Đề thi thử tốt nghiệp số 49

Đề thi thử tốt nghiệp số 49

CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa

A. luôn hướng theo chiều chuyển động.

B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.

C. luôn luôn không đổi.

D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.

Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là

A. d2 - dl = k. B. d2 - dl = (2k + 1) .

C. d2 - dl = (k + 1) D. d2 - dl = k .

 

doc 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1456Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử tốt nghiệp số 49", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 49
CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn hướng theo chiều chuyển động.
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
C. luôn luôn không đổi.
D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là
A. d2 - dl = kl.	B. d2 - dl = (2k + 1) .
C. d2 - dl = (k + 1) 	D. d2 - dl = k .
Câu 3: Roto của một máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là:
A. f = 70Hz.	B. f = 40Hz.	C. f = 60Hz.	D. f = 50Hz.
Câu 4: Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng:
A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất.
B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định.
C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng lượng.
D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.
Câu 5: Trong mạch dao động LC lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5(mF), điện tích của tụ có giá trị cực đại là Q0 = 8.10 - 5(C). Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 1,6.10-4(J).	B. 8.10 - 4(J).	C. 6,4.10 - 4(J).	D. 16.10 - 4(J).
Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 5 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Giảm 5 lần.	B. Tăng 5 lần.	C. Giảm đi 25 lần.	D. Tăng lên 25 lần.
Câu 7: Cho các sóng điện từ sau đây: 
1. Tia tử ngoại.
2. Ánh sáng hồng ngoại. 
3. Tia Rơnghen.
4. Ánh sáng nhìn thấy. 
Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần:
A. 4®1®2®3.	B. 1®2®3®4.	C. 2®4®1®3.	D. 2®1®4®3.
Câu 8: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức , tính bằng giây (s). Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là A.
C. Biên độ của dòng điện là 1 A.
D. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.
Câu 9: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích và các electron đang chuyển động trên quỹ đạo O. Hỏi nguyên tử có thể phát ra bao nhiêu loại vạch bức xạ có tần số khác nhau?
A. 10.	B. 15.	C. 5.	D. 4.
Câu 10: Trên mặt nước có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 200 Hz. Khoảng cách giữa 6 gợn sóng tròn liên tiếp đo được là 1,2 cm. Vận tốc truyền sóng v trên mặt nước có giá trị nào sau đây?
A. 240 cm/s.	B. 40 cm/s.	C. 80 cm/s.	D. 48 cm/s.
Câu 11: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 người ta treo một con lắc đơn có dây treo dài 1 m và vật nặng khối lượng 2 kg. Cho con lắc dao động với biên độ góc α0 = 0,1 rad. Cơ năng của con lắc đơn là:
A. 0,2 J.	B. 2 J.	C. 0,1 J.	D. 1 J.
Câu 12: Tìm phát biểu sai:
Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về
A. số lượng các vạch quang phổ.	B. bề rộng các vạch quang phổ.
C. vị trí các vạch màu.	D. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ.
Câu 13: Một cuộn dây thuần cảm có L = 2/p(H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = mF. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 100cos(100pt + p/6)(V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch :
A. i = cos(100pt - ) (A).	B. i = 0,5cos(100pt + ) (A).
C. i = cos(100pt + ) (A).	D. i = 0,5cos(100pt - ) (A).
Câu 14: Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng, bản đồ thuộc loại laze nào ?
A. rắn.	B. khí.	C. lỏng.	D. bán dẫn.
Câu 15: Một vật tham gia đồng thời 2 dao động x1 = 3cos(2πt - ) cm và x2 = 3cos(2πt + ) cm. Phương trình dao động tổng hợp
A. x = 6cos(2πt + ) cm.	B. x = 6cos(2πt + ) cm.
C. x = 6cos(2πt - ) cm.	D. x = 6cos(2πt - ) cm.
Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 3 m, khoảng cách giữa 2 khe là 1,5 mm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 4 là:
A. 6mm.	B. 1,2 mm.	C. 12 mm.	D. 9,6 mm.
Câu 17: Quang trở có đặc điểm:
A. Điện trở tăng khi chiếu đến nó một ánh sáng thích hợp.
B. Điện trở giảm khi chiếu đến nó một ánh sáng thích hợp.
C. Điện trở giảm khi điện áp đặt vào hai đầu điện trở giảm.
D. Điện trở tăng khi điện áp đặt vào hai đầu điện trở giảm.
Câu 18: Quan sát sóng dừng trên dây AB dài l = 2,4m ta thấy có 7 điểm đứng yên, kể cả hai điểm ở hai đầu A và B. Biết tần số sóng là 25Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 17,1m/s.	B. 8,6m/s.	C. 10m/s.	D. 20m/s.
Câu 19: Mạch thu sóng vô tuyến của một máy thu có L=5 µH và C=1,6 nF, hỏi máy thu này bắt được sóng có bước sóng là:(lấy π = 3,14)
