Giáo án dự thi cuối kỳ - Chương trình,phương pháp dạy học Vật Lý

Giáo án dự thi cuối kỳ - Chương trình,phương pháp dạy học Vật Lý

Lực ma sát nghỉ

a/Sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ

- TN1: Kéo vật nhưng vật chưa chyển động

- NX: Lực kéo chưa đủ lớn

 Cân bằng với lực ma sát nghỉ.

b/ Đặc điểm

 + Điểm đặt: trên vật, tại chỗ tiếp xúc

 + Phương: song song với mặt tiếp xúc

 + Chiều: ngược chiều với xu hướng chuyển động của vật

 + Độ lớn: Fmsn = Fsong song với mặt tiếp xúc

* Chú ý: Độ lớn lực ma sát nghỉ không có giá trị cố định nhưng có một giá trị cực đại F¬¬msnmax= FM

- Hệ số ma sát nghỉ:

 Fm=Fmsn max (N)

 N: áp lực (N)

 

docx 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dự thi cuối kỳ - Chương trình,phương pháp dạy học Vật Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GIÁO ÁN BẢNG
Nội dung
Nháp
1. Lực ma sát nghỉ
a/Sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ
- TN1: Kéo vật nhưng vật chưa chyển động
- NX: Lực kéo chưa đủ lớn 
 Cân bằng với lực ma sát nghỉ.
b/ Đặc điểm 
 + Điểm đặt: trên vật, tại chỗ tiếp xúc
 + Phương: song song với mặt tiếp xúc
 + Chiều: ngược chiều với xu hướng chuyển động của vật
 + Độ lớn: Fmsn = Fsong song với mặt tiếp xúc
* Chú ý: Độ lớn lực ma sát nghỉ không có giá trị cố định nhưng có một giá trị cực đại Fmsnmax= FM
- Hệ số ma sát nghỉ:
	 Fm=Fmsn max (N)
 N: áp lực (N)
2. Lực ma sát trượt
a/ Sự xuất hiện của lực MST.
- TN2: Kéo vật chuyển động
b/ Đặc điểm của lực MST
 - Điểm đặt, Phương, Chiều:
 - Độ lớn: 	 
-TN3:TN kiểm chứng sự phụ thuộc độ lớn của lực ma sát trượt: 
 N: Áp lực 
Biểu thức độ l Fmst= µt N	
 µt: Hệ số ms trượt
3. Lực ma sát lăn
a/Sự xuất hiện của lực ma sát lăn
- TN4: Kéo quyển sách trên hai chiếc bút.
b/ Đặc điểm của lực MSL
 Điểm đặt, Phương, Chiều: 
 Độ lớn: 	 N: Áp lực (N)
 Fmsl= µl N µl: Hệ số ms lăn
 µl <<µt
4. Vai trò của ma sát trong cuộc sống
- Fmsn đóng vai trò lực phát động, giúp cầm nắm các vật...
- Fmst giúp ta hãm chuyển động; có tác hại là làm mòn vật, động cơ. sinh nhiệt
- Fmsl đa số là có hại

Tài liệu đính kèm:

  • docxLuc ma sat.docx