Đề thi thử tốt nghiệp số 66

Đề thi thử tốt nghiệp số 66

Phần I: 40 câu (Chung cho cả 2 ban).

Câu 1) Một con lắc đơn dao động với chu kỳ 0,3s, một con lắc đơn khác dao động với chu kỳ 0,4s tại mặt đất (lấy g=10m/s2) thì chu kỳ dao động của một con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên được trên được treo vào trần một thang máy chuyển động đều đi xuống là:

 A. 0,500s. B. 0,400s. C. 0,559s. D. 0,626s.

Câu 2) Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x¬1= 3sin3,14t (cm) và

x¬2 = 3cos 3,14t (cm).Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

 A. 3,14 Rad. B. 1,57 Rad. C.1,05 Rad. D. 0,93 Rad.

Câu 3) Các lực nào là nguyên nhân gây tắt dần của dao động:

 A Ngoại lực cưỡng bức. B. Lực phục hồi.

 C. Lực cản của môi trường. D. Lực đàn hồi của lò xo.

Câu 4) Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi:

 A. Biên độ của lực cưỡng bức lớn. B. Lực ma sát của môi trường nhỏ.

 C. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.

 D. Lực ma sát của môi trường lớn.

Câu 5) Khi dòng điện đi qua 1 hộp đen trễ pha so với hiệu điện thế xoay chiều thì trong hộp đen:

