Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 9: Chủ đề: Thể tích khối đa diện

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 9: Chủ đề: Thể tích khối đa diện

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

 * Biết cách tính thể tích của một số khối chóp.

 2. Kỹ năng:

 * Sử dụng thành thạo công thức tính thể tích và kỹ năng tính toán

 * Phân chia khối đa diện

 3. Tư duy và thái độ

 * Rèn luyện trí tưởng tượng hình học không gian . Tư duy lôgic, giáo dục tính khoa học

 * Rèn luyện tính tích cực của học sinh

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

 1. Giáo viên : Thước kẻ , sgk, sgv.

 2. Học sinh : Làm bài tập ở nhà, dụng cụ học tập.

III) Phương pháp : Gợi mở và vấn đáp

IV) Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ : Nêu công thức tính thể tích của khối chóp và khối lăng trụ , khối hộp chữ nhật , khối lập phương

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 9: Chủ đề: Thể tích khối đa diện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 9	Ngày soạn:
Tiết : 9	Ngày dạy: 
CHỦ ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức :
 * Biết cách tính thể tích của một số khối chóp.
 2. Kỹ năng:
 * Sử dụng thành thạo công thức tính thể tích và kỹ năng tính toán 
 * Phân chia khối đa diện 
 3. Tư duy và thái độ 
 * Rèn luyện trí tưởng tượng hình học không gian . Tư duy lôgic, giáo dục tính khoa học
 * Rèn luyện tính tích cực của học sinh 
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
 1. Giáo viên : Thước kẻ , sgk, sgv.
 2. Học sinh : Làm bài tập ở nhà, dụng cụ học tập.
III) Phương pháp : Gợi mở và vấn đáp 
IV) Tiến trình bài học 
Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ : Nêu công thức tính thể tích của khối chóp và khối lăng trụ , khối hộp chữ nhật , khối lập phương 
 Bài mới 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh
 Nội dung 
GV: Giới thiệu bài tập 1 
Hỏi: Giả thiết của bài toán.
Hỏi: Yêu cầu của câu a?
GV: Yêu cầu hs nhắc lại 1 số cách thường dùng để chứng minh đt vuông góc với đt?
Hỏi: Lựa chọn cách nào?
Hỏi: Lựa chọn mp nào chứa SC?
GV: Yêu cầu hs khác nhắc lại phương pháp chứng minh đt vuông góc với mp?
GV: Yêu cầu hs lên bảng trình bày bài giải?
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hỏi: Yêu cầu của câu b?
Hỏi: Nêu công thức tính thể tích của khối tứ diện ?
GV: Nếu chọn đỉnh A thì đ/c là đường nào?...
Hỏi: Lựa chọn đỉnh?
Nêu lại công thức tính thể tích?
Hỏi: Trong công thức tính thể tích vừa nêu có chứa mấy mấy đại lượng?
Hỏi: Cách tính SA?
GV: Yêu cầu hs lên bảng tính?
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hỏi: Yêu cầu của câu c?
GV: Gọi h là đường cao kẻ từ đỉnh A đến mp(SBC)
Hỏi: Tìm công thức chứa h?
Hỏi: Trong công thức vừa nêu có chứa mấy đại lượng?
Hỏi: Tính 
GV: Yêu cầu hs lên bảng tính h?
GV: Nhận xét, đánh giá.
HS: Đọc đề vẽ hình.
HS: Trả lời các câu hỏi của giáo viên.
HS: Trả lời: C/M 
HS: Nhắc lại phương pháp c/m.
HS: Trình bày bài giải.
HS: Nhận xét.
HS: Trả lời.
HS: Nhắc lại công thức: : B- diện tích đáy
 h- đường cao.
HS: Trả lời các câu hỏi của gv.
HS: 
HS: Tính SA và 
Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông SAB để tính SA.
HS: Thực hiện bài giải:
Ta có: SA= a, 
Suy ra: 
Vậy: 
HS: Nhận xét.
HS: (*)
Ta có: 
Suy ra: 
Từ (*) suy ra: 
Bài 1. Cho khối tứ diện SABC, , , , Góc hợp bởi đường thẳng SB với mp(ABC) bằng 300, góc hợp bởi đường thẳng SB với mp(ABC) bằng 600, 
Chứng minh: 
Tính 
Tính khoảng cách từ A đến (SBC).
Giải:
Vì (1)
Vì (1)
Từ (1) và (2) Suy ra 
KQ: 
KQ: 
4. Cũng cố: Qua tiết học nầy cần nắm: 
Các công thức tính thể tích của khối chóp.
Xác định được đường cao của khối chóp.
5. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã giải.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 9.doc