Giáo án dạy Ngữ văn 11 tiết 90: Tiểu sử tóm tắt

Giáo án dạy Ngữ văn 11 tiết 90: Tiểu sử tóm tắt

TIỂU SỬ TÓM TẮT.

I. MỤC TIÊU.

- Giúp học sinh nắm được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt.

- Biết cách viết tiểu sử tóm tắt.

- Ý thức trong việc tìm hiểu tiểu sử các nhà văn, nhà thơ.

II.PHƯƠNG PHÁP

III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Kiểm tra bài cũ .

 Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

 2.Giảng bài mới:

 *Lời vào bài: Trong học tập cũng như trong cuộc sống khi cần giới thiệu về một ai đó .Chúng ta biết tiểu sử của người đó .Nhưng do điều kiện chúng ta không thể trình bày chi tiết tiểu sử mà chỉ có thể trình bày vắn tắt.Tiểu sử tóm tắt là cách để chúng ta biết tóm tắt trình bày sao cho ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin cơ bản .Vậy để có được bài tiểu sử tóm tắt cần tuân thủ những yêu cầu gì? Cách thức ra sao ?Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu và luyện tập về vấn đề này.

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 3502Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy Ngữ văn 11 tiết 90: Tiểu sử tóm tắt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát: 90.
Ngaøy soaïn:..
Ngày dạy:.
TIỂU SỬ TÓM TẮT.
I. MỤC TIÊU.
- Giúp học sinh nắm được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt.
- Biết cách viết tiểu sử tóm tắt.
- Ý thức trong việc tìm hiểu tiểu sử các nhà văn, nhà thơ.
II.PHƯƠNG PHÁP
III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
 1. Kieåm tra baøi cũ .
 Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 2.Giảng bài mới:
 *Lời vào bài: Trong học tập cũng như trong cuộc sống khi cần giới thiệu về một ai đó .Chúng ta biết tiểu sử của người đó .Nhưng do điều kiện chúng ta không thể trình bày chi tiết tiểu sử mà chỉ có thể trình bày vắn tắt.Tiểu sử tóm tắt là cách để chúng ta biết tóm tắt trình bày sao cho ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin cơ bản .Vậy để có được bài tiểu sử tóm tắt cần tuân thủ những yêu cầu gì? Cách thức ra sao ?Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu và luyện tập về vấn đề này.
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Mục tiêu cần đạt
15
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt.
GV: Yêu cầu học sinh đọc mục I SGK, sau đó gợi ý các câu hỏi cho học sinh thảo luận, trả lời.
- Vì sao trong cuộc sống cũng như trong học tập chúng ta cần phải viết tiểu sử tóm tắt?
- Nêu mục đích, yêu cầu của bản tiểu sử tóm tắt?
Hoạt động 1:HS Đọc mục I SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi .
- Trong cuộc sống đôi khi cần phải viết tiểu sử tóm tắt để giúp người khác nắm được ngắn gọn, đầy đủ những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân nào đó.
- Mục đích của tiểu sử tóm tắt: Giới thiệu cho người khác biết về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân.
I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt.
1. Mục đích.
- Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của một cá nhân: Nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà chính trị,..
- Mục đích:
 + Thể hiện những hiểu biết về đối tượng được tóm tắt.
 + Giới thiệu cho người khác biết về cuộc đời, sự nghiệp và cống hiến của họ.
 + Cung cấp thông tin cho các nhà quản lí, sử dụng lao động.
 + Đối với các nhà văn, nhà thơ, nắm được tiểu sử tóm tắt sẽ có thêm cơ sở để hiểu sâu sắc các sáng tác của họ.
2. Yêu cầu .
 - Thông tin một cách khách quan, chính xác.
 - Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.
 - Văn phong cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.
25
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách viết tiểu sử tóm tắt.
GV: Yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu về Lương Thế Vinh. Gợi ý cho học sinh thảo luận và trả lời các câu hỏi trong mục II SGK.
- Kể lại vắn tắt cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Lương Thế Vinh.
- Phân tích tính cụ thể, chính xác, chân thực và tiêu biểu của các tài liệu được lựa chọn.
- Để chuẩn bị cho bài viết tiểu sử tóm tắt, cần sưu tầm những tài liệu gì? Các tài liệu đó phải đáp ứng những yêu cầu nào?
- Bài viết về Lương Thế Vinh gồm mấy nội dung? Là những nội dung nào?
GV: Khi viết tiểu sử tóm tắt thái độ đánh giá của người viết như thế nào?
GV: Yêu cầu học sinh nắm vững phần ghi nhớ SGK.
Hoạt động 2:HS Đọc ngữ liệu ở mục II SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi.
- Kể lại vắn tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Lương Thế Vinh cần chú ý các thông tin:
 + Họ tên, quê quán, gia đình, học vấn.
 + Những đóng góp về mặt xã hội: Có tài ngoại giao.
 + Về khoa học: Đóng góp ở lĩnh vực toán học và văn chương.
 + Đánh giá chung.
- Tài liệu được chọn để viết tiểu sử tóm tắt là Từ điển văn học nên có độ tin cậy cao.
- Để viết tiểu sử tóm tắt cần sưu tầm đầy đủ những tài liệu chính xác về đối tượng được tóm tắt.
.
 Khi viết tiểu sử tóm tắt cần có thái độ đánh giá khách quan, trung thực.
HS: Đọc và nắm vững ghi nhớ SGK.
II. Cách viết tiểu sử tóm tắt.
 1.Chọn tài liệu.
- Tài liệu cần phải có độ tin cậy cao, do các nhà xuất bản uy tín ấn hành.
- Sưu tầm và đọc những tài liệu của chính nhân vật được tóm tắt để hiểu thêm về họ.
 2. Viết tiểu sử tóm tắt.
- Giới thiệu khái quát về nhân thân – những hoạt động xã hội – những đóng góp và thành tựu tiêu biểu – đánh giá chung.
- Ngôn từ và diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, thông tin chân thực, khách quan.
* Luyện tập.
 Viết tiểu sử tóm tắt về nhà thơ Tố Hữu.
3.Cuûng coá 
 *Nắm được mục đích, yêu cầu và cách thức viết tiểu sử tóm tắt. 
4. Daën doø
- Baøi taäp veà nhaø: Làm các bài tập trong phần luyện tập SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiểu sử tóm tắt.doc