảnh liên quan đến nguồn điện.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Quan sát một số nguồn điên trong thực tế.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 37: Nguồn điện. suất điện động của nguồn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 37:	Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điên	
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nắm được vai trò, nhiệm vụ của một nguồn điện.
- Hiểu được khái niệm về suất điên động và ý nghĩa của suất điện động.
2. Kỹ năng:
- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các hạt mang điện trong nguồn điện.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Chuẩn bị một số hình ảnh liên quan đến nguồn điện.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Quan sát một số nguồn điên trong thực tế.
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1:
	* Mục tiêu: Nguyên nhân sinh ra các điện tích trái dấu trong nguồn điện.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Nhắc lại điều kiẹn để có dòng điện.
- Điều kiện để có dòng điên.
- Làm thế nào để có một hiệu điện thế lâu dài ?
- Giải thích cho hsọc sinh nguyên nhân xuât hiên các điện tích ben trong nguồn điện.
	Hoạt động 2:
	* Mục tiêu: Xây dựng khái niên suất điện động của nguồn điện.
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- 
- Giải thích lực làm cho các điện tích di chuyển.
- Phát biểu khái niệm suất điện động của nguồn điện.
- Hướng dẫn xây dụng toàn bộ khái niệm suất điện động của nguồn điện.
- Nếu nối hai cực của một nguồn điện thì các điện tích di chuyển như thế nào? 
- Lực lạ có sinh công không ?
 - Nêu đặc điểm công của lực lạ.
	Hoạt động 5
Suất điẹn động của nguồn điên là gì ? Có đặc điểm gì ?

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 37 - Nguon dien. Suat dien dong cua nguon dien.doc