 A. Có cuộn dây không thuần cảm. B. Có điện trở và cuộn dây thuần cảm.

 C. Chỉ có cuộn dây thuần cảm hoặc có cuộn dây thuần cảm và tụ điện. D. Có tụ điện và điện trở

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1384Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 66", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 66
Phần I: 40 câu (Chung cho cả 2 ban).
Câu 1) Một con lắc đơn dao động với chu kỳ 0,3s, một con lắc đơn khác dao động với chu kỳ 0,4s tại mặt đất (lấy g=10m/s2) thì chu kỳ dao động của một con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài hai con lắc nói trên được trên được treo vào trần một thang máy chuyển động đều đi xuống là: 
 A. 0,500s. B. 0,400s. C. 0,559s. D. 0,626s.
Câu 2) Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1= 3sin3,14t (cm) và
x2 = 3cos 3,14t (cm).Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:
 A. 3,14 Rad. B. 1,57 Rad. C.1,05 Rad. D. 0,93 Rad.
Câu 3) Các lực nào là nguyên nhân gây tắt dần của dao động: 
 A Ngoại lực cưỡng bức. B. Lực phục hồi.
 C. Lực cản của môi trường. D. Lực đàn hồi của lò xo.
Câu 4) Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi: 
 A. Biên độ của lực cưỡng bức lớn.	 B. Lực ma sát của môi trường nhỏ.
 C. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.
 D. Lực ma sát của môi trường lớn.
Câu 5) Khi dòng điện đi qua 1 hộp đen trễ pha so với hiệu điện thế xoay chiều thì trong hộp đen:
 A. Có cuộn dây không thuần cảm.	B. Có điện trở và cuộn dây thuần cảm..
 C. Chỉ có cuộn dây thuần cảm hoặc có cuộn dây thuần cảm và tụ điện. D. Có tụ điện và điện trở 
Câu 6) Mắc tụ điện có điện dung C = .10-4(F) vào mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế u = 110sin100t(V). Biểu thức dòng điện qua tụ là:
 A. i = 1,1 cos(100t +) (A). B. i = 1,1 cos100t (A).
 C. i = 1,1sin(100t - ) (A). D. i = 1,1 sin(100t + ) (A).
Câu 7) Mạch điện RLC (cuộn cảm thuần) mắc nối tiếp vào hiệu điện thế xoay chiều có U v à f không đổi, hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử đều bằng nhau và bằng 100V .Nối tắt tụ điện thì hiệu điện thế xoay chiều trên cuộn dây bằng:
 A. 100(V). B. 100 (V). C. (V). D. 200 (V).
Câu 8) Khi truyền tải điện năng đi xa 1230 km với công suất không đổi người ta nâng hiệu điện thế xoay chiều từ 220KV lên 500KV. Công suất hao phí trên đường dây sẽ giảm: 
 A. 12,30 lần. B. 5,16 lần. C. 2,27 lần. D. Không tính được vì thiếu dữ kiện.
Câu 9) Trong mạch dao động lý tưởng của một máy thu vô tuyến, tụ điện có điện dung có thể điều chỉnh được đang thu sóng Radio có bước sóng 31,5m. Muốn thu sóng có bước sóng 63m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện: 
 A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần.
Câu 10) Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng là
 A. đường thẳng. B. đường tròn. C. đoạn thẳng . D. đường elip. 
Câu 11) Vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acoswt (cm ). Sau khi dao động được 1/8 chu kỳ vật có ly độ 2cm. Biên độ dao động của vật là 
 A. 2Ö2 cm. 	 B . 4Ö2 cm. C . 4 cm. D. 2 cm. 
Câu 12) Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tụ cảm L = 30mH một tụ điện có C = 3000PF. Điện trở thuần của mạch dao động là 1W. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 6V phải cung cấp cho mạch một năng lượng điện có công suất:
A. 1,80 W	B. 1,80 mW	C. 0,18 W	D. 5,5 mW
Câu 13) Chu kỳ dao động của các con lắc lò xo có độ cứng k1, k2 lần lượt là T1=1s; T2=2s. Con lắc lò xo có độ cứng k=k1+k2 (và cùng khối lượng với các con lắc trên) có cho kỳ dao động là
 A. T=2/3 s. B. T=2/Ö5 s.	 C. T= 2 s. D. T= Ö5 s. 
Câu 14) Khi có cộng hưởng trong ống chiều dài L, một đầu kín một đầu hở thì bước sóng lớn nhất có giá trị là A. 2L. B. 4L/3.	 C. 4L. D. L/2. 
Câu 15) Trên mặt chất lỏng, tại A và B cách nhau 6 cm có hai nguồn dao động kết hợp:
 uA = uB = 0,5 sin100pt (cm).Vận tốc truyền sóng v =60 cm/s. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A, B những khoảng d1= 4,2 cm; d2 =1,8 cm thuộc vân cực đai bậc
 A. k=0. B. k =1.	 C. k =3. D. k =2. 
Câu 16) Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm có một cuộn dây và một tụ điện có điện dung biến đổi trong phạm vi (20pF - 180pF). Khi đặt điện dung ở giá trị 20pF thì bắt được sóng có bước sóng 30m. Vậy khi cho điện dung giá trị 180pF thì sẽ bắt được sóng có bước sóng 
 A. 90m. B. 10m. C. 270m. D. 150m. 
Câu 17) Một cuộn dây có độ tự cảm L=2/p H, điện trở thuần không đáng kể. Để cường độ dòng điện trong mạch tăng gấp đôi với điều kiện hiệu điện thế không đổi, thì tần số dòng điện 
 A. tăng 4 lần B. giảm 4 lần C. tăng 2 lần D. giảm 2 lần
Câu 18) Một máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực, phát ra dòng điện có tần số f=50Hz. Rôto phải quay với vận tốc là
