Đề khảo sát môn Vật lý lớp 10 lần 1 - Năm 2009

Đề khảo sát môn Vật lý lớp 10 lần 1 - Năm 2009

Câu 1( 2 điểm) : Cho một vật có khối lượng m = 2 kg, bắt đầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang ,dưới tác dụng 1 lực F=10N theo chiều chuyển động , hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang = 0,2 lấy g = 10m/s2 .Tính :

 a) Lực ma sát. b) Gia tốc của vật.

 c) vận tốc cuối giây thứ 4. d) quãng đường đi trong 8 giây.

 Câu 2 ( 2 điểm) :Một vật có m = 3kg bắt đầu chuyển động từ đỉnh mặt phẳng nghiêng , Mặt phẳng nghiêng dài 2 m làm với phương ngang 1 góc ,hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng , lấy g = 10m/s2 . Tính :

 a) Lực ma sát . b) Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng

 c) Thời gian đi hết mặt phẳng nghiêng. d) Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng .

Câu 3( 2 điểm) : Một vật có m= 0,5 kg , buộc vào đầu một sợi dây không giãn , khối lượng không đáng kể dài 1,2 m, một đầu dây cố định. Cho vật quay trong một mặt phẳng nằm ngang có bán kính quỹ đạo 0,6 m và sợi dây tạo thành hình nón. Lấy g = 10m/s2 . Tính : a)Tốc độ dài của vật. b)Lực căng sợi dây.

Câu 4( 2 điểm) : Cho đồ thị vận tốc - thời gian của hai vật xuất phát cùng một điểm , dựa đồ thị tìm : a) Gia tốc mỗi vật b) viết phương tình chuyển động mỗi vật.

 c) thời gian hai vật gặp nhau . d) Vị trí hai vật gặp nhau.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1600Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát môn Vật lý lớp 10 lần 1 - Năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát môn vật lý lớp 10 Lần 1 - năm 2009
Thời gian làm bài (90 phút)
 Câu 1( 2 điểm) : Cho một vật có khối lượng m = 2 kg, bắt đầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang ,dưới tác dụng 1 lực F=10N theo chiều chuyển động , hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang= 0,2 lấy g = 10m/s2 .Tính :
 a) Lực ma sát. b) Gia tốc của vật.
 c) vận tốc cuối giây thứ 4. d) quãng đường đi trong 8 giây.
 Câu 2 ( 2 điểm) :Một vật có m = 3kg bắt đầu chuyển động từ đỉnh mặt phẳng nghiêng , Mặt phẳng nghiêng dài 2 m làm với phương ngang 1 góc,hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng , lấy g = 10m/s2 . Tính : 
 a) Lực ma sát .	b) Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng
t(s)
V(m/s)
II
I
0
2
3
4
6
 c) Thời gian đi hết mặt phẳng nghiêng.	d) Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng .
Câu 3( 2 điểm) : Một vật có m= 0,5 kg , buộc vào đầu một sợi dây không giãn , khối lượng không đáng kể dài 1,2 m, một đầu dây cố định. Cho vật quay trong một mặt phẳng nằm ngang có bán kính quỹ đạo 0,6 m và sợi dây tạo thành hình nón. Lấy g = 10m/s2 . Tính : 	a)Tốc độ dài của vật. 	b)Lực căng sợi dây.
Câu 4( 2 điểm) : Cho đồ thị vận tốc - thời gian của hai vật xuất phát cùng một điểm , dựa đồ thị tìm : a) Gia tốc mỗi vật 	b) viết phương tình chuyển động mỗi vật.
 c) thời gian hai vật gặp nhau .	d) Vị trí hai vật gặp nhau.
 Câu 5( 2 điểm) : Cho máy bay ở độ cao 1 km so với mặt đất, đang bay ngang với vận tốc 540km/h.lấy g = 10m/s2 
a)Để bom rơi đúng đúng mục tiêu ở trên mặt đất .Thì khi cắt bom máy bay cách mục tiêu bao xa theo phương ngang.
b)Trên mặt đất có một chiếc xe tăng đang chuyển động cùng phương máy bay với vận tốc 36km/h. Hỏi khi cắt bom máy bay cách xe tăng một đoạn theo phương ngang bao nhiêu để bom rơi đúng xe tăng.
Đề khảo sát môn vật lý lớp 10 Lần 1 - năm 2009
Thời gian làm bài (90 phút)
 Câu 1( 2 điểm) : Cho một vật có khối lượng m = 2 kg, bắt đầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang ,dưới tác dụng 1 lực F=10N theo chiều chuyển động , hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang= 0,2 lấy g = 10m/s2 .Tính :
 a) Lực ma sát. b) Gia tốc của vật.
 c) vận tốc cuối giây thứ 4. d) quãng đường đi trong 8 giây.
 Câu 2 ( 2 điểm) :Một vật có m = 3kg bắt đầu chuyển động từ đỉnh mặt phẳng nghiêng , Mặt phẳng nghiêng dài 2 m làm với phương ngang 1 góc,hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng , lấy g = 10m/s2 . Tính : 
 a) Lực ma sát .	b) Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng
t(s)
V(m/s)
II
I
0
2
3
4
6
 c) Thời gian đi hết mặt phẳng nghiêng.	d) Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng .
Câu 3( 2 điểm) : Một vật có m= 0,5 kg , buộc vào đầu một sợi dây không giãn , khối lượng không đáng kể dài 1,2 m, một đầu dây cố định. Cho vật quay trong một mặt phẳng nằm ngang có bán kính quỹ đạo 0,6 m và sợi dây tạo thành hình nón. Lấy g = 10m/s2 . Tính : 	a)Tốc độ dài của vật. 	b)Lực căng sợi dây.
Câu 4( 2 điểm) : Cho đồ thị vận tốc - thời gian của hai vật xuất phát cùng một điểm , dựa đồ thị tìm : a) Gia tốc mỗi vật 	b) viết phương tình chuyển động mỗi vật.
 c) thời gian hai vật gặp nhau .	d) Vị trí hai vật gặp nhau.
 Câu 5( 2 điểm) : Cho máy bay ở độ cao 1 km so với mặt đất, đang bay ngang với vận tốc 540km/h.lấy g = 10m/s2 
a)Để bom rơi đúng đúng mục tiêu ở trên mặt đất .Thì khi cắt bom máy bay cách mục tiêu bao xa theo phương ngang.
b)Trên mặt đất có một chiếc xe tăng đang chuyển động cùng phương máy bay với vận tốc 36km/h. Hỏi khi cắt bom máy bay cách xe tăng một đoạn theo phương ngang bao nhiêu để bom rơi đúng xe tăng.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề khảo sát lớp 10 Lần 1.doc