A. 168,5 m.	B. 168,5 µm.	C. 186,5 µm.	D. 186,5 m.
Câu 20: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s và 1 eV = 1,6.10-19J. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trang thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
A. 2,571.1013 Hz.	B. 3,879.1014Hz.	C. 4,572.1014Hz.	D. 6,542.1012Hz.
Câu 21: Một vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 2cos(10πt-) cm.	B. x = 4cos(10πt-) cm.
C. x = 2cos(10πt) cm.	D. x = 4cos(10πt+)cm.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dòng điện xoay chiều hình sin ?
Dòng điện xoay chiều hình sin có
A. cường độ trung bình trong một chu kì là khác không.
B. chiều thay đổi theo thời gian.
C. cường độ hiệu dụng bằng cường độ cực đại chia cho .
D. cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
Câu 23: Công thoát của electron ra khỏi kim loại là 2 eV thì giới hạn quang điện của kim loại này là bao nhiêu ?(cho 1eV = 1,6.10-19 J)
A. 6,21 mm.	B. 62,1 mm.	C. 0,621 mm.	D. 621 mm.
Câu 24: Mạch điên xoay chiều có R;L;C nối tiếp đang có dung kháng lớn hơn cảm kháng. Để có cộng hưởng điện xảy ra ta có thể:
A. Giảm điện dung của tụ điện .	B. Tăng điện trở đoạn mạch .
C. Tăng tần số dòng điện .	D. Giảm hệ số tự cảm của cuộn dây .
Câu 25: Chọn kết luận sai về hiện tượng cộng hưởng:
A. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kĩ thuật.
B. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
C. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động được gọi là sự cộng hưởng.
D. Biên độ dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
Câu 26: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ 8s thì cơ năng
A. không đổi.	B. có chu kỳ 4 s.	C. có chu kỳ 16 s.	D. có chu kỳ 8 s.
Câu 27: Khi đặt vào mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có phương trình: u = 200cos100πt (V), thì dòng điện chạy qua mạch có biểu thức: i = 2cos(100πt -) (A). Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. 200 W.	B. 100 W.	C. 100 W.	D. 100 W.
Câu 28: Dòng điện một chiều không ứng dụng được trong công việc nào sau đây
A. Mạ điện, đúc điện, tinh chế kim loại.	B. Nạp điện cho ác quy, điện phân.
C. Truyền tải điện năng đi xa.	D. Các thiết bị vô tuyến điện tử.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với phương trình x = 4cos(2πt - ) cm, t tính bằng giây (s). Kể từ lúc bắt đầu dao động (t = 0) vật đi qua vị trí biên dương lần thứ 2 vào thời điểm nào?
A. s.	B. s.	C. s.	D. 1 s.
Câu 30: Phương trình sóng tại một điểm M là uM = 4cos(200pt - ) (cm,s). Tần số của sóng là:
A. 100s	B. 100Hz	C. 0,01s	D. 200Hz
Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?
A. Truyền được trong chân không.	B. Là sóng ngang.
C. Mang năng lượng.	D. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.
Câu 32: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước. Sóng âm đó ở môi trường nước và không khí có:
A. cùng biên độ.	B. cùng tần số.
C. cùng vận tốc truyền.	D. cùng bước sóng.
Câu 33: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
Câu 34: Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?
A. độ đơn sắc cao.	B. cường độ lớn.	C. độ định hướng cao.	D. Công suất lớn.
Câu 35: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1 000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng (lấy π = 3,14)
A. 6,28 V.	B. 12,56 V.	C. 88,8 V.	D. 8,88 V.
Câu 36: Chọn câu sai khi nói về đặc điểm của tia tử ngoại
A. Làm phát quang 1 số chất.
B. Tia tử ngoại bị hấp thụ bởi tầng ôzôn của khí quyển trái đất.
C. Trong suốt đối với thuỷ tinh thông thường.
D. Làm ion hoá không khí.
Câu 37: Chọn câu sai:
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính .
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có màu sắc nhất định khác nhau.
C. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng .
D. Ánh sáng trắng là tập hợp bởi 7 màu đơn sắc : đỏ cam vàng lục lam chàm tím.
Câu 38: Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha:
A. Stato gồm 3 cuộn dây giống nhau quấn trên các lõi sắt đặt lệch nhau 1200 trên một vành tròn.
B. Stato của động cơ có tác dụng tạo ra từ trường quay.
C. Rôto của động cơ là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.
D. Rôto của động cơ là một nam châm điện.
CÂU 39: Ở tụ điện của một mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số f thì năng lượng từ trường của mạch:
A. không biến thiên.	B. biến thiên tuần hoàn với tần số f/2.
C. biến thiên tuần hoàn với tần số f.	D. biến thiên tuần hoàn với tần số 2f.
Câu 40: Một con lắc đơn vật nặng có khối lượng m dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng vật thành 3m thì tần số của vật nặng là
A. f.	B. f.	C. .	D. 3f.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 49.doc