 A. n=1500 vòng/phút. B. n= 500 vòng/phút.
 C. n= 750 vòng/phút. 	 D. n= 1000 vòng/phút.
Câu 19) Một dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây thuần cảm. Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì hiệu điện thế tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị
 A. cực đại. 	 B. bằng không.
 C. bằng một nửa của giá trị cực đại. D. bằng một phần tư giá trị cực đại.
Câu 20) Công thức nào là không đúng khi sử dụng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R khi có dòng xoay chiều đi qua?
 A. Q=I20 Rt . B. Q= I2Rt. C. Q=. D. Q= .
Câu 21) Mạch dao động L,C có C=3,14mF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là 6,28.10-3s. Độ tự cảm L cuả cuộn dây trong mạch là 
 A. L = 2/p (H). B. L =0,5/p (H). C. L = 1/p (H). D. L =p (H). 
Câu 22) Với I0 là cường độ âm chuẩn, I là cường độ âm. Khi mức cường độ âm L = 2 Ben thì:
A. I = 2I0	B. I = I0	C. I = 102I0	D. I = 10-2I0
Câu 23) Trong mạch dao động lý tưởng, điện tích biến thiên theo thời gian với phương trình: 
q = Q0. Coswt. Dòng điện trong mạch có biểu thức:
A. i = wQ0. Coswt	B. i = wQ0. Cos(wt + ) 	
C. i = wQ0. Cos(wt - )	D. i = wQ0. Cos(wt + )
Câu 24) Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u = 2. Sin2pt (cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc V= 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2,5 cm dao động với phương trình: A. uM = 2. Sin(2pt - ) (cm)	B. uM = 2. Sin(2pt + ) (cm)
C. uM = 2. Sin(2pt +p) (cm)	D. uM = 2. Sin 2pt (cm)
Câu 25) Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình : x = a sin50t (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại. Biết AC= 17,2cm. BC = 13,6cm. Số đường cực đại đi qua cạnh AC là :
A. 16 đường B. 6 đường C. 7 đường D. 8 đường
Câu 26) Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có x = - đến vị trí có x = + là :
A. T B. T C. T D. T
Câu 27) Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 0. Thế năng của con lắc bằng động năng của nó tại vị trí có:
A. = 0 B. = 0 C. = 0 D. = 
Câu 28) Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc w = 20 rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g=10m/s2, khi qua vị trí x = 2 cm vật có vận tốc V= 40 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn:
A. Fmin = 0,2 N	B. Fmin = 0,4 N	C. Fmin = 0,1 N	D. Fmin = 0
Câu 29) Cho một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L = H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200W. Điện dung C trong mạch có giá trị:
A. F	B. F	C. F	D. F
Câu 30) Trường hợp nào sau đây công suất của mạch điện xoay chiều tiêu thụ nhỏ nhất?
	A. Đoạn mạch gồm cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp.	
	B. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp.	
	C. Đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp với ZL ZC .	
	D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và cuộn cảm mắc nối tiếp.
Câu 31) Máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực. Để có dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz cần quay rôto với vận tốc nào? A. 240 vòng/giây B. 240 vòng/phút C. 15 vòng/giây 	D. 1500 vòng/phút
Câu 32) Máy phát điện xoay chiều có 4 cặp cực. Để có dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz cần quay rôto với vận tốc nào? A. 240 vòng/giây B. 240 vòng/phút C. 15 vòng/giây	D. 1500 vòng/phút
Câu 33) Một con lắc lò xo dao động với chu kì T, biên độ dao động là A. Phát biểu nào sau đây là đúng trong một chu kì dao động của vật: 	
	A. tốc độ trung bình bằng 2A/T .	 B. tốc độ trung bình bằng 4A/T .	
	C. tốc độ trung bình bằng 0 .	 D. tốc độ trung bình bằng A/T .
Câu 34) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng ,khối lượng lò xo không đáng kể ,khối lượng quả nặng m=250g,k =100N/m,lấy g=10m/s.Khi con lắc ở vị trí cân bằng ,người ta truyền cho nó năng lượng 80mJ để kích thích cho vật dao động .Lực đàn hồi cực đại có độ lớn là 
	A. 650 N .	B. 1,5 N .	C. 150 N .	D. 6,5 N .
C©u 35) Hai con lắc đơn dao động ở cùng một nơi. Con lắc thứ nhất dao động với chu kỳ 1,5s, con lắc thứ hai dao động với chu kỳ 2s. Chu kỳ dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc trên là: A. 1,87s.	B. 3,5s.	C. 1,75s.	D. 2,5s
C©u 36) Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích q = 10-4C. Cho g=10m/s2. Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế không đổi 80V. Chu kỳ dao động của con lắc với biên độ nhỏ là:
A. 2,92s B. 0,96s C. 0,91s D. 0,58s
Câu 37) Một đoạn mạch gồm tụ và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là V. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức như thế nào?
	A. V	B. V
	C. V	D. V
Câu 38) Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 9V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3A. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là:
	A. 30	B. 24	C. 12	D. 18 
Câu 39) Cho đọan mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặc vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều, người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu R, L, C lần lượt là UR = 30W; UL = 80V; UC = 40V. Hiệu điện thế hiệu dụng UAB ở 2 đầu đoạn mạch là 
	A. 30V.	B. 150V.	C. 50V .	D. 40V.
Câu 40) Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100sin100pt (V), biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng làA và lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là: 
	A. R = 50W và C = F .	B. R = W và C = F.	
	C. R = W và C = F.	 D. R = 50W và C = F.
Phần II: 10 câu 	
THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:
Câu 41) Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 2cm. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 2mm. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn thẳng AB là:
 A. 17. B. 18. C. 19. D. 20.
Câu 42) Một bánh xe có đường kính 50 cm quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là:
A. 157,8 m/s2	B. 162,7 m/s2	C. 183,6 m/s2	D. 196,5 m/s2
Câu 43) Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh có hai chất điểm có khối lượng 2kg và 3 kg. Tốc độ của mỗi chất điểm là 5m/s. Momen động lượng của thanh là:
A. L = 7,5 kgm2/s	B. L = 10,0 kgm2/s	C. L = 12,5 kgm2/s	D. L = 15,0 kgm2/s
Câu 44) Hai khe Young cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4mm £ l £ 0,76mm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức xạ cho vân sáng có bước sóng.......
	A	 0,40mm, 0,50mm và 0,66mm 	B	 0,44mm; 0,50mm và 0,66mm 
	C	 0,40mm; 0,44mm và 0,50mm	D	 0,40mm; 0,44mm và 0,66mm
Câu 45) Một bánh xe có momen quán tính đố với trục quay cố định là 12kgm2 quay đều với tốc độ 30vòng/phút.Động năng của bánh xe là:
A. Eđ = 360,0J	B. Eđ = 236,8J	C. Eđ = 180,0J	D. Eđ = 59,20J
Câu 46) Phương trình dao động của một chất điểm có dạng . Gốc thời gian đã được chọn vào lúc:
A. Chất điểm có ly độ x = . D. Chất điểm qua vị trí có ly độ x = theo chiều âm. 
B. Chất điểm có ly độ x = . C. Chất điểm qua vị trí có ly độ x = theo chiều dương. 
Câu 47) Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là = . Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 48) Một tụ điện C = . Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì hệ số tự cảm của L phải có giá trị là bao nhiêu? Cho .
	A. 0,3H	B. 0,4H	C. 0,5H	D. 0,6H
Câu 49) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình , t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 20.	B. 40.	 C. 10.	D. 30.
Câu 50) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều dạng thì dòng điện trong mạch có dạng . Đoạn mạch này luôn có
A. ZL = R.	B. ZL ZC .
THEO CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: 
Câu 51) Tìm nhận định sai về các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ học.
 A. Biên độ sóng. B. Chu kỳ sóng. C. Vận tốc truyền sóng. D. Bước sóng. 
Câu 52) Chọn câu đúng. Trong dao động điều hoà giá trị gia tốc của vật:
A.Giảm khi tốc độ của vật tăng. B. Tăng khi tốc độ của vật tăng.
C. Không thay đổi.	D. Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào tốc độ đầu của vật lớn hay nhỏ.
Câu 53) Hai dao động điều hoà cùng tần số. Li độ hai dao động bằng nhau ở mọi thời điểm khi:
A. Hai dao động cùng pha. 	 B. Hai dao động cùng biên độ và cùng pha.
C. Hai dao động ngược pha.	 D. Hai dao động cùng biên độ.
Câu 54) Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động là:
A. 10cm. 	 B. 2,5cm. 	C. 5cm. 	 D. Kết quả khác.
Câu 55) Một đoạn mạch gồm điện trở R = 50 mắc nối tiếp cuộn cảm thuần L = H. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là
A. 4A.	B. 2A.	C. A.	D. Giá trị khác.
Câu 56) Sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tần số 100MHz. Bước sóng có giá trị là.
	A. 10m	B. 3m	C. 5m	D. 1m
Câu 57) Một máy phát điện xoay chiều một pha sản xuất ra suất điện động có biểu thức: (V).
 Nếu rôto quay 600 vòng/phút thì số cặp cực là:
	A. p = 10	B. p = 8	C. p = 5	D. p = 4
Câu 58) Cơ năng của một vật dao động điều hoà
A.Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
B. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
C. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật 
Câu 59) Tại một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó
A. giảm 4 lần.	B. giảm 2 lần.	C. tăng 4 lần. 	D. tăng 2 lần.
Câu 60) Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp có R = 110. Khi hệ số công suất của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thìthì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 460W.	B. 172,7W.	C. 440W.	D. 115W. A 
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 66.doc