Đề thi thử tốt nghiệp số 57

Đề thi thử tốt nghiệp số 57

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: phương trình dao động tổng quát của dao động điều hòa là

 A. x = Acos(ωt + ) B. x = Atan(ωt + )

 C. x = Acos2(ωt + ) D. x = Acos(ωt2 + )

Câu 2: Trong dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì vật trở lại vị trí ban đầu.

B. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu

C. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì gia tốc của vật lại trở về vị trí ban đầu

D. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì biên độ giao động của vật lại trở về vị trí ban đầu

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1171Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 57", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 57
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu 1: phương trình dao động tổng quát của dao động điều hòa là
	A. x = Acos(ωt + )	B. x = Atan(ωt + )	
	C. x = Acos2(ωt + )	D. x = Acos(ωt2 + )
Câu 2: Trong dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì vật trở lại vị trí ban đầu.
B. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
C. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì gia tốc của vật lại trở về vị trí ban đầu
D. Cứ sau một khoản thời gian một chu kỳ thì biên độ giao động của vật lại trở về vị trí ban đầu
Câu 3: phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của dao động tử điều hào luôn bằng
A. Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ
B. Động năng ở thời điểm ban đầu 
C. Thế năng ở vị trí li dộ cực đại 
D. Động năng ở vị trí cân bằng 
Câu 4: Một chất điểm giao động điều hòa theo phương trình là x = 5cos (2t) cm, chu kì dao động của chất điểm có giá trị là
A. 1s 	 	B 2 s 	C. 0,5 s 	D. 1,5 s 
Câu 5: con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A. tăng lên 4 lần	B. giảm 4 lần 	C. tăng lên 2 lần	D. giảm 2 lần
Câu 6: một chất điểm có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa dọc theo trục ox với phương trình x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hòa của chất điểm có giá trị là
A. 3200J	B. 3,2J	C. 0,32J	D.0,32mJ
Câu 7: phát biểu nào sau đây về sóng là không đúng?
sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục 
sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang
sóc dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng 
bước sóng là là quãng đường sóng truyền đi được trrong một chu kỳ
Câu 8: một sóng cơ có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là 
A. sóng siêu âm 	B. sóng âm
C. sóng hạ âm	D. chưa đủ dữ kiện để kết luận 
Câu 9: cho một dây đàn hồi nằm ngang, đầu A dao động với biên độ a = 5cm theo phương thẳng đứng. Chu kỳ T = 2s, tốc độ truyền sóng dọc theo dây v= 5m/s phương trình dao động tại điểm M cách A một đoạn d= 2,5 m là 
A. SM = 5sin(t - /2)cm	B. SM = 5sin(t + /2)cm
C. SM = 2,5sin(t - /2)m	D. SM = 2,5sin(t + /2)m
Câu 10: dây AB căn nằm ngang dài 2m hai đầu A và b cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 100Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyênd sóng trên dây có giá trị là 
A. 100m/s	B. 50m/s	C. 25cm/s	D.12,5cm/s
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều 
dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều 
suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều 
cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lược đi qua cùng một điện trở thì chúng tỏa ra một nhiệt lượng như nhau 
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa một tụ điện ?
dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc /2
dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc /4
dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc /2
dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc /4
Câu 13:cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắt nối tiếp có R = 30Ω, Zc = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch có giá trị là 
A. 50 Ω	B. 70 Ω	C. 110 Ω	D. 2500 Ω
Câu 14: cho mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 30Ω.Zc = 20Ω 
 ZL = 60Ω.. Kết luận nào sau đây là sai?
điện áp tức thời hai đầu điện trở vuông pha với điện áp tức thời hai đầu cuộn dây
điện áp tức thời hai đầu điện trở vuông pha với điện áp tức thời hai đầu tụ điện
điện áp tức thời hai đầu cả mạch điện cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch 
điện áp tức thời hai đầu cuộn dây cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch 
Câu 15: cho mạch điện xoay chiều R, L , C mắc nối tiếp R = 30Ω, Zc = 30Ω, ZL = 60Ω. Kết luận nào sau đây là sai?
A. tổng trở của mạch là 30 Ω.
B. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là /4
C. Hệ số công suất của mạch là /2
D. Mạch không có cộng hưởng điện
Câu 16: cho mạch điện R, L , C mắc nối tiếp có tần số là 50Hz, L = 1/ H, trong mạch có cộng hưởng điện . Điện dung của tu điện là 
A. 10F 	B. 1/ F	C. 10-3/ F	D.100/ µF
Câu 17: điện áp giữa hai đâud đoạn mạch nối tiếp sớm pha /4 đối với dòng điện của nó thì 
tần số dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
tổng trở của mạch bằng hai lần điện trở của đoạn mạch
hiệu số cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch ư
điệp áp giữa hai đầu điện trở sớm pha /4 đối với điện áp giữa hai bản tụ 
Câu 19: cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02 cos2000t (A)
Tần số góc của dao động của mạch là 
A. 2000rad/s	B. 318,5rad/s 	C. 2000Hz	D. 318,5 Hz
Câu 20: một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể
