Đề thi khảo sát chất lượng lớp 10 năm học: 2010 – 2011 môn thi: Vật Lý

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 10 năm học: 2010 – 2011 môn thi: Vật Lý

Câu 1: (4 điểm)

 Quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g được treo vào đầu 1 sợi dây mảnh không giãn, khối lượng không đáng kể có chiều dài l = 90 cm, đầu còn lại của sợi dây treo vào một điểm cố định. Dùng một lực có độ lớn F = tác dụng lên quả cầu theo phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2.

a) Khi quả cầu nằm cân bằng, tính góc ệch của dây treo so với phương thẳng đứng và độ lớn lực căng của dây treo ở vị trí này.

b) Lực F đột ngột ngừng tác dụng, quả cầu sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường gì? Tính độ lớn vận tốc của quả cầu và lực căng T của quả cầu khi dây treo qua vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.

Câu 2: (3 điểm)

 Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 200g được treo vào đầu 1 lò xo có độ cứng K = 80 N/m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2.

a) Tính độ giãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng.

b) Tính độ lớn của lực đàn hồi tác dụng vào quả cầu khi quả cầu ở cách vị trí cân bằng về phía dưới 1 đoạn bằng 1,5 cm.

c) Từ vị trí cân bằng, kéo quả cầu xuống dưới một đoạn 2 cm rồi truyền cho quả cầu vận tốc 40 cm/s theo phương thẳng đứng hướng lên. Hãy tính độ lệch lớn nhất của quả cầu khỏi vị trí cân bằng.

Coi như thế năng của hệ quả cầu – lò xo được tính bằng công thức Wt = Kx2/2,

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng lớp 10 năm học: 2010 – 2011 môn thi: Vật Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở gd&đt ninh bình đề thi khảo sát chất lượng lớp 10
Trường THPT Kim Sơn A Năm học: 2010 – 2011
 Môn thi: Vật lý 
Câu 1: (4 điểm)
	Quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g được treo vào đầu 1 sợi dây mảnh không giãn, khối lượng không đáng kể có chiều dài l = 90 cm, đầu còn lại của sợi dây treo vào một điểm cố định. Dùng một lực có độ lớn F = tác dụng lên quả cầu theo phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2.
Khi quả cầu nằm cân bằng, tính góc ệch của dây treo so với phương thẳng đứng và độ lớn lực căng của dây treo ở vị trí này.
Lực F đột ngột ngừng tác dụng, quả cầu sẽ chuyển động theo quỹ đạo là đường gì? Tính độ lớn vận tốc của quả cầu và lực căng T của quả cầu khi dây treo qua vị trí mà dây treo có phương thẳng đứng.
Câu 2: (3 điểm) 
	Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 200g được treo vào đầu 1 lò xo có độ cứng K = 80 N/m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2.
Tính độ giãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng.
Tính độ lớn của lực đàn hồi tác dụng vào quả cầu khi quả cầu ở cách vị trí cân bằng về phía dưới 1 đoạn bằng 1,5 cm.
Từ vị trí cân bằng, kéo quả cầu xuống dưới một đoạn 2 cm rồi truyền cho quả cầu vận tốc 40 cm/s theo phương thẳng đứng hướng lên. Hãy tính độ lệch lớn nhất của quả cầu khỏi vị trí cân bằng.
Coi như thế năng của hệ quả cầu – lò xo được tính bằng công thức Wt = Kx2/2, trong đó x là độ lệch của quả cầu khỏi vị trí cân bằng.
Câu 3: ( điểm)
	Môt viên đan có khối lượng m = 800g đang bay theo phương ngangvới vân tốc v = 12,5 m/s thì vỡ thành 2 mảnh. Mảnh 1 có khối lượng m1 = 5ôg bay theo phương thẳng đứng hướng lên với vận tốc v1 = 20cm/s.
Tính độ lớn động lượng của viên đạn trước khi vỡ và của mảnh đạn 1.
Tính độ lớn và hướng vận tốc của mảnh đạn 2 ngay sau khi vỡ. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản.
===Hết===

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi khao sat vat li lop 10.doc