A. một vết sáng có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc
B. một vết sáng có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc
C. một vết sáng có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc 
D. một vết sáng có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên
Câu 21: nguyên nhân gây nên hiện tượng tán sắc ánh sáng mặt trời trong thí nghiệm của Niu-Tơn là;
A. góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn 
B. chiết suất của lăng kính đối với đối với ánh sáng đơn sắc là khác nhau
C. bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn 
D. chùm ánh sáng mặt trời đã bị nhiễu xạ khi qua lăng kính
Câu 22: hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6µm. Các vân giao thoa được hứng trên màng cách hai khe là 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có
A. Vân sáng bậc 2	B. vân sáng bậc 3
C. vân tối thứ 2	B. vân tối thứ 3
Câu 23:trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng, hai khe Y- âng cách nhau 3mm hình ảnh giao thao được hứng trên màng ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40µm đến 0,75µm. Trên màng quan sát được các dải quan phổ. Bề rộng của dải quan phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là 
A. 0,35mm 	B. 0,45mm	C. 0,50mm 	0,55mm
Câu 24: trong một thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là 0,5 µm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m . Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp la 5mm khoảng cách giữa hai khe hẹp là 
A. 0,1mm	B. 1mm	C.2mm	D. 10mm
Câu 25: Hiện tượng quang điện là hiện tượng 
tạo thành dòng điện trong kim loại khi có ánh sáng chiếu vào 
êlectron trong kim loại bị bức ra khi bức xạ chiếu vào kim loại có bước sóng đủ nhỏ 
kim loại phát sáng khi có dòng điện chạy qua 
bán dẫn phát sáng khi có dòng điện chạy qua 
Câu 26: hiện tượng quang điện trong là
hiện tượng bức êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp 
hiện tượng êlectron bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng
hiện tượng êlectron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn và lỗ trống khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp
hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên tăng lên khi chiếu sáng vào kim loại 
Câu 27: phát biểu nào sau đây về nguyên tư hiđrô là sai ?
êlectron chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính không sát định
êlectron chuyển động luôn phát ra sóng điện từ 
để êlctrron chuyển động từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, nguyên tử phải hấp thụ năng lượng hoặc phát xạ năng lượng 
khi chuyển lên các qũy đạo có bán kính lớn hơn thì nguyên tử sẽ hấp thụ năng lượng 
Câu 28: một kim loại có công thoát là 3,2eV, Giới hạn quang điện của nó là 
A. 2,52µm 	B. 2,88nm 	C. 0,388µm	D. 6,2.10-26m
Câu 29: đồng vị là 
các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau
các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số notron khác nhau
các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số notron bằng nhau, số prôton khác nhau
các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau
Câu 30: với mo là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng của chất phóng xạ ở thời điểm t, λ là hằng số phóng xạ, biểu thức của định luật phóng xạ là 
A. mo = me-λt 	B. m = mo e-λt	C. m = mo eλt	D. m = 1/2mo e-λt
Câu 31: chất phóng xạ PO phát ra tia α có thể biến đổi thành Pb biết khối lượng của các hạt là mpb = 205,9744u; mpo = 209,9828u; mα = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi 10g PO phân rã hết là 
A. 2,2.1010J	B. 2.5. 1010J	C. 2.7. 1010J	D. 2,8. 1010J
Câu 32: chất phóng xạ Po phát ra tia α và biến đổi thành Pb biết khối lượng của các hạt là mpb = 205,9744u; mpo = 209,9828u; mα = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi khi một hạt nhân PO bị phân rã là:
A. 4,8MeV	B. 5,4MeV	C. 5,9MeV	D. 6,2MeV
Câu 33: một con lắc đơn có dây dài 1m dao động với biên độ góc 2o biên độ dao động của con lắc là 
A. 2cm	B. 1,7cm	C. 3,5cm	D. 4,2cm
Câu 34. một sóng cơ có bước sóng 12cm . Trong 3,5 chu kỳ dao động của một phần tử sóng, sóng truyền được quảng đường là 
A. 42cm	B. 21cm	C. 3,43cm	D. 51,2cm
Câu 35: một mạch điện xoay chiều có công suất 200W, biết cường độ dòng điện cực của mạch điện là 2A. Điện trở thuần của mạch là 
A. 50 Ω	B. 100 Ω	C. 200	Ω	D.100 Ω
Câu 36: trong mạch điện R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào 
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch 
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 
cách chọn gốc tính thời gian
tính chất của mạch điện
Câu 37: một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày ban đầu nó có khối lượng 4g sau 11,4 ngày, khối lượng chất phóng xạ còn lại là 
A. 2g 	B. 0,5g	C. 4/3g	D. 0,4g
Câu 38: năng lượng liên kết là 
toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ 
năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân
năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon
năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử
Câu 39: hạt nhân đơteri Dcó khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. năng lượng liên kết của hạt nhân D có giá trị là
A. 0,67MeV	B. 1,86MeV	C. 2,02MeV 	D.2,23MeV
Câu 40: chất phóng xạ Rn ban đầu có khối lượng là 1mg. Sau 15,2 ngày khối lượng giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của Rn là 
A. 4 ngày	B. 3,8 ngày	C. 3,5 ngày	D. 2,7 ngày 
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 57.doc